اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

دستور du برای پیدا کردن فضای مورد استفادی فایل ها و دایرکتوری ها

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  دستور du برای پیدا کردن فضای مورد استفادی فایل ها و دایرکتوری ها

  دستور du در لینوکس یک دستور استاندار میباشد که برای بررسی کردن اطلاعات فضای دیسک، فایل ها و دایرکتوری ها روی یک ماشین مورد استفاده قرار میگیرد. دستور du پارامترهای زیادی دارد که میتواند برای دریافت نتیجه به فرمت های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. دستور du همچنین سایز فایل ها و فولدرها را به شیوه recursive (زیرشاخه ها) نمایش میدهد.
  دستور du در لینوکس


  این پست 10 نمونه دستورات مفید du به همراه مثال هایش ارائه میدهد که ممکن است به شما در یافتن سایز فایل ها و دایرکتوری ها در لینوکس کمک کند. اطلاعات فراهم آمده در این پست از صفحه man دستور du اتخاذ شده است.


  همچنین پیشنهاد میشود مطالعه کنید :

  دستور df در لینوکس برای بررسی فضای دیسک در لینوکس

  چطور فایل ها و دایرکتوری هایی که در لینوکس فضای زیادی از هارد را مصرف کرده اند پیدا کنیم؟  1 - برای یافتن خلاصه disk usage از یک دایرکتوری مثلا /home/linuxzone و تمام زیر دایرکتوری های آن دستور زیر را استفاده کنید :
  کد PHP:
  [root@linuxzone ]# du  /home/linuxzone

  40      /home/linuxzone/downloads
  4       
  /home/linuxzone/.mozilla/plugins
  4       
  /home/linuxzone/.mozilla/extensions
  12      
  /home/linuxzone/.mozilla
  12      
  /home/linuxzone/.ssh
  689112  
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10
  689360  
  /home/linuxzone 
  خروجی دستور بالا تعداد block های دیسک را در دایرکتوری /home/linuxzone به همراه زیر پوشه هایش نمایش میدهد.


  2 - استفاده از آپشن -h به همراه دستور du نتیجه را به فرمت human readable نمایش میدهد. به این معنی که شما میتوانید سایزها را به Bytes, Kilobytes, Megabytes, Gigabytes مشاهد کنید :
  کد PHP:
  [root@linuxzone]# du -h /home/linuxzone

  40K     /home/linuxzone/downloads
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/plugins
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/extensions
  12K     
  /home/linuxzone/.mozilla
  12K     
  /home/linuxzone/.ssh
  673M    
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10
  674M    
  /home/linuxzone 

  3 - برای دریافت خلاصه سایز کلی disk usage یک دایرکتوری از آپشن -s همانند زیر استفاده میشود :
  کد PHP:
  [root@linuxzone]# du -sh /home/linuxzone

  674M    /home/linuxzone 

  4 - استفاده از اپشن -a به همراه دستور du میزان مصرف دیسک همه فایل ها و دایرکتوری ها را نمایش میدهد :
  کد PHP:
  [root@linuxzone]# du -a /home/linuxzone

  4       /home/linuxzone/.bash_logout
  12      
  /home/linuxzone/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
  24      
  /home/linuxzone/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
  40      
  /home/linuxzone/downloads
  12      
  /home/linuxzone/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
  4       
  /home/linuxzone/.mozilla/plugins
  4       
  /home/linuxzone/.mozilla/extensions
  12      
  /home/linuxzone/.mozilla
  4       
  /home/linuxzone/.bashrc
  689108  
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10/ubuntu-12.10-server-i386.iso
  689112  
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10
  689360  
  /home/linuxzone 

  5 - استفاده از آپشن -a به همراه آپشن -h میزان مصرف دیسک همه فایل ها و فولدر ها را به فرمت human readble نمایش میدهد. خروجی زیر بسیار قابل فهم تر است از آنجایی که فایل ها به Kilobytes, Megabytes نمایش داده میشوند :
  کد PHP:
  [root@linuxzone]# du -ah /home/linuxzone

  4.0K    /home/linuxzone/.bash_logout
  12K     
  /home/linuxzone/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
  24K     
  /home/linuxzone/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
  40K     
  /home/linuxzone/downloads
  12K     
  /home/linuxzone/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/plugins
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/extensions
  12K     
  /home/linuxzone/.mozilla
  4.0K    
  /home/linuxzone/.bashrc
  673M    
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10/ubuntu-12.10-server-i386.iso
  673M    
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10
  674M    
  /home/linuxzone 

  6 - برای یافتن فضای میزان مصرف دیسک یک دایرکتوری به همراه زیر شاخه هایش در واحد Kilobytes از آپشن -k (نمایش سایز به واحد 1024 بایت) استفاده میشود :
  کد PHP:
  [root@linuxzone]# du -k /home/linuxzone
  40      /home/linuxzone/downloads
  4       
  /home/linuxzone/.mozilla/plugins
  4       
  /home/linuxzone/.mozilla/extensions
  12      
  /home/linuxzone/.mozilla
  12      
  /home/linuxzone/.ssh
  689112  
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10
  689360  
  /home/linuxzone 

  7 - برای دریافت خلاصه میزان مصرف دیسک (disk usage) یک دایرکتوری به همراه زیر شاخه هایش به واحد Megabytes تنها کافیست از اپشن -mh همانند زیر استفاده کنید. آپشن -m بلاک ها را به واحد های Megabytes میشمارد و آپشن -h آنها را به فرمت human readble نمایش میدهد :
  کد PHP:
  [root@linuxzone]# du -mh /home/linuxzone

  40K     /home/linuxzone/downloads
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/plugins
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/extensions
  12K     
  /home/linuxzone/.mozilla
  12K     
  /home/linuxzone/.ssh
  673M    
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10
  674M    
  /home/linuxzone 

  8 - آپشن -c در خط آخر خروجی یک میزان مصرف فضای دیسک total را نمایش میدهد اگر دایرکتوری شما 674 Megabytes فضا مصرف کرده باشد 2 خط آخر خروجی 674MB خواهد بود :
  کد PHP:
  [root@linuxzone]# du -ch /home/linuxzone

  40K     /home/linuxzone/downloads
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/plugins
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/extensions
  12K     
  /home/linuxzone/.mozilla
  12K     
  /home/linuxzone/.ssh
  673M    
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10
  674M    
  /home/linuxzone
  674M    total 

  9 - دستور زیر میزان مصرف دیسک تمام فایل ها و دایرکتوری ها به غیر از فایل های که با الگوی داده شده mach باشند (exclude) را محاسبه و نمایش میدهد. دستور زیر فایل های .txt را در هنگام محاسبه سایز کلی دایرکتوری exclude (لحاظ نمیکند) میکند. در نتیجه به این شیوه شما میتوانید هر فرمتی از فایل را با استفاده از آپشن --exclude محاسبه نکنید.

  همانطور که در خروجی دستور زیر میبینید هیچ فایل txt لحاظ نشده است :
  کد PHP:
  [root@linuxzone]# du -ah --exclude="*.txt" /home/linuxzone

  4.0K    /home/linuxzone/.bash_logout
  12K     
  /home/linuxzone/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
  24K     
  /home/linuxzone/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
  40K     
  /home/linuxzone/downloads
  12K     
  /home/linuxzone/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
  4.0K    
  /home/linuxzone/.bash_history
  4.0K    
  /home/linuxzone/.bash_profile
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/plugins
  4.0K    
  /home/linuxzone/.mozilla/extensions
  12K     
  /home/linuxzone/.mozilla
  4.0K    
  /home/linuxzone/.bashrc
  24K     
  /home/linuxzone/Phpfiles-org.tar.bz2
  4.0K    
  /home/linuxzone/geoipupdate.sh
  4.0K    
  /home/linuxzone/.zshrc
  120K    
  /home/linuxzone/goaccess-0.4.2.tar.gz.1
  673M    
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10/ubuntu-12.10-server-i386.iso
  673M    
  /home/linuxzone/Ubuntu-12.10
  674M    
  /home/linuxzone 

  10 - با استفاده از آپشن --time میتوانید میزان مصرف دیسک را بر اساس زمان modification همانند زیر نمایش دهید :
  کد PHP:
  [root@linuxzone]# du -ha --time /home/linuxzone

  4.0K    2012-10-12 22:32        /home/linuxzone/.bash_logout
  12K     2013
  -01-19 18:48        /home/linuxzone/downloads/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
  24K     2013
  -01-19 18:48        /home/linuxzone/downloads/Phpfiles-org.tar.bz2
  40K     2013
  -01-19 18:48        /home/linuxzone/downloads
  12K     2013
  -01-19 18:32        /home/linuxzone/uploadprogress-1.0.3.1.tgz
  4.0K    2012
  -10-13 00:11        /home/linuxzone/.bash_history
  4.0K    2012
  -10-12 22:32        /home/linuxzone/.bash_profile
  0       2013
  -01-19 18:32        /home/linuxzone/xyz.txt
  0       2013
  -01-19 18:32        /home/linuxzone/abc.txt
  4.0K    2012
  -10-12 22:32        /home/linuxzone/.mozilla/plugins
  4.0K    2012
  -10-12 22:32        /home/linuxzone/.mozilla/extensions
  12K     2012
  -10-12 22:32        /home/linuxzone/.mozilla
  4.0K    2012
  -10-12 22:32        /home/linuxzone/.bashrc
  24K     2013
  -01-19 18:32        /home/linuxzone/Phpfiles-org.tar.bz2
  4.0K    2013
  -01-19 18:32        /home/linuxzone/geoipupdate.sh
  4.0K    2012
  -10-12 22:32        /home/linuxzone/.zshrc
  120K    2013
  -01-19 18:32        /home/linuxzone/goaccess-0.4.2.tar.gz.1
  673M    2013
  -01-19 18:51        /home/linuxzone/Ubuntu-12.10/ubuntu-12.10-server-i386.iso
  673M    2013
  -01-19 18:51        /home/linuxzone/Ubuntu-12.10
  674M    2013
  -01-19 18:52        /home/linuxzone 

  11 - برای محاسبه سایز فایل های مخفی در لینوکس میتوانید از دستور du به همراه regular expression زیر استفاده کنید.
  کد PHP:
  du -hs .[^.]*   همچنین توصیه میشود مطالعه بفرمایید :

  دستور fdisk برای مدیریت پارتیشن ها در لینوکس

  نحوه بازیابی اطلاعات حذف شده در لینوکس  موفق باشید....
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 05-10-2022, 02:52 PM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X