اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

نصب و راه اندازی snmp روی استریسک - الستیکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  نصب و راه اندازی snmp روی استریسک - الستیکس

  Simple Network Management Protocol
  SNMP پروتکلی برای مدیریت شبکه است که شما اون رو می تونید روی هر سیستمی نصب و به مدیریت و البته Monitoring شبکه خودتون بپردازید.البته SNMP v1 & SNMP v2 مشکلات امنیتی زیادی دارد و ورژن ۳ عموما امنیت بالایی دارد.معمولاْ مدیران شبکه و افرادی که آشنایی زیادی با اون ندارند نمی تونند به خوبی اون رو manage کرده و به راحتی می شه سوء استفاده کرد. پروتکل SNMP پروتکلیست جهت کنترل و دریافت اطلاعات از کلیه تجهیزات تحت شبکه ای که این پروتکل را پشتیبانی میکنند.

  برای نصب این سرویس روی استریسک و یا الستیکس ابتدا :
  کد PHP:
  yum list installed net-snmp
  که جواب زیر رو به ما میده که نشون میده بای دیفالت روش نصب هست :

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	upload.php?file=1421233171968561_01snmp.png
نمایش ها:	1
اندازه:	110.7 KB
شناسه:	18831

  خوب حالا تنها یه پکیج میمونه که با دستور زیر نصبش میکنیم:
  کد PHP:
  yum install net-snmp-utils 
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	2snmp.png
نمایش ها:	1
اندازه:	141.9 KB
شناسه:	18832

  بعد از اینکه نصبش کامل شد وارد مسیر زیر میشیم :
  کد PHP:
  cd /usr/share/snmp/mibs 

  حالا اینجا باید تو این مسیر دو تا فایل درست کنید به نامهای DIGIUM-MIB.txt و ASTERISK-MIB.txt که محتوای این فایلها رو هم خودتون باید دستی کپی کنین توی فایلها:
  کد PHP:
  vi DIGIUM-MIB.txt 


  و خطهای زیر رو توش قرار بدین و ذخیره اش کنین:


  DIGIUM-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
  IMPORTS
  enterprises, MODULE-IDENTITY
  FROM SNMPv2-SMI;


  digium MODULE-IDENTITY
  LAST-UPDATED "200806202000Z"
  ORGANIZATION "Digium, Inc."
  CONTACT-INFO
  "Mark Spencer
  Email: markster@digium.com"
  DESCRIPTION
  "The Digium private-enterprise MIB"
  REVISION "200806202000Z"
  DESCRIPTION
  "Corrected imports and missing revision for last update.
  Addresses bug 12905. - jeffg@opennms.org"
  REVISION "200602041900Z"
  DESCRIPTION
  "Initial revision."
  ::= { enterprises 22736 }


  END
  و حالا فایل ASTERISK-MIB.txt

  کد PHP:
  vi ASTERISK-MIB.txt 


  و خطهای زیر رو توش بذارین و ذخیره اش کنید:

  ASTERISK-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN


  IMPORTS
  OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY, Integer32, Counter32, TimeTicks,
  Unsigned32, Gauge32
  FROM SNMPv2-SMI


  TEXTUAL-CONVENTION, DisplayString, TruthValue
  FROM SNMPv2-TC


  digium
  FROM DIGIUM-MIB;


  asterisk MODULE-IDENTITY
  LAST-UPDATED "200806202025Z"
  ORGANIZATION "Digium, Inc."
  CONTACT-INFO
  "Mark A. Spencer
  Postal: Digium, Inc.
  445 Jan Davis Drive
  Huntsville, AL 35806
  USA
  Tel: +1 256 428 6000
  Email: markster@digium.com


  Thorsten Lockert
  Postal: Voop AS
  Boehmergaten 42
  NO-5057 Bergen
  Norway
  Tel: +47 5598 7200
  Email: tholo@voop.no"
  DESCRIPTION
  "Asterisk is an Open Source PBX. This MIB defined
  objects for managing Asterisk instances."
  REVISION "200806202025Z"
  DESCRIPTION
  "smilint police --
  Add missing imports; fix initial capitalization
  of enumeration elements; add missing range
  restrictions for Integer32 indices, correct
  spelling of astChanCidANI in its definition.
  Addresses bug 12905. - jeffg@opennms.org"
  REVISION "200708211450Z"
  DESCRIPTION
  "Add total and current call counter statistics."
  REVISION "200603061840Z"
  DESCRIPTION
  "Change audio codec identification from 3kAudio to
  Audio3k to conform better with specification.


  Expand on contact information."
  REVISION "200602041900Z"
  DESCRIPTION
  "Initial published revision."
  ::= { digium 1 }


  asteriskVersion OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 1 }
  asteriskConfiguration OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 2 }
  asteriskModules OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 3 }
  asteriskIndications OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 4 }
  asteriskChannels OBJECT IDENTIFIER ::= { asterisk 5 }


  -- asteriskVersion


  astVersionString OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Text version string of the version of Asterisk that
  the SNMP Agent was compiled to run against."
  ::= { asteriskVersion 1 }


  astVersionTag OBJECT-TYPE
  SYNTAX Unsigned32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "SubVersion revision of the version of Asterisk that
  the SNMP Agent was compiled to run against -- this is
  typically 0 for release-versions of Asterisk."
  ::= { asteriskVersion 2 }


  -- asteriskConfiguration


  astConfigUpTime OBJECT-TYPE
  SYNTAX TimeTicks
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Time ticks since Asterisk was started."
  ::= { asteriskConfiguration 1 }


  astConfigReloadTime OBJECT-TYPE
  SYNTAX TimeTicks
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Time ticks since Asterisk was last reloaded."
  ::= { asteriskConfiguration 2 }


  astConfigPid OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "The process id of the running Asterisk process."
  ::= { asteriskConfiguration 3 }


  astConfigSocket OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "The control socket for giving Asterisk commands."
  ::= { asteriskConfiguration 4 }


  astConfigCallsActive OBJECT-TYPE
  SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "The number of calls currently active on the Asterisk PBX."
  ::= { asteriskConfiguration 5 }


  astConfigCallsProcessed OBJECT-TYPE
  SYNTAX Counter32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "The total number of calls processed through the Asterisk PBX since last
  restart."
  ::= { asteriskConfiguration 6 }


  -- asteriskModules


  astNumModules OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Number of modules currently loaded into Asterisk."
  ::= { asteriskModules 1 }


  -- asteriskIndications


  astNumIndications OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Number of indications currently defined in Asterisk."
  ::= { asteriskIndications 1 }


  astCurrentIndication OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Default indication zone to use."
  ::= { asteriskIndications 2 }


  astIndicationsTable OBJECT-TYPE
  SYNTAX SEQUENCE OF AstIndicationsEntry
  MAX-ACCESS not-accessible
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Table with all the indication zones currently know to
  the running Asterisk instance."
  ::= { asteriskIndications 3 }


  astIndicationsEntry OBJECT-TYPE
  SYNTAX AstIndicationsEntry
  MAX-ACCESS not-accessible
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Information about a single indication zone."
  INDEX { astIndIndex }
  ::= { astIndicationsTable 1 }


  AstIndicationsEntry ::= SEQUENCE {
  astIndIndex Integer32,
  astIndCountry DisplayString,
  astIndAlias DisplayString,
  astIndDescription DisplayString
  }


  astIndIndex OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32 (1 .. 2147483647)
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Numerical index into the table of indication zones."
  ::= { astIndicationsEntry 1 }


  astIndCountry OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Country for which the indication zone is valid,
  typically this is the ISO 2-letter code of the country."
  ::= { astIndicationsEntry 2 }


  astIndAlias OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  ""
  ::= { astIndicationsEntry 3 }


  astIndDescription OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Description of the indication zone, usually the full
  name of the country it is valid for."
  ::= { astIndicationsEntry 4 }


  -- asteriskChannels


  astNumChannels OBJECT-TYPE
  SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Current number of active channels."
  ::= { asteriskChannels 1 }


  astChanTable OBJECT-TYPE
  SYNTAX SEQUENCE OF AstChanEntry
  MAX-ACCESS not-accessible
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Table with details of the currently active channels
  in the Asterisk instance."
  ::= { asteriskChannels 2 }


  astChanEntry OBJECT-TYPE
  SYNTAX AstChanEntry
  MAX-ACCESS not-accessible
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Details of a single channel."
  INDEX { astChanIndex }
  ::= { astChanTable 1 }


  AstChanEntry ::= SEQUENCE {
  astChanIndex Integer32,
  astChanName DisplayString,
  astChanLanguage DisplayString,
  astChanType DisplayString,
  astChanMusicClass DisplayString,
  astChanBridge DisplayString,
  astChanMasq DisplayString,
  astChanMasqr DisplayString,
  astChanWhenHangup TimeTicks,
  astChanApp DisplayString,
  astChanData DisplayString,
  astChanContext DisplayString,
  astChanMacroContext DisplayString,
  astChanMacroExten DisplayString,
  astChanMacroPri Integer32,
  astChanExten DisplayString,
  astChanPri Integer32,
  astChanAccountCode DisplayString,
  astChanForwardTo DisplayString,
  astChanUniqueId DisplayString,
  astChanCallGroup Unsigned32,
  astChanPickupGroup Unsigned32,
  astChanState INTEGER,
  astChanMuted TruthValue,
  astChanRings Integer32,
  astChanCidDNID DisplayString,
  astChanCidNum DisplayString,
  astChanCidName DisplayString,
  astChanCidANI DisplayString,
  astChanCidRDNIS DisplayString,
  astChanCidPresentation DisplayString,
  astChanCidANI2 Integer32,
  astChanCidTON Integer32,
  astChanCidTNS Integer32,
  astChanAMAFlags INTEGER,
  astChanADSI INTEGER,
  astChanToneZone DisplayString,
  astChanHangupCause INTEGER,
  astChanVariables DisplayString,
  astChanFlags BITS,
  astChanTransferCap INTEGER
  }


  astChanIndex OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32 (1 .. 2147483647)
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Index into the channel table."
  ::= { astChanEntry 1 }


  astChanName OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Name of the current channel."
  ::= { astChanEntry 2 }


  astChanLanguage OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Which language the current channel is configured to
  use -- used mainly for prompts."
  ::= { astChanEntry 3 }


  astChanType OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Underlying technology for the current channel."
  ::= { astChanEntry 4 }


  astChanMusicClass OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Music class to be used for Music on Hold for this
  channel."
  ::= { astChanEntry 5 }


  astChanBridge OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Which channel this channel is currently bridged (in a
  conversation) with."
  ::= { astChanEntry 6 }


  astChanMasq OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Channel masquerading for us."
  ::= { astChanEntry 7 }


  astChanMasqr OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Channel we are masquerading for."
  ::= { astChanEntry 8 }


  astChanWhenHangup OBJECT-TYPE
  SYNTAX TimeTicks
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "How long until this channel will be hung up."
  ::= { astChanEntry 9 }


  astChanApp OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Current application for the channel."
  ::= { astChanEntry 10 }


  astChanData OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Arguments passed to the current application."
  ::= { astChanEntry 11 }


  astChanContext OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Current extension context."
  ::= { astChanEntry 12 }


  astChanMacroContext OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Current macro context."
  ::= { astChanEntry 13 }


  astChanMacroExten OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Current macro extension."
  ::= { astChanEntry 14 }


  astChanMacroPri OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Current macro priority."
  ::= { astChanEntry 15 }


  astChanExten OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Current extension."
  ::= { astChanEntry 16 }


  astChanPri OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Current priority."
  ::= { astChanEntry 17 }


  astChanAccountCode OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Account Code for billing."
  ::= { astChanEntry 18 }


  astChanForwardTo OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Where to forward to if asked to dial on this
  interface."
  ::= { astChanEntry 19 }


  astChanUniqueId OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Unique Channel Identifier."
  ::= { astChanEntry 20 }


  astChanCallGroup OBJECT-TYPE
  SYNTAX Unsigned32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Call Group."
  ::= { astChanEntry 21 }


  astChanPickupGroup OBJECT-TYPE
  SYNTAX Unsigned32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Pickup Group."
  ::= { astChanEntry 22 }


  astChanState OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER {
  stateDown(0),
  stateReserved(1),
  stateOffHook(2),
  stateDialing(3),
  stateRing(4),
  stateRinging(5),
  stateUp(6),
  stateBusy(7),
  stateDialingOffHook(8),
  statePreRing(9)
  }
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Channel state."
  ::= { astChanEntry 23 }


  astChanMuted OBJECT-TYPE
  SYNTAX TruthValue
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Transmission of voice data has been muted."
  ::= { astChanEntry 24 }


  astChanRings OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Number of rings so far."
  ::= { astChanEntry 25 }


  astChanCidDNID OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Dialled Number ID."
  ::= { astChanEntry 26 }


  astChanCidNum OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Caller Number."
  ::= { astChanEntry 27 }


  astChanCidName OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Caller Name."
  ::= { astChanEntry 28 }


  astChanCidANI OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "ANI"
  ::= { astChanEntry 29 }


  astChanCidRDNIS OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Redirected Dialled Number Service."
  ::= { astChanEntry 30 }


  astChanCidPresentation OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Number Presentation/Screening."
  ::= { astChanEntry 31 }


  astChanCidANI2 OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "ANI 2 (info digit)."
  ::= { astChanEntry 32 }


  astChanCidTON OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Type of Number."
  ::= { astChanEntry 33 }


  astChanCidTNS OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Transit Network Select."
  ::= { astChanEntry 34 }


  astChanAMAFlags OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER {
  default(0),
  omit(1),
  billing(2),
  documentation(3)
  }
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "AMA Flags."
  ::= { astChanEntry 35 }


  astChanADSI OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER {
  unknown(0),
  available(1),
  unavailable(2),
  offHookOnly(3)
  }
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Whether or not ADSI is detected on CPE."
  ::= { astChanEntry 36 }


  astChanToneZone OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Indication zone to use for channel."
  ::= { astChanEntry 37 }


  astChanHangupCause OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER {
  notDefined(0),
  unregistered(3),
  normal(16),
  busy(17),
  noAnswer(19),
  congestion(34),
  failure(38),
  noSuchDriver(66)
  }
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Why is the channel hung up."
  ::= { astChanEntry 38 }


  astChanVariables OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Channel Variables defined for this channel."
  ::= { astChanEntry 39 }


  astChanFlags OBJECT-TYPE
  SYNTAX BITS {
  wantsJitter(0),
  deferDTMF(1),
  writeInterrupt(2),
  blocking(3),
  zombie(4),
  exception(5),
  musicOnHold(6),
  spying(7),
  nativeBridge(8),
  autoIncrementingLoop(9)
  }
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Flags set on this channel."
  ::= { astChanEntry 40 }


  astChanTransferCap OBJECT-TYPE
  SYNTAX INTEGER {
  speech(0),
  digital(8),
  restrictedDigital(9),
  audio3k(16),
  digitalWithTones(17),
  video(24)
  }
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Transfer Capabilities for this channel."
  ::= { astChanEntry 41 }


  astNumChanTypes OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Number of channel types (technologies) supported."
  ::= { asteriskChannels 3 }


  astChanTypeTable OBJECT-TYPE
  SYNTAX SEQUENCE OF AstChanTypeEntry
  MAX-ACCESS not-accessible
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Table with details of the supported channel types."
  ::= { asteriskChannels 4 }


  astChanTypeEntry OBJECT-TYPE
  SYNTAX AstChanTypeEntry
  MAX-ACCESS not-accessible
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Information about a technology we support, including
  how many channels are currently using this technology."
  INDEX { astChanTypeIndex }
  ::= { astChanTypeTable 1 }


  AstChanTypeEntry ::= SEQUENCE {
  astChanTypeIndex Integer32,
  astChanTypeName DisplayString,
  astChanTypeDesc DisplayString,
  astChanTypeDeviceState Integer32,
  astChanTypeIndications Integer32,
  astChanTypeTransfer Integer32,
  astChanTypeChannels Gauge32
  }


  astChanTypeIndex OBJECT-TYPE
  SYNTAX Integer32 (1 .. 2147483647)
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Index into the table of channel types."
  ::= { astChanTypeEntry 1 }


  astChanTypeName OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Unique name of the technology we are describing."
  ::= { astChanTypeEntry 2 }


  astChanTypeDesc OBJECT-TYPE
  SYNTAX DisplayString
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Description of the channel type (technology)."
  ::= { astChanTypeEntry 3 }


  astChanTypeDeviceState OBJECT-TYPE
  SYNTAX TruthValue
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Whether the current technology can hold device states."
  ::= { astChanTypeEntry 4 }


  astChanTypeIndications OBJECT-TYPE
  SYNTAX TruthValue
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Whether the current technology supports progress indication."
  ::= { astChanTypeEntry 5 }


  astChanTypeTransfer OBJECT-TYPE
  SYNTAX TruthValue
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Whether the current technology supports transfers, where
  Asterisk can get out from inbetween two bridged channels."
  ::= { astChanTypeEntry 6 }


  astChanTypeChannels OBJECT-TYPE
  SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Number of active channels using the current technology."
  ::= { astChanTypeEntry 7 }


  astChanScalars OBJECT IDENTIFIER ::= { asteriskChannels 5 }


  astNumChanBridge OBJECT-TYPE
  SYNTAX Gauge32
  MAX-ACCESS read-only
  STATUS current
  DESCRIPTION
  "Number of channels currently in a bridged state."
  ::= { astChanScalars 1 }


  END  خوب حالا فایل زیر رو با vi باز میکنیم
  :
  کد PHP:
  vi /etc/asterisk/res_snmp.conf 
  و subagent=yes و enable=yes رو از حالت کامنت در میاریم:

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	3snmp.png
نمایش ها:	1
اندازه:	100.0 KB
شناسه:	18833


  حالا میریم تو کنسول استریسک و ماژولش رو یکبار آنلود و سپس دوباره لود میکنیم:
  کد PHP:
  asterisk -rvv
  module unload res_anmp
  .so
  وبعد
  module load res_anmp
  .so 


  حالا میریم سراغ فایل اصلی snmp , اول یک بک آپ از این فایل میگیریم:
  کد PHP:
  cp -/etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpdoriginal.conf 

  خوب حالا فایل رو باز میکنیم و همه خط هاش رو پاک میکنیم و خطوط زیر رو توش paste میکنیم:
  کد PHP:
  nano /etc/snmp/snmpd.conf 
  (با نانو بازش کنید تا راحتتر پاکش کنید crt+k رو بگیرید خط به خط تندتند پاک میکنه )  بعد خطهای زیر رو کپی کنید و تو فایل crt+shift+v بگیرین تا paste بشن


  کد PHP:

  syslocation Asterisk Elastix2.4
  TEST server
  syscontact masoomeh vahid support
  @linux-zone.org
  com2sec local localhost 
  public
  com2sec localnet 172.16.16.254 public
  com2sec monitornet 172.16.16.0/24 public
  group MyROGroup v2c local
  group MyROGroup v2c localnet
  group MyROGroup v2c monitornet
  view all included .1
  access MyROGroup 
  "" any noauth 0 all none none
  # Asterisk configuration
  master agentx
  agentXSocket 
  /var/agentx/master
  agentXPerms 0660 0550 nobody asterisk
  # Asterisk user
  rwuser asteriskUser priv
  createUser asteriskUser MD5 123456789 DES
  sysObjectID .1.3.6.1.4.1.22736 
  فایل رو ذخیره کنین

  حالا سرویسش رو استارت میکنیم:
  کد PHP:
  /etc/init.d/snmpd start 
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	4snmp.jpg
نمایش ها:	1
اندازه:	10.0 KB
شناسه:	18834


  و حالا به فایل زیر هم پرمیژن میدیم:
  کد PHP:
  chmod 755 /var/agentx 

  حالا هم snmp و هم asterisk رو ریست میکنیم؛:
  کد PHP:
  /etc/init.d/snmpd restart 
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	5snmp.jpg
نمایش ها:	1
اندازه:	11.4 KB
شناسه:	18835

  کد PHP:
  amportal restart 
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	6snmp.jpg
نمایش ها:	1
اندازه:	19.6 KB
شناسه:	18836


  کار تمومه


  سرویس رو با دستور زیر هم میتونین استارت میکنیم
  کد PHP:
  service snmpd start 
  و runlevel هاش رو فعال میکنیم:
  کد PHP:
  chkconfig snmpd on 

  حالا برا اینکه مطمین بشی که درست نصب و کتنفیگ شده دستور زیر رو بزنین:
  کد PHP:
  snmpwalk -On -public -v 2c localhost ASTERISK-MIB::astChanTypeChannels.7 
  باید این جوابو بهتون بده:
  کد PHP:
  .1.3.6.1.4.1.22736.1.5.4.1.7.7 Gauge32
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	7snmp.jpg
نمایش ها:	1
اندازه:	11.7 KB
شناسه:	18837


  و یا :
  کد PHP:

  snmpwalk 
  -v 3 -u asteriskUser -l authPriv -a MD5 -A 123456789 -x DES -X 123456789 127.0.0.1 ASTERISK-MIB::astVersionString 

  که باید بهتون جواب زیر رو بده:
  کد PHP:
  ASTERISK-MIB::astVersionString.0 STRING1.8.20.0 


  موفق و سربلند باشید.
  آخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 01-14-2015, 04:11 PM.
  Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

  Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

  Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
  Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
  Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
  LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

  Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X