هنگامی که شما با نحوه استفاده از ترمینال لینوکس آشنا شدید, به سادگی با تایپ کردن دستورات قادر به انجام هرکاری روی سیستم خود خواهید بود. از جمله ارسال...