Mixxx برنامه اوپن سورس و رایگان و جدید میکس صدا و موزیک است که بسیار قوی است.
از Mp3 , ogg , Flack پشتیبانی می کند از جمله ویژگی های این برنامه Crossfacting خودکار , لیست پخش , تقلید وینیل , تشخیص ضربان و تیک , پشتیبانی از کارت صداهای چند مجرایی و…
برای نصب Mixxx 1.9.2 نسخه فینال دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید :

کد PHP:
sudo add-apt-repository ppa:mixxx/mixxx 
کد PHP:
sudo apt-get update 
کد PHP:
sudo apt-get install mixxx libportaudio2 
اما برای نصب Mixxx 1.10 بتا دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید :

کد PHP:
sudo add-apt-repository ppa:mixxx/mixxxbetas 
کد PHP:
sudo apt-get update 
کد PHP:
sudo apt-get install mixxx libportaudio2