اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

دستورات ترمینال لینوکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  دستورات ترمینال لینوکس

  در اولین مقاله در مورد دستورات لینوکسی برای کاربرانی که به لینوکس مهاجرت کرده اند و همچنین دانش ضروری مورد نیاز برای شروع کار با Linux بحث کردیم.

  مهاجرت از ویندوز به لینوکس - 20 دستور مفید برای تازه کاران


  در مقاله ی دوم ما در مورد دستورات مورد نیاز کاربران سطح متوسط برای مدیریت سیستم خودشان بحث کردیم.

  20 دستور پیشرفته برای کاربران سطح متوسط لینوکس


  و اما در این مقاله در مورد تمام دستورات مورد نیاز برای ادمین سرورهای لینوکس بحث خواهیم کرد.
  دستورات ترمینال لینوکس

  41 - دستور ifconfig

  ifconfig برای پیکربندی اینترفیس های شبکه روی کرنل استفاده می شود. از این دستور به هنگام boot برای تنظیمات اینترفیس های به عنوان یکی از موارد ضروری استفاده می شود. پس از آن این دستور معمولا تنها زمان debug کردن و یا برای تنظیمات سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.


  بررسی اینترفیس های فعال شبکه

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ ifconfig
   
  eth0      Link encap
  :Ethernet  HWaddr 40:2C:F4:EA:CF:0E  
            inet addr
  :192.168.1.3  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
            inet6 addr
  fe80::422c:f4ff:feea:cf0e/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU
  :1500  Metric:1
            RX packets
  :163843 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets
  :124990 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions
  :0 txqueuelen:1000
            RX bytes
  :154389832 (147.2 MiB)  TX bytes:65085817 (62.0 MiB)
            
  Interrupt:20 Memory:f7100000-f7120000
   
  lo        Link encap
  :Local Loopback  
            inet addr
  :127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
            inet6 addr
  : ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU
  :16436  Metric:1
            RX packets
  :78 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets
  :78 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions
  :0 txqueuelen:0
            RX bytes
  :4186 (4.0 KiB)  TX bytes:4186 (4.0 KiB

  بررسی تمام اینترفیس های شبکه

  با استفاده از آپشن –a جزئیات تمام اینترفیس های فعال و غیرفعال را مشاهده کنید.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ ifconfig -a

  eth0      Link encap
  :Ethernet  HWaddr 40:2C:F4:EA:CF:0E  
           inet addr
  :192.168.1.3  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
           inet6 addr
  fe80::422c:f4ff:feea:cf0e/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU
  :1500  Metric:1
           RX packets
  :163843 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets
  :124990 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions
  :0 txqueuelen:1000
           RX bytes
  :154389832 (147.2 MiB)  TX bytes:65085817 (62.0 MiB)
           
  Interrupt:20 Memory:f7100000-f7120000

  lo        Link encap
  :Local Loopback  
           inet addr
  :127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
           inet6 addr
  : ::1/128 Scope:Host
           UP LOOPBACK RUNNING  MTU
  :16436  Metric:1
           RX packets
  :78 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets
  :78 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions
  :0 txqueuelen:0
           RX bytes
  :4186 (4.0 KiB)  TX bytes:4186 (4.0 KiB)

  virbr0    Link encap:Ethernet  HWaddr 0e:30:a3:3a:bf:03  
           inet addr
  :192.168.122.1  Bcast:192.168.122.255  Mask:255.255.255.0
           UP BROADCAST MULTICAST  MTU
  :1500  Metric:1
           RX packets
  :0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets
  :0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions
  :0 txqueuelen:0
           RX bytes
  :(0.0 B)  TX bytes:(0.0 B

  غیرفعال کردن یک اینترفیس

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ ifconfig eth0 down 

  فعال کردن یک اینترفیس

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ ifconfig eth0 up 

  تخصیص آدرس IP به یک اینترفیس

  آدرس “192.168.1.12” را به اینترفیس eth0 اختصاص میدهیم.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ ifconfig eth0 192.168.1.12 

  تغییر subnetmask مربوط به اینترفیس eth0

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ ifconfig eth0 netmask 255.255.255

  تغییر آدرس Broadcast اینترفیس eth0

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ ifconfig eth0 broadcast 192.168.1.255 

  تخصیص IP Address، Netmask و Broadcast به اینترفیس eth0

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ ifconfig eth0 192.168.1.12 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 

  نکته : در صورتی که از شبکه ی وایرلس استفاده می کنید، باید از دستور iwconfig استفاده کنید. برای مثال های بیشتر و موارد استفاده در مورد دستور ifconfig لینک زیر را مشاهده کنید.

  13 دستور پیکربندی و عیب یابی شبکه در لینوکس  42 - دستور netstat

  دستور netstat انواع گوناگون اطلاعات مربوط به شبکه همچون ارتباطات شبکه، جدول روتینگ (routing tables)، آمار اینترفیس ها (interface)، ارتباطات (masquerade connections)، ارتباطات مالتی کست (multicast memberships) و ... را نشان می دهد.

  لیست تمام پورت های شبکه

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ netstat -a

  Active UNIX domain sockets 
  (servers and established)
  Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     741379   /run/user/user1/keyring-I5cn1c/gpg
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     8965     /var/run/acpid.socket
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     18584    /tmp/.X11-unix/X0
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     741385   /run/user/user1/keyring-I5cn1c/ssh
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     741387   /run/user/user1/keyring-I5cn1c/pkcs11
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     20242    @/tmp/dbus-ghtTjuPN46
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     13332    /var/run/samba/winbindd_privileged/pipe
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     13331    /tmp/.winbindd/pipe
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     11030    /var/run/mysqld/mysqld.sock
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     19308    /tmp/ssh-qnZadSgJAbqd/agent.3221
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     436781   /tmp/HotShots
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     46110    /run/user/ravisaive/pulse/native
  unix  2      
  ACC ]     STREAM     LISTENING     19310    /tmp/gpg-zfE9YT/S.gpg-agent
  .... 

  لیست تمام پورت های TCP

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone~]$ netstat -at

  Active Internet connections 
  (servers and established)
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State      
  tcp        0      0 localhost
  :mysql         *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 
  *:5901                  *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 
  *:5902                  *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 
  *:x11-1                 *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 
  *:x11-2                 *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 
  *:5938                  *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 localhost
  :5940          *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 ravisaive
  -OptiPl:domain *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 ravisaive
  -OptiPl:domain *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 localhost
  :ipp           *:*                     LISTEN    
  tcp        0      0 ravisaive
  -OptiPle:48270 ec2-23-21-236-70.c:http ESTABLISHED
  tcp        0      0 ravisaive
  -OptiPle:48272 ec2-23-21-236-70.c:http TIME_WAIT  
  tcp        0      0 ravisaive
  -OptiPle:48421 bom03s01-in-f22.1:https ESTABLISHED
  tcp        0      0 ravisaive
  -OptiPle:48269 ec2-23-21-236-70.c:http ESTABLISHED
  tcp        0      0 ravisaive
  -OptiPle:39084 channel-ecmp-06-f:https ESTABLISHED
  ... 

  نمایش آمار تمام port ها

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ netstat -s

  Ip
  :
      
  4994239 total packets received
      0 forwarded
      0 incoming packets discarded
      4165741 incoming packets delivered
      3248924 requests sent out
      8 outgoing packets dropped
  Icmp
  :
      
  29460 ICMP messages received
      566 input ICMP message failed
  .
      
  ICMP input histogram:
          
  destination unreachable98
          redirects
  29362
      2918 ICMP messages sent
      0 ICMP messages failed
      ICMP output histogram
  :
          
  destination unreachable2918
  IcmpMsg
  :
          
  InType398
          InType5
  29362
          OutType3
  2918
  Tcp
  :
      
  94533 active connections openings
      23 passive connection openings
      5870 failed connection attempts
      7194 connection resets received
  .... 
  ممکن است به دلایلی شما نخواهید host، port و username را به عنوان خروجی netstat در سیستم خود resolve کنید.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ netstat -an 
  شما ممکن است نیاز داشته باشید خروجی netstat به صورت مکرر بگیرید تا اینکه با استفاده از ctrl+c آنرا متوقف کنید.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ netstat -
  برای مثال ها و موارد استفاده در مورد این دستور مقاله ی زیر را مطالعه کنید.

  آموزش دستور netstat در لینوکس  43 - دستور nslookup

  یک ابزار شبکه که برای گرفتن اطلاعاتی در مورد سرورهای اینترنتی استفاده می شود. همانطور که از نام آن پیداست این ابزار نام و اطلاعات سرور را برای domain و به واسطه query گرفتن از DNS پیدا می کند.
  کد PHP:
  parham@parham:~$ nslookup linux-zone.orgServer:        8.8.8.8Address:    8.8.8.8#53
  Non-authoritative answer:Name:    linux-zone.orgAddress149.202.133.22 

  Query گرفتن از رکورد Mail Exchanger

  کد PHP:
  parham@parham:~$ nslookup -query=mx linux-zone.orgServer:        8.8.8.8Address:    8.8.8.8#53
  Non-authoritative answer:linux-zone.org    mail exchanger 20 linux-zone.org.linux-zone.org    mail exchanger 10 linux-zone.org.
  Authoritative answers can be found from

  Query گرفتن از Name Server

  کد PHP:
  parham@parham:~$ nslookup -type=ns linux-zone.orgServer:        8.8.8.8Address:    8.8.8.8#53
  Non-authoritative answer:linux-zone.org    nameserver cns2.serversgig.com.linux-zone.org    nameserver cns1.serversgig.com.
  Authoritative answers can be found from

  Query گرفتن از DNS Record

  کد PHP:
  parham@parham:~$ nslookup -type=any linux-zone.orgServer:        8.8.4.4Address:    8.8.4.4#53
  Non-authoritative answer:linux-zone.org    text "v=spf1 +a +mx +ip4:149.202.133.22 ~all"Name:    linux-zone.orgAddress149.202.133.22linux-zone.org    mail exchanger 20 linux-zone.org.linux-zone.org    mail exchanger 10 linux-zone.org.linux-zone.org    origin cns1.serversgig.com    mail addr ehsan.filecorn.com    serial 2016021101    refresh 86400    retry 7200    expire 3600000    minimum 86400linux-zone.org    nameserver cns1.serversgig.com.linux-zone.org    nameserver cns2.serversgig.com.
  Authoritative answers can be found from

  Query گرفتن از Start of Authority

  کد PHP:
  parham@parham:~$ nslookup -type=soa linux-zone.orgServer:        8.8.8.8Address:    8.8.8.8#53
  Non-authoritative answer:linux-zone.org    origin cns1.serversgig.com    mail addr ehsan.filecorn.com    serial 2016021101    refresh 86400    retry 7200    expire 3600000    minimum 86400
  Authoritative answers can be found from


  Query گرفتن از شماره Port

  شماره پورت را با آنجه که میخواهید به آن متصل شوید تغییر دهید.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ nslookup -port 56 linux-zone.org

  Server
  :               linux-zone.org
  Address
  149.202.133.22#53

  Name:   56
  Address
  149.202.133.22 

  همچنین توصیه میشود مطالعه کنید :

  آموزش دستور nslookup برای حل مشکلات DNS  44 - دستور dig

  dig ابزاری برای query گرفتن از nameserver های DNS برای کسب اطلاعات درباره ی آدرس هاست (host address)، سرور mail exchange ها، namesever ها، و اطلاعات مربوطه می باشد. این ابزار می تواند از هر سیستم عامل لینوکسی (Unix) و یا Macintosh OS ی استفاده شود. بشترین استفاده ی این دستور برای query گرفتن ساده از یک هاست مجزا میباشد.
  کد PHP:
  parham@parham:~$ dig linux-zone.org
  ; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> linux-zone.org;; global options: +cmd;; Got answer:;; ->>HEADER<<- opcodeQUERYstatusNOERRORid147;; flagsqr rd raQUERY1ANSWER1AUTHORITY0ADDITIONAL1
  ;; OPT PSEUDOSECTION:; EDNSversion0flags:; udp512;; QUESTION SECTION:;linux-zone.org.            IN    A
  ;; ANSWER SECTION:linux-zone.org.        10238    IN    A    149.202.133.22
  ;; Query time228 msec;; SERVER8.8.8.8#53(8.8.8.8);; WHEN: Thu Mar 16 19:35:26 IRST 2017;; MSG SIZE  rcvd: 59 

  غیر فعال کردن خطوط کامنت شده

  کد PHP:
  parham@parham:~$ dig linux-zone.org +nocomments
  ; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> linux-zone.org +nocomments;; global options: +cmd;linux-zone.org.            IN    Alinux-zone.org.        13190    IN    A    149.202.133.22;; Query time204 msec;; SERVER8.8.8.8#53(8.8.8.8);; WHEN: Thu Mar 16 19:36:03 IRST 2017;; MSG SIZE  rcvd: 59 

  غیر فعال کردن بخش Authority

  کد PHP:
  parham@parham:~$ dig linux-zone.org +noauthority
  ; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> linux-zone.org +noauthority;; global options: +cmd;; Got answer:;; ->>HEADER<<- opcodeQUERYstatusNOERRORid51663;; flagsqr rd raQUERY1ANSWER1AUTHORITY0ADDITIONAL1
  ;; OPT PSEUDOSECTION:; EDNSversion0flags:; udp512;; QUESTION SECTION:;linux-zone.org.            IN    A
  ;; ANSWER SECTION:linux-zone.org.        13120    IN    A    149.202.133.22
  ;; Query time237 msec;; SERVER8.8.8.8#53(8.8.8.8);; WHEN: Thu Mar 16 19:37:13 IRST 2017;; MSG SIZE  rcvd: 59 

  غیر فعال کردن بخش Additional

  کد PHP:
  parham@parham:~$ dig  linux-zone.org +noadditional
  ; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> linux-zone.org +noadditional;; global options: +cmd;; Got answer:;; ->>HEADER<<- opcodeQUERYstatusNOERRORid58900;; flagsqr rd raQUERY1ANSWER1AUTHORITY0ADDITIONAL1
  ;; OPT PSEUDOSECTION:; EDNSversion0flags:; udp512;; QUESTION SECTION:;linux-zone.org.            IN    A
  ;; ANSWER SECTION:linux-zone.org.        13089    IN    A    149.202.133.22
  ;; Query time222 msec;; SERVER8.8.8.8#53(8.8.8.8);; WHEN: Thu Mar 16 19:37:44 IRST 2017;; MSG SIZE  rcvd: 59 

  غیر فعال کردن بخش Stats

  کد PHP:
  parham@parham:~$ dig linux-zone.org +nostats
  ; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> linux-zone.org +nostats;; global options: +cmd;; Got answer:;; ->>HEADER<<- opcodeQUERYstatusNOERRORid61159;; flagsqr rd raQUERY1ANSWER1AUTHORITY0ADDITIONAL1
  ;; OPT PSEUDOSECTION:; EDNSversion0flags:; udp512;; QUESTION SECTION:;linux-zone.org.            IN    A
  ;; ANSWER SECTION:linux-zone.org.        13057    IN    A    149.202.133.22 

  غیر فعال کردن بخش Answer

  کد PHP:
  parham@parham:~$ dig linux-zone.org +noanswer
  ; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> linux-zone.org +noanswer;; global options: +cmd;; Got answer:;; ->>HEADER<<- opcodeQUERYstatusNOERRORid17151;; flagsqr rd raQUERY1ANSWER1AUTHORITY0ADDITIONAL1
  ;; OPT PSEUDOSECTION:; EDNSversion0flags:; udp512;; QUESTION SECTION:;linux-zone.org.            IN    A
  ;; Query time237 msec;; SERVER8.8.8.8#53(8.8.8.8);; WHEN: Thu Mar 16 19:38:50 IRST 2017;; MSG SIZE  rcvd: 59 

  غیر فعال کردن تمام بخش ها با یک کامند

  کد PHP:
  parham@parham:~$ dig linux-zone.org +noall
  ; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> linux-zone.org +noall;; global options: +cmd 
  همچنین می توانید لینک زیر را نیز مشاهده کنید.

  دستور dig برای query گرفتن از DNS (به زودی)  45 - دستور uptime

  شما به ماشین لینوکس خود متصل شده اید و موردی مشکوک و غیر معمول پیدا کردید، چکار خواهید کرد؟ حدس بزنید... نه قطعا برای بررسی اینکه چه اتفاقی برای سرور افتاده درزمانیکه سرورتان بی نقص درحال کار بوده، شما uptime را اجرا نمیکنید.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ uptime

  14
  :37:10 up  4:21,  2 users,  load average0.000.000.04 

  46 - دستور wall

  یکی از مهم ترین دستورات برای ادمین است، wall یک پیام را به هر کسی که در سیستم لاگین است و mesg آن با پرمیشن "yes" ست شده است، می فرستد. پیام می تواند به عنوان یک آرگومان به wall داده شود و یا به عنوان ورودی استاندارد به wall ارسال شود.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ wall "we will be going down for maintenance for one hour sharply at 03:30 pm"

  Broadcast message from root@localhost.localdomain (pts/0) (Sat Jun 29 14:44:02 2013):

  we will be going down for maintenance for one hour sharply at 03:30 pm 

  47 - دستور mesg

  این دستور به شما امکان کنترل افرادی که میتوانند از دستور write (از دستور write برای ارسال متن روی صفحه نمایش استفاده میشود) استفاده کنند را میدهد.
  کد PHP:
  mesg [n|y]
  prevents the message from others popping up on the screen.
  y – Allows messages to appear on your screen

  48 - دستور write

  دستور write برای ارسال مستقیم به صفحه ی ماشین لینوکس دیگری که mesg آن "y" است، استفاده میشود.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ write ravisaive 

  49. دستور talk

  علاوه بر دستور write، دستور talk نیز به شما امکان صحبت کردن با کاربران لاگین در سیستم را میدهد.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ talk ravisaive 
  نکته : اگر دستور talk نصب نباشد شما می توانید پکیج مورد نیاز آنرا با استفاده از دستور yum و یا apt نصب کنید.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ yum install talk
  OR
  [
  mohammad@linux-zone ~]$ apt-get install talk 


  50 - دستور W

  شاید دستور w برای شما سرگرم کننده باشد اما در حقیقت اینطور نیست. با وجود اینکه طول این دستور تنها یک حرف است اما به هر حال یک دستور است. دستور w ترکیبی از دو دستور uptime و who میباشد که یکی بعد از دیگری به سرعت میآیند.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ w

  15
  :05:42 up  4:49,  3 users,  load average0.020.010.00
  USER     TTY      FROM              LOGIN
  @   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
  server   tty7     
  :0               14:06    4:43m  1:42   0.08s pamgdm-passwo
  server   pts
  /0    :0.0             14:18    0.00s  0.23s  1.65s gnome-terminal
  server   pts
  /1    :0.0             14:47    4:43   0.01s  0.01s bash 

  51 - دستور rename

  همانطور که از نام آن مشخص است، این دستور فایل ها را تغییر نام می دهد. دستور rename نام فایل ها را با جابجا کردن اولین بخش از نام آن تغییر خواهد داد.
  کد PHP:
  Give the file names a1a2a3a4.....1213 
  کافیست دستور زیر را تایپ کنید.
  کد PHP:
  rename a1 a0 a?
   
  rename a1 a0 a?? 

  52 - دستور top

  دستور top پروسس های cpu را نشان می دهد. این دستور به صورت خودکار refresh می شود و تا زمانیکه به صورت دستی آن را متوقف نکنیم، process های cpu را نمایش میدهد.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ top

  top 
  14:06:45 up 10 days20:57,  2 users,  load average0.100.160.21
  Tasks
  240 total,   1 running235 sleeping,   0 stopped,   4 zombie
  %Cpu(s):  2.0 us,  0.5 sy,  0.0 ni97.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
  KiB Mem
  :   2028240 total,  1777848 used,   250392 free,    81804 buffers
  KiB Swap
  :  3905532 total,   156748 used,  3748784 free,   381456 cached

    PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  
  %CPU %MEM    TIMECOMMAND                                                                                                            
  23768 ravisaiv  20   0 1428m 571m  41m S   2.3 28.9  14
  :27.52 firefox                                                                                                            
  24182 ravisaiv  20   0  511m 132m  25m S   1.7  6.7   2
  :45.94 plugin-containe                                                                                                    
  26929 ravisaiv  20   0  5344 1432  972 R   0.7  0.1   0
  :00.07 top                                                                                                                
  24875 ravisaiv  20   0  263m  14m  10m S   0.3  0.7   0
  :02.76 lxterminal                                                                                                        
      1 root      20   0  3896 1928 1228 S   0.0  0.1   0
  :01.62 init                                                                                                              
      2 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :00.06 kthreadd                                                                                                          
      3 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :17.28 ksoftirqd/0                                                                                                        
      5 root       0 
  -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H                                                                                                      
      7 root       0 
  -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u:0H                                                                                                      
      8 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :00.12 migration/0                                                                                                        
      9 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :00.00 rcu_bh                                                                                                            
     10 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :26.94 rcu_sched                                                                                                          
     11 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :01.95 watchdog/0                                                                                                        
     12 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :02.00 watchdog/1                                                                                                        
     13 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :17.80 ksoftirqd/1                                                                                                        
     14 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :00.12 migration/1                                                                                                        
     16 root       0 
  -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H                                                                                                      
     17 root       0 
  -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuset                                                                                                            
     18 root       0 
  -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 khelper                                                                                                            
     19 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :00.00 kdevtmpfs                                                                                                          
     20 root       0 
  -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns                                                                                                              
     21 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0
  :00.04 bdi-default                                                                                                        
     
  22 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd                                                                                                        
     23 root       0 
  -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 kblockd                                                                                                            
     24 root       0 
  -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:00.00 ata_sff 
  همچنین توصیه میشود مطالعه کنید :

  دستور top در لینوکس  53 - دستور mkfs.ext4

  این دستور یک فایل سیستم جدید ext4 را روی دیوایس مشخص، ایجاد می کند. اگر دیوایس اشتباهی بعد از این دستور بیاید، کل بلاک پاک و فرمت خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می شود که این دستور استفاده نشود مگر ینکه شما کاملا بدانید که چه کاری انجام می دهید.
  کد PHP:
  Mkfs.ext4 /dev/sda1 (sda1 block will be formatted)
  mkfs.ext4 /dev/sdb1 (sdb1 block will be formatted

  توصیه میشود برای کسب اطلاعات بیشتر پست زیر را مطالعه کنید :

  Ext2 ،Ext3 و Ext4 چیست و چگونه فایل سیستم های لینوکسی ایجاد و تبدیل می شوند  54 - دستور vi/emacs/nano

  vi (یا visual) و emacs و nano از ادیتورهای رایج پرکاربرد در لینوکس هستند. که اغلب برای ادیت کردن فایل های متنی و پیکربندی استفاده می شود. راهنمای سریع درباره کارکردن با ادیتورهای vi و nano و emac را در زیر عنوان میکنیم.

  ویرایشگر متن vi

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone~]$ touch a.txt (creates a text file a.txt)
  [
  mohammad@linux-zone~]$ vi a.txt (open a.txt with vi editor
  کلید ‘i’ را برای وارد شدن به مد insert (محیط نوشتن) فشار دهید، و گرنه شما قادر نخواهید بود چیزی را تایپ کنید.
  کد PHP:
  echo "Hello"  (your text here for the file
  alt+x : با استفاده از این کلیدها از مد insert خارج شوید، به یاد داشته باشید که بعد از حرف آخر چندین space بگذارید.
  ctrl+x : با استفاده از این کلید ها دستور و یا آخرین کلمه ی تایپ شده حذف خواهد شد.
  :wq! : با استفاده از این کلید ها فایل را با متن جاری آن ذخیره کنید. به خاطر داشته باشید که "!" برای overwrite شدن استفاده میشود.


  ویرایشگر متن nano

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone~]$ nano a.txt (open a.txt file to be edited with nano)
  editwith the contentrequired 
  از کلیدهای ctrl +x برای بستن ادیتور استفاده کنید، که خروجی شبیه به زیر به شما نمایش میدهد :
  کد PHP:
  Save modified buffer (ANSWERING "No" WILL DESTROY CHANGES) ?                    
   
  Y Yes
   N No           
  ^C Cancel 
  کلید "y" را برای انتخاب "yes" تایپ کنید و نام فایل را وارد کرده و سپس کار شما تمام است.


  55 - دستور rsync

  Rsync فایل ها را کپی میکند. و با استفاده از گزینه ی P یک نوار پروسه ی کپی را نیز نمایش می دهد. بنابراین اگر شما rsync را روی سیستم تان نصب دارید می توانید از alias ساده ی زیر استفاده کنید.
  کد PHP:
  alias cp='rsync -aP' 
  حالا یک فایل طولانی را در ترمینال کپی کنید و خروجی آنرا به همراه مدت زمان باقی مانده ببینید که شبیه به یک نوار تکمیل پروسه است.

  علاوه بر این نگهداری و محافظت از بک آپ ها یکی از مهم ترین و خسته کننده ترین کارهای یک ادمین سیستم است. Rsync برای ایجاد و نگه داری بک آپ در ترمینال یک ابزار بسیار مفیدی است.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ rsync -zvr IMG_5267copy\=33copy\=ok.jpg ~/Desktop/

  sending incremental file list
  IMG_5267 copy=33 copy=ok.jpg

  sent 2883830 bytes  received 31 bytes  5767722.00 bytes
  /sec
  total size is 2882771  speedup is 1.00 
  نکته : آپشن -z برای فشرده سازی، -v برای verbose و -r برای recursive می باشد.  56 - دستور free

  پیگیری منابعی همچون memory و resource های یک سیستم یکی از مهم ترین وظایف یک ادمین است، دستور free این کار را انجام میدهد.


  وضعیت میزان استفاده در حال حاضر از Memory

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ free

               total       used       free     shared    buffers     cached
  Mem
  :       2028240    1788272     239968          0      69468     363716
  -/+ buffers/cache:    1355088     673152
  Swap
  :      3905532     157076    3748456 

  خروجی به واحد KB, MB یا GB تنظیم میشود

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ free -b

               total       used       free     shared    buffers     cached
  Mem
  :    2076917760 1838272512  238645248          0   71348224  372670464
  -/+ buffers/cache1394253824  682663936
  Swap
  :   3999264768  160845824 3838418944
  [mohammad@linux-zone ~]$ free -k

               total       used       free     shared    buffers     cached
  Mem
  :       2028240    1801484     226756          0      69948     363704
  -/+ buffers/cache:    1367832     660408
  Swap
  :      3905532     157076    3748456
  [mohammad@linux-zone ~]$ free -m

               total       used       free     shared    buffers     cached
  Mem
  :          1980       1762        218          0         68        355
  -/+ buffers/cache:       1338        641
  Swap
  :         3813        153       3660
  [mohammad@linux-zone ~]$ free -g

               total       used       free     shared    buffers     cached
  Mem
  :             1          1          0          0          0          0
  -/+ buffers/cache:          1          0
  Swap
  :            3          0          3 

  بررسی میزان استفاده به فرمت قابل خواندن توسط انسان (Human Readable)

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ free -h

               total       used       free     shared    buffers     cached
  Mem
  :          1.9G       1.7G       208M         0B        68M       355M
  -/+ buffers/cache:       1.3G       632M
  Swap
  :         3.7G       153M       3.6G 

  بررسی کردن وضعیت به صورت مستمر بعد از فواصل منظم

  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ free -s 3

               total       used       free     shared    buffers     cached
  Mem
  :       2028240    1824096     204144          0      70708     364180
  -/+ buffers/cache:    1389208     639032
  Swap
  :      3905532     157076    3748456

               total       used       free     shared    buffers     cached
  Mem
  :       2028240    1824192     204048          0      70716     364212
  -/+ buffers/cache:    1389264     638976
  Swap
  :      3905532     157076    3748456 
  همچنین توصیه میشود مطالعه کنید :

  دستور free در لینوکس برای بررسی memory  57 - دستور mysqldump

  تا الان شما باید فهمیده باشید همانطور که از نام این دستور مشخص است، دقیقا به چه منظوری استفاده میشود. دستورات mysqldump از همه ی دیتای دیتابیس ها و یا بخش مشخصی از آنها را بک آپ (dump) میگیرد و خروجی آنرا در یک فایل ذخیره میکند. به عنوان مثال :
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ mysqldump -u root ---all-databases > /home/server/Desktop/backupfile.sql 
  نکته : برای استفاده از دستور mysqldump نیاز دارید که mysql روی سیستم تان نصب و در حال اجرا باشد و همچنین نیاز به پسورد درست برای اتصال به آن دارید. ما یک سری دستورات مفید mysqldump را در لینک زیر برای شما فراهم آوردیم.

  دستورات بک آپ گیری و Restore از دیتابیس MySQL  58 - دستور mkpasswd

  با استفاده از دستور mkpasswd میتوانید پسوردهای random، سخت و با هر طول مشخصی ایجاد کنید.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ mkpasswd -l 10

  zI4
  +Ybqfx9 
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ mkpasswd -l 20

  w0Pr7aqKk
  &hmbmqdrlmk 
  نکته : آپشن -l وقتی به همراه آن عدد 10 استفاده شود، یک پسورد رندوم با طول 10 کاراکتر ایجاد میکنددر حالیکه -l 20 پسوردی با طول 20 کاراکتر میسازد. شما میتوانید این عدد را با هر عدد مورد نظر و دلخواه تان جایگزین کنید. این دستور در زبان اسکریپت نویسی اغلب برای ایجاد پسورد های رندوم بسیار مفید و پرکاربرد است شما ممکن است برای استفاده از این دستور و برای نصب پکیج های مورد نیاز ازز yum یا apt استفاده کنید.
  کد PHP:
  [root@linux-zone ~]# yum install expect
  OR
  [
  root@linux-zone ~]# apt-get install expect 


  59 - دستور paste

  برای ادغام خطوط دو یا چند فایل استفاده می شود. (اگر محتوای فایل 1 به شرح زیر باشد)
  کد PHP:
  File 1
  1
  2
  3
   
  و همچنین محتوای فایل 2 عبارت باشد از 
  :
  a
  b
  c
  d

  در نتیجه فایل 3 شبیه به زیر خواهد بود 
  :
  1    a
  2    b
  3    c
       d 

  60 - دستور lsof

  lsof مخفف list open files می باشد و تمام فایل هایی که در حال حاضر روی سیستم تان باز هستند را نشان می دهد. یافتن اینکه کدام process از کدام فایل خاص استفاده میکند و یا نمایش تمام فایل هایی که برای یک process مجزا استفاده میشوند امری بسیار مفید است.
  کد PHP:
  [mohammad@linux-zone ~]$ lsof

  COMMAND     PID   TID            USER   FD      TYPE     DEVICE SIZE
  /OFF       NODE NAME
  init          1                  root  cwd       DIR        8
  ,1     4096          2 /
  init          1                  root  rtd       DIR        8,1     4096          2 /
  init          1                  root  txt       REG        8,1   227432     395571 /sbin/init
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1    47080     263023 /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-2.17.so
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1    42672     270178 /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.17.so
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1    87940     270187 /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.17.so
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1    30560     263021 /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat-2.17.so
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1   124637     270176 /lib/i386-linux-gnu/libpthread-2.17.so
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1  1770984     266166 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.17.so
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1    30696     262824 /lib/i386-linux-gnu/librt-2.17.so
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1    34392     262867 /lib/i386-linux-gnu/libjson.so.0.1.0
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1   296792     262889 /lib/i386-linux-gnu/libdbus-1.so.3.7.2
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1    34168     262840 /lib/i386-linux-gnu/libnih-dbus.so.1.0.0
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1    95616     262848 /lib/i386-linux-gnu/libnih.so.1.0.0
  init          1                  root  mem       REG        8
  ,1   134376     270186 /lib/i386-linux-gnu/ld-2.17.so
  init          1                  root    0u      CHR        1
  ,3      0t0       1035 /dev/null
  init          1                  root    1u      CHR        1
  ,3      0t0       1035 /dev/null
  init          1                  root    2u      CHR        1
  ,3      0t0       1035 /dev/null
  init          1                  root    3r     FIFO        0
  ,8      0t0       1714 pipe
  init          1                  root    4w     FIFO        0
  ,8      0t0       1714 pipe
  init          1                  root    5r     0000        0
  ,9        0       6245 anon_inode
  init          1                  root    6r     0000        0
  ,9        0       6245 anon_inode
  init          1                  root    7u     unix 0xf5e91f80      0t0       8192 
  @/com/ubuntu/upstart
  init          1                  root    8w      REG        8
  ,1     3916        394 /var/log/upstart/teamviewerd.log.1 (deleted
  در لینک زیر ما 10 مثال مفید از دستور lsof را مطرح کردیم، که ممکن است شما علاقه مند به مطالعه آن باشید.

  دستور lsof در لینوکس به همراه 10 مثال عملی


  اینجا پایان کار نیست و یک ادمین سیستم برای فراهم آوردن یک واسط خوب که شما بتوانید به راحتی با آن کار کنید باید کارهای بسیار زیادی انجام دهد. مدیریت سیستم در حقیقت هنر یاد گیری و پیاده سازی به شیوه ای بسیار کامل میباشد. ما تمام تلاش خود را میکنیم که شما را با تمامی موارد ضروری که یک فرد حرفه ای در لینوکس باید بداند آشنا کنیم. لینوکس در اصل پروسه ای از یادگیری و یادگیریست. نظرات سازنده شما همیشه باعث تشویق و تحریک ما برای افزایش تلاش در راستای بالا بردن دانش عمومی بوده و خواهد بود. باعث خوشحالیت که نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 08-20-2020, 10:47 AM.
  Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

  Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

  Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
  Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
  Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
  LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

  Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

  #2
  مثالی برای پارامتر -A در دستور ls ترمینال

  کامنت

  درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

  انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

  شبکه های اجتماعی
  در حال انجام ...
  X