اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

Install phpMyAdmin

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  Install phpMyAdmin

  Your system is ready for the phpMyAdmin installation. Download the latest phpMyAdmin archive from the official download page, or use the below commands to download phpMyAdmin 5.0.1 on your system.

  After downloading extract archive and move to the proper location.
  کد PHP:
  wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.0.1/phpMyAdmin-5.0.1-all-languages.zip
  unzip phpMyAdmin-5.0.1-all-languages.zip
  mv phpMyAdmin
  -5.0.1-all-languages /usr/share/phpmyadmin 
  Then create tmp directory and set the proper permissions.
  کد PHP:
  mkdir /usr/share/phpmyadmin/tmp
  chown 
  -R apache:apache /usr/share/phpmyadmin
  chmod 777 
  /usr/share/phpmyadmin/tmp 


  Test, Test, Test

  #2
  Configure phpMyAdmin

  Now, you need to configure web server to serve phpMyAdmin on network. Create Apache configuration file for phpMyAdmin and edit in text editor:
  کد PHP:
  vi /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf 
  add the below content to file.
  Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
  کد PHP:
  <Directory /usr/share/phpmyadmin/>
  AddDefaultCharset UTF-8
  <IfModule mod_authz_core.c>
  # Apache 2.4
  <RequireAny>
  Require 
  all granted
  </RequireAny>
  </
  IfModule>
  </
  Directory>

  <
  Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/>
  <
  IfModule mod_authz_core.c>
  # Apache 2.4
  <RequireAny>
  Require 
  all granted
  </RequireAny>
  </
  IfModule>
  </
  Directory

  Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
  کد HTML:
  <Directory /usr/share/phpmyadmin/>
  AddDefaultCharset UTF-8
  <IfModule mod_authz_core.c>
  # Apache 2.4
  <RequireAny>
  Require all granted
  </RequireAny>
  </IfModule>
  </Directory>
  <Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/>
  <IfModule mod_authz_core.c>
  # Apache 2.4
  <RequireAny>
  Require all granted
  </RequireAny>
  </IfModule>
  </Directory>
  Save your file and close it. The systems with SELinux enabled needs to set proper permissions to allow SELinux policies
  کد:
  chcon -Rv --type=httpd_sys_content_t /usr/share/phpmyadmin/*
  after making all the changes, make sure to start the Apache service to reload all settings.
  کد:
  systemctl restart httpd.service

  کامنت

  درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

  انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

  شبکه های اجتماعی

  ایمیل مدیریت

  Habili@linux-zone.org

  در حال انجام ...
  X