UUID یا Universally Unique Identifier شناسه استاندارد استفاده شده در ساخت نرم افزار هاست که توسط Open Source Foundation استاندارد سازی شده است و بعنوان بخشی از Distributed Computing Environmen به حساب می آید. هر کسی می تواند از UUID استفاده کند و اطمینان داشته باشد که کس دیگری از UUID او استفاده نمی کند. بطور مثال در تکنولوژی های ذخیره سازی مانند SAN,ISCSI,DAS و … اگر بخواهید یک ابزاری (Device) را از جایی به جای دیگر منقل کنید بدون داشتن UUID به مشکل بر می خوردید. کرنل لینوکس با استفاده از UUID نگاشت Volumes ها را به ابزار های ذخیره سازی (Storage Devices) را انجام می دهد.

در لینوکس هر پارتیشن دارای یک UUID منحصر به خودش است و برای نمایش این شناسه منحصر به فرد چندین روش وجود دارد. در توزیع های قدیمی (سیستم فایل های ext2 و ext3 ) از دستور vol_id بصورت زیر استفاده می شد.

کد PHP:
vol_id  –uuid  DEVICE_NAME

vol_id   –uuid   
/dev/sda1

vol_id   –uuid   
/dev/hdb2 
اما در توزیع های امروزی (مانند CenOS 6) دستور vol_id خذف شده و از دستور blkid بصورت زیر استفاده می شود. برای استفاده از هر دو دستور باید دارای مجوز root باشید.

کد PHP:
blkid   DEVICE_NAME

blkid  
/dev/sda3 
خروجی دستور ها شامل عددی بزرگ است مانند انچه که در زیر می بینید.

کد PHP:
98602171-172d-42ba-a0db-886f648de357 
اگر دستور blkid رو بدون هیچ پارامتری استفاده کنید خروجی برای تمامی \ارتیشن هاست.

کد PHP:
blkid 
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	blkid.png نمایش ها:	1 اندازه:	11.6 KB شناسه:	18347

روش دیگر استفاده از دستور tune2fs بصورت زیر است.

کد PHP:
tune2fs  -l  /dev/sda2  grep  UUID 
یا حتی با استفاده از دستور ls نیز می توانید استفاده کنید.

کد PHP:
ls  -l  /dev/disk/by-uuid 
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	blkid2.png نمایش ها:	1 اندازه:	28.3 KB شناسه:	18348

آموزش های مرتبط :
سیستم فایل دریونیکس/ لینوکس – بخش اول

سیستم فایل در یونیکس/لینوکس – بخش دوم

سییتم فایل در یونیکس/لینوکس – بخش شوم

نویسنده نامی امیر