در صورتیکه از postfix به عنوان یک میل سرور استفاده میکنید میتوانید لیست دامنه هایی که قرار هست میزبانی...