اینترفیس های Ethernet به صورت ethX نامگذاری می شوند، که نخستین کارت شبکه با نام eth0 و دومین کارت شبکه eth1 و الی آخر. در ابونتو بر خلاف توزیع های مبتنی بر RHLE که زیر دایرکتوری etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX/ که به ازای هر اینترفیس یک فایل وجود داشت، در توزیع های ابونتو/دبیان یک فایل به نام interfaces وجود دارد که تنظیمات تمامی اینترفیس های اترنت در آن تعریف می شوند. این فایل زیر دایرکتوری etc/network/ قرار دارد.

کد PHP:
less /etc/network/interfaces 
همانطور که در خروجی زیر مشاهده می کنید، سیستم دارای دو اینترفیس lo و eth0 است که به ترتیب برای loopback interface و نخستین اینترفیس اترنت است. اینرفیس ها به خط auto lo و auto eth0 معرفی شده و اند و بلافصله در خط (یا خطوط) بعد تنظیمات آن آمده است.

کد PHP:
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp 
خط تعریف اینترفیس به فرمت زیر است.

کد PHP:
auto INTERFACE_NAME 
اگر بخواهیم آدرس IP اختصاصی به اینترفیس بصورت خودکار توسط DHCP انجام گیرد باید از فرمت زیر استفاده کنید.(مانند آنچه که در بالا می بینید).

کد PHP:
iface INTERFACE_NAME inet dhcp 
برای اختصاص یک آدرس ثابت یا Static IP باید در فرمت بالا به جای dhcp از عبارت static استفاده کنید.

کد PHP:
iface INTERFACE_NAME inet static 
پس از تعریف خط بالا بلافاصله باید تنظیمات را مشخص کنیم که مهمترین آنها :

address : تعیین کننده آدرس اینترفیس
netmask : تعیین کننده netmask
gateway : تعیین کننده آدرس gateway
broadcast : آدرس broadcast شبکه ای که ماشین عضو آن است.
dns-nameservers : شامل آدرس یا آدرس های dns سرور های مربوطه. اگر چندین آدرس داشته باشید، باید آنها را با Space از هم جدا کنید.

یک مثال از تنظیمات استاتیک برای eth0 بصورت زیر است.

کد PHP:
auto eth0
iface eth0 inet 
static
address 192.168.244.130
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.244.2 
این تنظیمات بصورت دائمی هستند و اگر می خواهید آدرسی را بطور موقتی بدهید باید از دستور زیر استفاده کنید.

کد PHP:
ifconfig INTERFACE_NAME IP_ADDR netmask NETMASK_ADDR 
بطور مثال :

کد PHP:
ifconfig eth0 192.168.244.150 netmask 255.255.255.0 
و برای تنظیم آدرس gateway از دستور route بصورت زیر استفاده کنید.

کد PHP:
route add default gw IP_ADDR INTERFACE_NAME 
بطور مثال :

کد PHP:
route add default gw 192.168.244.2 eth0 
فایل resolve.conf زیر دایرکتوری etc/ نیز بطور مشترک در تمامی توزیع های لینوکسی وجود دارد. همچنین مطالعه این مطلب مفید خواهد بود. بطور مثال وقتی ماشینی را بر روی vmware نصب می کنید و نوع کارت را NAT می گذارید، چون آدرس بصورت خودکار توسط DHCP اختصاص داده می شود، پس فایل resolve.conf بصورت خودکار توسط آدرس DHCP بروز می شود.
نویسنده نامی امیر