اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

یکطرفه شدن برخی از داخلی ها

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  یکطرفه شدن برخی از داخلی ها

  سلام
  بعضی از داخلی ها بعد از مدتی به یکباره یکطرفه می شند و از این طرف نمی شه باهاشون تماس گرفت، یکبار بوق می خوره و بعد قطع می شه می خواستم بدونم چرا این مشکل بوجود می یاد و راه حلش چیه؟
  من داخلی هایی که اینطوری هستند رو یکبار حدف و دوباره ایجاد کردم ولی تأثیری نداشت

  #2
  سلام

  لطفا با داخلی که این اتفاق براش میفته تماس بگیرین و لاگ استریسک رو هم همزمان بگیرین و توی این پست بزارین . این اتفاق هم میتونه از کم اوردن سیستم باشه یک بار سرور الستیکس رو ریست کنید ببینید مشکل رفع میشه.

  کامنت


   #3
   نوشته شده توسط Mohammad مشاهده پست
   سلام

   لطفا با داخلی که این اتفاق براش میفته تماس بگیرین و لاگ استریسک رو هم همزمان بگیرین و توی این پست بزارین . این اتفاق هم میتونه از کم اوردن سیستم باشه یک بار سرور الستیکس رو ریست کنید ببینید مشکل رفع میشه.
   نه مشکل با روشن خاموش کردن حل نشد
   به دو تا از داخلی ها که اینطور بودند زنگ زدم و این لاگ ها انداخته(به شماره های 1007 و 1400)

   کد:
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] app_macro.c:  == Spawn extension (macro-exten-vm, s-CHANUNAVAIL, 4) exited non-zero on 'DAHDI/2-1' in macro 'exten-vm'
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:  == Spawn extension (from-did-direct, 1400, 1) exited non-zero on 'DAHDI/2-1'
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [h@from-did-direct:1] Macro("DAHDI/2-1", "hangupcall,") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?endmixmoncheck") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("DAHDI/2-1", "End of MIXMON check") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?nomeetmemon") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Goto (macro-hangupcall,s,15)
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("DAHDI/2-1", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?noautomon") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Goto (macro-hangupcall,s,18)
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("DAHDI/2-1", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?noautomon2") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Goto (macro-hangupcall,s,25)
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("DAHDI/2-1", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?skiprg") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Goto (macro-hangupcall,s,29)
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?skipblkvm") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Goto (macro-hangupcall,s,32)
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?theend") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:   -- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("DAHDI/2-1", "") in new stack
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] app_macro.c:  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'DAHDI/2-1' in macro 'hangupcall'
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] pbx.c:  == Spawn extension (from-did-direct, h, 1) exited non-zero on 'DAHDI/2-1'
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] sig_analog.c:   -- Hanging up on 'DAHDI/2-1'
   [Jan 5 08:57:48] VERBOSE[11939] chan_dahdi.c:   -- Hungup 'DAHDI/2-1'
   [Jan 5 08:57:51] VERBOSE[12615] sig_analog.c:   -- Starting simple switch on 'DAHDI/2-1'
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@from-pstn:1] Set("DAHDI/2-1", "__FROM_DID=s") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@from-pstn:2] Gosub("DAHDI/2-1", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?blacklisted") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("DAHDI/2-1", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("DAHDI/2-1", "") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@from-pstn:3] ExecIf("DAHDI/2-1", "1 ?Set(CALLERID(name)=)") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@from-pstn:4] Set("DAHDI/2-1", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@from-pstn:5] Set("DAHDI/2-1", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@from-pstn:6] Goto("DAHDI/2-1", "ivr-3,s,1") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (ivr-3,s,1)
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:1] Set("DAHDI/2-1", "MSG=custom/ivr1111") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:2] Set("DAHDI/2-1", "LOOPCOUNT=0") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:3] Set("DAHDI/2-1", "__DIR-CONTEXT=") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:4] Set("DAHDI/2-1", "_IVR_CONTEXT_ivr-3=") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:5] Set("DAHDI/2-1", "_IVR_CONTEXT=ivr-3") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:6] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?begin") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:7] Answer("DAHDI/2-1", "") in new stack
   [Jan 5 08:57:55] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:8] Wait("DAHDI/2-1", "1") in new stack
   [Jan 5 08:57:56] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:9] Set("DAHDI/2-1", "TIMEOUT(digit)=3") in new stack
   [Jan 5 08:57:56] VERBOSE[12615] func_timeout.c:   -- Digit timeout set to 3.000
   [Jan 5 08:57:56] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:10] Set("DAHDI/2-1", "TIMEOUT(response)=10") in new stack
   [Jan 5 08:57:56] VERBOSE[12615] func_timeout.c:   -- Response timeout set to 10.000
   [Jan 5 08:57:56] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:11] Set("DAHDI/2-1", "__IVR_RETVM=") in new stack
   [Jan 5 08:57:56] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-3:12] ExecIf("DAHDI/2-1", "1?Background(custom/ivr1111)") in new stack
   [Jan 5 08:57:56] VERBOSE[12615] file.c:   -- <DAHDI/2-1> Playing 'custom/ivr1111.slin' (language 'en')
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:  == CDR updated on DAHDI/2-1
   [Jan 5 08:58:00] WARNING[12615] func_db.c: DB_DELETE requires an argument, DB_DELETE(<family>/<key>)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [1007@ivr-3:1] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?Noop(Deleting: : )") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [1007@ivr-3:2] Set("DAHDI/2-1", "__NODEST=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [1007@ivr-3:3] Goto("DAHDI/2-1", "from-did-direct,1007,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (from-did-direct,1007,1)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [1007@from-did-direct:1] Macro("DAHDI/2-1", "exten-vm,novm,1007") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("DAHDI/2-1", "user-callerid,") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("DAHDI/2-1", "AMPUSER=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?report") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("DAHDI/2-1", "1?Set(REALCALLERIDNUM=)") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("DAHDI/2-1", "AMPUSER=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("DAHDI/2-1", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?report") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-user-callerid,s,10)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?continue") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("DAHDI/2-1", "__TTL=64") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?continue") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("DAHDI/2-1", "CALLERID(number)=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("DAHDI/2-1", "CALLERID(name)=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("DAHDI/2-1", "Using CallerID "" <>") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("DAHDI/2-1", "RingGroupMethod=none") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("DAHDI/2-1", "VMBOX=novm") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("DAHDI/2-1", "__EXTTOCALL=1007") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("DAHDI/2-1", "CFUEXT=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("DAHDI/2-1", "CFBEXT=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("DAHDI/2-1", "RT=""") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("DAHDI/2-1", "record-enable,1007,IN") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?check") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-record-enable,s,4)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?MacroExit()") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?Group:OUT") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-record-enable,s,15)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?IN") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-record-enable,s,20)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("DAHDI/2-1", "1?MacroExit()") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("DAHDI/2-1", "dial-one,"",tr,1007") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("DAHDI/2-1", "DEXTEN=1007") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("DAHDI/2-1", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("DAHDI/2-1", "0?screen,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("DAHDI/2-1", "0?cf,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?skip1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-dial-one,s,8)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?nodial") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?continue") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("DAHDI/2-1", "EXTHASCW=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-dial-one,s,12)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?docfu:skip3") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-dial-one,s,16)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?next2:continue") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-dial-one,s,17)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?continue") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-dial-one,s,25)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?nodial") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("DAHDI/2-1", "1?dstring,1:dlocal,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("DAHDI/2-1", "DSTRING=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("DAHDI/2-1", "DEVICES=1007") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?Return()") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?Set(DEVICES=007)") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("DAHDI/2-1", "LOOPCNT=1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("DAHDI/2-1", "ITER=1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("DAHDI/2-1", "THISDIAL=SIP/1007") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("DAHDI/2-1", "1?zap2dahdi,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?Return()") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("DAHDI/2-1", "NEWDIAL=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("DAHDI/2-1", "LOOPCNT2=1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("DAHDI/2-1", "ITER2=1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("DAHDI/2-1", "THISPART2=SIP/1007") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?Set(THISPART2=DAHDI/1007)") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("DAHDI/2-1", "NEWDIAL=SIP/1007&") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("DAHDI/2-1", "ITER2=2") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?begin2") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("DAHDI/2-1", "THISDIAL=SIP/1007") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("DAHDI/2-1", "") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("DAHDI/2-1", "DSTRING=SIP/1007&") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("DAHDI/2-1", "ITER=2") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?begin") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("DAHDI/2-1", "DSTRING=SIP/1007") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("DAHDI/2-1", "") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?nodial") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?skiptrace") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-dial-one,s,30)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("DAHDI/2-1", "D_OPTIONS=tr") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?SIPAddHeader()") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("DAHDI/2-1", "0?qwait,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("DAHDI/2-1", "__CWIGNORE=") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("DAHDI/2-1", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:37] Dial("DAHDI/2-1", "SIP/1007,"",tr") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] netsock2.c:  == Using SIP RTP TOS bits 184
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] netsock2.c:  == Using SIP RTP CoS mark 5
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] app_dial.c:   -- Called SIP/1007
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[3080] chan_sip.c:   -- Got SIP response 480 "Temporarily not available" back from 109.224.55.134:1024
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] app_dial.c:   -- SIP/1007-000000bd is circuit-busy
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] app_dial.c:  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("DAHDI/2-1", "0?Set(DIALSTATUS=)") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:39] GosubIf("DAHDI/2-1", "0?s-CONGESTION,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-dial-one:40] MacroExit("DAHDI/2-1", "") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:10] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?exit") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:11] Set("DAHDI/2-1", "SV_DIALSTATUS=CONGESTION") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:12] GosubIf("DAHDI/2-1", "0?docfu,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:13] GosubIf("DAHDI/2-1", "0?docfb,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:14] Set("DAHDI/2-1", "DIALSTATUS=CONGESTION") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:15] NoOp("DAHDI/2-1", "Voicemail is 'novm'") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s@macro-exten-vm:16] GotoIf("DAHDI/2-1", "1?s-CONGESTION,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Goto (macro-exten-vm,s-CONGESTION,1)
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s-CONGESTION@macro-exten-vm:1] NoOp("DAHDI/2-1", "IVR_RETVM: IVR_CONTEXT: ivr-3") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s-CONGESTION@macro-exten-vm:2] GotoIf("DAHDI/2-1", "0?exit,1") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s-CONGESTION@macro-exten-vm:3] PlayTones("DAHDI/2-1", "congestion") in new stack
   [Jan 5 08:58:00] VERBOSE[12615] pbx.c:   -- Executing [s-CONGESTION@macro-exten-vm:4] Congestion("DAHDI/2-1", "10") in new stack
   آخرین ویرایش توسط yari67; در تاریخ/ساعت 01-05-2014, 10:07 AM.

   کامنت


    #4
    سلام
    این لاگها میگه که داخلی 1007 available نیست
    ببین یعنی از یه داخلی دیگه هم که به 1007 زنگ میزنی اشغاله؟
    برو تو operating panel ببین وضعیت داخلی چه طوریه؟
    از منوی tool هم کامند sip show peers بزنید ببینید وضعیت داخلی چه طوریه؟
    کارتتون چیه؟ احیانا openvox نیست؟
    کد PHP:
    Called SIP/1007 [Jan  5 0800VERBOSE[3080chan_sip.c:     -- Got SIP response 480 "Temporarily not available"
     
    back from 109.224.55.134:1024 [Jan  5 0800VERBOSE[12615app_dial.c:     -- SIP/1007-000000bd is circuit-busy 
    استریسک رو ریستارت کنی مشکل موقتا حل میشه؟
    آخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 01-05-2014, 02:07 PM.
    Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

    Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

    Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
    Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
    Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
    LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

    Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

    کامنت


     #5
     نوشته شده توسط Backtrack مشاهده پست
     سلام
     این لاگها میگه که داخلی 1007 available نیست
     ببین یعنی از یه داخلی دیگه هم که به 1007 زنگ میزنی اشغاله؟
     برو تو operating panel ببین وضعیت داخلی چه طوریه؟
     از منوی tool هم کامند sip show peers بزنید ببینید وضعیت داخلی چه طوریه؟
     کارتتون چیه؟ احیانا openvox نیست؟
     کد PHP:
     Called SIP/1007 [Jan  5 0800VERBOSE[3080chan_sip.c:     -- Got SIP response 480 "Temporarily not available"
      
     back from 109.224.55.134:1024 [Jan  5 0800VERBOSE[12615app_dial.c:     -- SIP/1007-000000bd is circuit-busy 
     استریسک رو ریستارت کنی مشکل موقتا حل میشه؟
     هر دو داخلی تو اپراتور پنل فعال هستند حتی همین 1007 در حال مکالمه است(از سمت خودش مشکلی نیست)
     کامند رو هم زدم می گه فعاله
     1007/1007 D N A 1024 OK (380 ms)

     مدل کارت هم اینه Digium AEX800
     البته کارت اوپن واکس هم داریم و که قبلا روش بود که بخاطر تعداد پورتهای کمکش عوض کردم رو اونم همین مشکل بود
     ممنون از راهنمایی و پاسخ سریعتون
     آخرین ویرایش توسط yari67; در تاریخ/ساعت 01-05-2014, 02:29 PM.

     کامنت


      #6
      نوشته شده توسط Backtrack مشاهده پست
      سلام
      این لاگها میگه که داخلی 1007 available نیست
      ببین یعنی از یه داخلی دیگه هم که به 1007 زنگ میزنی اشغاله؟
      برو تو operating panel ببین وضعیت داخلی چه طوریه؟
      از منوی tool هم کامند sip show peers بزنید ببینید وضعیت داخلی چه طوریه؟
      کارتتون چیه؟ احیانا openvox نیست؟
      کد PHP:
      Called SIP/1007 [Jan  5 0800VERBOSE[3080chan_sip.c:     -- Got SIP response 480 "Temporarily not available"
       
      back from 109.224.55.134:1024 [Jan  5 0800VERBOSE[12615app_dial.c:     -- SIP/1007-000000bd is circuit-busy 
      استریسک رو ریستارت کنی مشکل موقتا حل میشه؟
      مدل کارت قبلی که روش بود اوپن واکس a400p بود که با اون هم همین مشکلو داشتیم
      آخرین ویرایش توسط yari67; در تاریخ/ساعت 01-05-2014, 02:29 PM.

      کامنت


       #7
       آقا مشکل از فعال بودن dnd بود غیر فعالش کردم درست شد به همین سادگی
       *79

       کامنت

       درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

       انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

       شبکه های اجتماعی
       در حال انجام ...
       X