دوره آموزشی الستیکس - ایزابل (Elastix - Issable) یک دوره 4 روزه میباشد که شما را با دانش و توانایی های لازم و ضروری به عنوان یک ادمین در سطح مقدماتی elastix...