اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

callerID in MX8

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  callerID in MX8

  سلام
  من یه newrock mx8 دارم که وصل به استریسکم.


  سواله من: چطور می تونم caller id را در mx8 ببینم؟ این log منه اما هر کاری کردم 8000 رو میندازه به عنوانه caller id:

  کد:
  [01/01 05:20:04.226652]FXO-8000(1) ring[01/01 05:20:10.996479]FXO-8000(1) CID timeout
  [01/01 05:20:11.021539]FXO-8000(1) incoming 661110903496-0@192.168.1.203
  [01/01 05:20:11.082166]SIP:send[192.168.1.200:5060] len[801]
  INVITE sip:777@192.168.1.200 SIP/2.0
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.203:5060;branch=z9hG4bK--10627313176610157
  To: <sip:777@192.168.1.200>
  From: <sip:8000@192.168.1.200>;tag=6611156-1
  Call-ID: 661110903496-0@192.168.1.203
  CSeq: 100480 INVITE
  Max-Forwards: 70
  Expires: 60000
  Contact: <sip:8000@192.168.1.203:5060>
  Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,OPTIONS,INFO,REFER,NOTIFY,PRACK,UPDATE
  User-Agent: NewRockTech-MX8-v1.9.82.323/UA 2.0
  Content-Type: application/sdp
  Content-Length: 312
  v=0
  o=- 6611 43445 IN IP4 192.168.1.203
  s=-
  c=IN IP4 192.168.1.203
  t=0 0
  m=audio 10016 RTP/AVP 18 0 4 8 97 101
  a=ptime:20
  a=rtpmap:18 G729/8000
  a=rtpmap:0 PCMU/8000
  a=rtpmap:4 G723/8000
  a=rtpmap:8 PCMA/8000
  a=rtpmap:97 iLBC/8000
  a=fmtp:97 mode=30
  a=rtpmap:101 telephone-event/8000
  a=fmtp:101 0-15
  [01/01 05:20:11.116253]SIP:recv[192.168.1.200:5060] len[529]
  SIP/2.0 401 Unauthorized
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.203:5060;branch=z9hG4bK--10627313176610157;received=192.168.1.203
  From: <sip:8000@192.168.1.200>;tag=6611156-1
  To: <sip:777@192.168.1.200>;tag=as502fabcf
  Call-ID: 661110903496-0@192.168.1.203
  CSeq: 100480 INVITE
  Server: FPBX-AsteriskNOW-2.11.0(11.10.2)
  Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
  Supported: replaces, timer
  WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="764d0173"
  Content-Length: 0
  
  [01/01 05:20:11.187617]SIP:send[192.168.1.200:5060] len[274]
  ACK sip:777@192.168.1.200 SIP/2.0
  
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.203:5060;branch=z9hG4bK--10627313176610157
  To: <sip:777@192.168.1.200>;tag=as502fabcf
  From: <sip:8000@192.168.1.200>;tag=6611156-1
  Call-ID: 661110903496-0@192.168.1.203
  CSeq: 100480 ACK
  Content-Length: 0
  
  [01/01 05:20:11.337950]SIP:send[192.168.1.200:5060] len[960]
  INVITE sip:777@192.168.1.200 SIP/2.0
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.203:5060;branch=z9hG4bK--10627313176611158
  To: <sip:777@192.168.1.200>
  From: <sip:8000@192.168.1.200>;tag=6611156-1
  Call-ID: 661110903496-0@192.168.1.203
  CSeq: 100481 INVITE
  Max-Forwards: 70
  Expires: 60000
  Contact: <sip:8000@192.168.1.203:5060>
  Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,OPTIONS,INFO,REFER,NOTIFY,PRACK,UPDATE
  Authorization: Digest algorithm=MD5,nonce="764d0173",realm="asterisk",response="ec373e8b39e297cec592d3cb219a53a6",uri="sip:777@192.168.1.200",username="8000"
  User-Agent: NewRockTech-MX8-v1.9.82.323/UA 2.0
  Content-Type: application/sdp
  Content-Length: 312
  v=0
  o=- 6611 43445 IN IP4 192.168.1.203
  s=-
  c=IN IP4 192.168.1.203
  t=0 0
  m=audio 10016 RTP/AVP 18 0 4 8 97 101
  a=ptime:20
  a=rtpmap:18 G729/8000
  a=rtpmap:0 PCMU/8000
  a=rtpmap:4 G723/8000
  a=rtpmap:8 PCMA/8000
  a=rtpmap:97 iLBC/8000
  a=fmtp:97 mode=30
  a=rtpmap:101 telephone-event/8000
  a=fmtp:101 0-15
  [01/01 05:20:11.376190]SIP:recv[192.168.1.200:5060] len[471]
  SIP/2.0 100 Trying
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.203:5060;branch=z9hG4bK--10627313176611158;received=192.168.1.203
  From: <sip:8000@192.168.1.200>;tag=6611156-1
  
  To: <sip:777@192.168.1.200>
  
  Call-ID: 661110903496-0@192.168.1.203
  
  
  CSeq: 100481 INVITE
  
  
  Server: FPBX-AsteriskNOW-2.11.0(11.10.2)
  
  
  Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
  
  
  Supported: replaces, timer
  
  
  Contact: <sip:777@192.168.1.200:5060>
  
  
  Content-Length: 0
  
  [01/01 05:20:11.429570]SIP:recv[192.168.1.200:5060] len[777]
  SIP/2.0 200 OK
  
  
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.203:5060;branch=z9hG4bK--10627313176611158;received=192.168.1.203
  
  
  From: <sip:8000@192.168.1.200>;tag=6611156-1
  
  
  To: <sip:777@192.168.1.200>;tag=as5a3a2ce3
  
  
  Call-ID: 661110903496-0@192.168.1.203
  
  
  CSeq: 100481 INVITE
  
  
  Server: FPBX-AsteriskNOW-2.11.0(11.10.2)
  
  
  Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
  
  
  Supported: replaces, timer
  
  
  Contact: <sip:777@192.168.1.200:5060>
  
  
  Content-Type: application/sdp
  
  
  Content-Length: 262
  
  v=0
  
  o=root 1055852381 1055852381 IN IP4 192.168.1.200
  
  
  s=Asterisk PBX 11.10.2
  
  
  c=IN IP4 192.168.1.200
  
  
  t=0 0
  
  
  m=audio 14360 RTP/AVP 0 8 101
  
  
  a=rtpmap:0 PCMU/8000
  
  
  a=rtpmap:8 PCMA/8000
  
  
  a=rtpmap:101 telephone-event/8000
  
  
  a=fmtp:101 0-16
  
  
  a=ptime:20
  
  
  a=sendrecv
  
  
  [01/01 05:20:11.558553]SIP:send[192.168.1.200:5060] len[297]
  ACK sip:777@192.168.1.200:5060 SIP/2.0
  
  
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.203:5060;branch=z9hG4bK--10627313176611158
  
  
  To: <sip:777@192.168.1.200>;tag=as5a3a2ce3
  
  
  From: <sip:8000@192.168.1.200>;tag=6611156-1
  
  
  Call-ID: 661110903496-0@192.168.1.203
  
  
  CSeq: 100481 ACK
  
  
  Max-Forwards: 70
  
  
  Content-Length: 0
  
  [01/01 05:20:11.601569]FXO-8000(1) offhook
  [01/01 05:20:22.176044]FXO-8000(1) detect busytone
  [01/01 05:20:22.186882]FXO-8000(1) onhook
  [01/01 05:20:22.254523]SIP:send[192.168.1.200:5060] len[297]
  BYE sip:777@192.168.1.200:5060 SIP/2.0
  
  
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.203:5060;branch=z9hG4bK--10627313176622159
  
  
  To: <sip:777@192.168.1.200>;tag=as5a3a2ce3
  
  
  From: <sip:8000@192.168.1.200>;tag=6611156-1
  
  
  Call-ID: 661110903496-0@192.168.1.203
  
  
  CSeq: 100482 BYE
  
  
  Max-Forwards: 70
  
  
  Content-Length: 0
  
  
  [01/01 05:20:22.287285]SIP:recv[192.168.1.200:5060] len[440]
  SIP/2.0 200 OK
  
  
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.203:5060;branch=z9hG4bK--10627313176622159;received=192.168.1.203
  
  
  From: <sip:8000@192.168.1.200>;tag=6611156-1
  
  
  To: <sip:777@192.168.1.200>;tag=as5a3a2ce3
  
  
  Call-ID: 661110903496-0@192.168.1.203
  
  
  CSeq: 100482 BYE
  
  
  Server: FPBX-AsteriskNOW-2.11.0(11.10.2)
  
  
  Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
  
  
  Supported: replaces, timer
  
  
  Content-Length: 0

  کارایی که کردم و جواب نداده هنوز:

  1- Caller ID detection را تیکش رو زدم.

  2- Caller ID detection mode روی after rining A هست.(وقتی روی before می زارم answer میشه و سریع hangup می شه)

  3- cidsignalling=dtmf ---cidstart=ring و usecallerid=yes--- hidecallerid=no در chan_dahdi.conf .

  چه باید بکنم که نکردم؟
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 02-13-2021, 12:31 AM.

  #2
  لطفا راهنمایی فرمایید...

  کامنت

  درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

  انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

  شبکه های اجتماعی
  در حال انجام ...
  X