به استحضار کلیه و دوستان و سروران عزیز میرسانم، کمپ 3 روزه آموزش Elastix مقدماتی (محبوبترین سیستم تلفنی متن باز دنیا)...