اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

20 دستور بامزه وسرگرم کننده ی لینوکسی

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  20 دستور بامزه وسرگرم کننده ی لینوکسی

  لینوکس سرگرم کننده است! شاید این حرف را قبول نداشته باشید. مطمئنا در پایان این پست شما به این باور می رسید که لینوکس حقیقتا بامزه و سرگرم کننده است.
  1. دستور sl (لوکوموتیو بخار)
  شما ممکن است با دستور "ls" آشنا باشید و به طور مداوم برای مشاهده محتویات یک فولدر از آن استفاده کنید اما به دلیل اشتباه تایپی بعضی اوقات ممکن است نتیجه "sl" را دریافت کنید. با یه مقدار سرگرمی در ترمینال به جای دریافت پیغام "command not found" چطورید.

  نصب sl:
  کد:
  root@tecmint:~# apt-get install sl     (In Debian like OS)
  root@tecmint:~# yum -y install sl     (In Red Hat like OS)
  خروجی
  کد:
  root@tecmint:~# sl
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	5.png
نمایش ها:	1
اندازه:	53.2 KB
شناسه:	19970  2. دستور telnet
  نه! به این پیچیدگی که به نظر می رسد نیست. شما باید با telnet آشنا شوید. telnet، یک پروتکل تحت شبکه دوطرفه است. در اینجا چیزی برای نصب وجود ندارد. آنچه که باید داشته باشید، لینوکس و اینترنت است.
  کد:
  root@tecmint:~# telnet towel.blinkenlights.nl
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	telnet.png
نمایش ها:	1
اندازه:	44.4 KB
شناسه:	19971  3. دستور fortune
  گاهی اوقات نتایج رندوم دستور fortune جذاب و سرگرم کننده است.

  نصب Fortune
  کد:
  root@tecmint:~# apt-get install fortune   (for aptitude based system)
  root@tecmint:~# yum install fortune     (for yum based system)
  کد:
  root@tecmint:~# fortune
  You're not my type. For that matter, you're not even my species!!!
  Future looks spotty. You will spill soup in late evening.
  You worry too much about your job. Stop it. You are not paid enough to worry.
  Your love life will be... interesting.


  4. دستور rev مخفف Reverse :
  این دستور، هر رشته ای را که به آن داده شود، معکوس می کند.
  کد:
  root@tecmint:~# rev
  
  
  123abc 
  cba321 
  
  
  xuniL eb ot nrob
  born to be Linux


  5. دستور: factor
  این دستور کاربرد ریاضی دارد و خروجی آن، تمام عوامل اول تشکیل دهنده عدد ورودی می باشد.
  کد:
  root@tecmint:~# factor
  
  
  5 
  5: 5 
  
  
  12 
  12: 2 2 3 
  
  
  1001 
  1001: 7 11 13 
  
  
  5442134 
  5442134: 2 2721067


  6. دستور script
  درسته، این یک دستور و اسکریپت نیست اما قشنگه.
  کد:
  root@tecmint:~# for i in {1..12}; do for j in $(seq 1 $i); do echo -ne $i×$j=$((i*j))\\t;done; echo;done 
  
  
  1×1=1	
  2×1=2	2×2=4	
  3×1=3	3×2=6	3×3=9	
  4×1=4	4×2=8	4×3=12	4×4=16	
  5×1=5	5×2=10	5×3=15	5×4=20	5×5=25	
  6×1=6	6×2=12	6×3=18	6×4=24	6×5=30	6×6=36	
  7×1=7	7×2=14	7×3=21	7×4=28	7×5=35	7×6=42	7×7=49	
  8×1=8	8×2=16	8×3=24	8×4=32	8×5=40	8×6=48	8×7=56	8×8=64	
  9×1=9	9×2=18	9×3=27	9×4=36	9×5=45	9×6=54	9×7=63	9×8=72	9×9=81	
  10×1=10	10×2=20	10×3=30	10×4=40	10×5=50	10×6=60	10×7=70	10×8=80	10×9=90	10×10=100	
  11×1=11	11×2=22	11×3=33	11×4=44	11×5=55	11×6=66	11×7=77	11×8=88	11×9=99	11×10=110	11×11=121	
  12×1=12	12×2=24	12×3=36	12×4=48	12×5=60	12×6=72


  7. دستور: Cowsay
  یک گاو ASCII در ترمینال که هرچیزی که شما بخواهید را می گوید.

  نصب Cowsay :
  کد:
  root@tecmint:~# apt-get install cowsay 		(for Debian based OS)
  root@tecmint:~# yum install cowsay		(for Red Hat based OS)
  خروجی
  کد:
  root@tecmint:~# cowsay I Love nix 
  
  
   ____________
  < I Love nix >
   ------------
      \  ^__^
       \ (oo)\_______
        (__)\    )\/\
          ||----w |
          ||   ||
  چطوره دستور fortune توسط cowsay توصف شود؟
  کد:
  root@tecmint:~# fortune | cowsay 
  
  
   _________________________________________
  / Q: How many Oregonians does it take to \
  | screw in a light bulb? A: Three. One to |
  | screw in the light bulb and two to fend |
  | off all those              |
  |                     |
  | Californians trying to share the    |
  \ experience.               /
   -----------------------------------------
      \  ^__^
       \ (oo)\_______
        (__)\    )\/\
          ||----w |
          ||   ||


  توجه: ‘|‘، دستورالعمل پایپ نامیده می شود و وقتی می خواهیم خروجی یک دستور، ورودی دستور دیگر باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال بالا، خروجی دستور ‘fortune‘ به عنوان ورودی دستور ‘cowsay‘ عمل کرد. این استفاده از پایپ در اسکریپت نویسی و برنامه نویسی به طور مکرر استفاده می شود.

  " xcowsay" یک برنامه گرافیکی است که عملکردی مشابه با cowsay اما به شیوه گرافیکی دارد.
  کد:
  apt-get install xcowsay
  yum install xcowsay
  خروجی
  کد:
  root@tecmint:~# xcowsay I Love nix
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	xcowsay.png
نمایش ها:	1
اندازه:	46.1 KB
شناسه:	19972

  ابزار Cowthink دستور دیگری است که تنها عبارت " cowthink Linux is sooo funny" را اجرا می کند. تفاوت خروجی cowsay و cowthink را ببینید.
  کد:
  apt-get insatll cowthink
  yum install cowthink
  خروجی
  کد:
  root@tecmint:~# cowthink ....Linux is sooo funny
   _________________________
  ( ....Linux is sooo funny )
   -------------------------
      o  ^__^
       o (oo)\_______
        (__)\    )\/\
          ||----w |
          ||   ||


  8. دستور yes
  دستور بامزه و به همان اندازه مفیدی است، مخصوصا در اسکریپت ها و برای مدیران سیستم که یک واکنش از پیش تعریف شده ی خودکار را می تواند در ترمینال تولید کند.
  کد:
  root@tecmint:~# yes I Love Linux
  
  
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  I Love Linux
  توجه: (برای توقف دستور، کلیدهای ctrl+c را فشار دهید)  9. دستور toilet
  مثل یک شوخی است! اما قطعا یک شوخی نیست! اسم این دستور به تنهایی خنده دار است و نمی دانیم این اسم از کجا روی این دستور گذاشته شده است.

  نصب Toilet
  کد:
  root@tecmint:~# apt-get install toilet 
  root@tecmint:~# yum install toilet
  خروجی
  کد:
  root@tecmint:~# toilet tecmint 
  
  
  mmmmmmm            "       m                
    #   mmm  mmm  mmmmm mmm  m mm  mm#mm     mmm  mmm  mmmmm 
    #  #" # #" " # # #  #  #" #  #      #" " #" "# # # # 
    #  #"""" #   # # #  #  #  #  #      #   #  # # # # 
    #  "#mm" "#mm" # # # mm#mm #  #  "mm  #  "#mm" "#m#" # # #
  این دستور حتی بعضی رنگ ها و فونت ها را نیز ارائه می دهد.
  کد:
  root@tecmint:~# toilet -f mono12 -F metal linux-zone.org
  توجه: Figlet، فرمان دیگری است که کمابیش چنین نتیجه ای در ترمینال ارائه می کند.  10. دستور: cmatrix
  احتمالا فیلم هالیوودی ‘matrix‘ را دیده اید و شدیدا مجذوب آن و جاذبه ای که نئو بوجود آورده بود، شده اید. خروجی این دستور انیمیشنی شبیه آنچه صفحه نمایش هکر در فیلم matrix نشان می داد، تولید می کند.

  نصب Cmatrix
  کد:
  root@tecmint:~# apt-get install cmatrix
  root@tecmint:~# yum install cmatrix
  خروجی
  کد:
  root@tecmint:~# cmatrix
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	cmatrix.png
نمایش ها:	1
اندازه:	196.4 KB
شناسه:	19973


  11. دستور: oneko
  شما فکر می کنید که اشاره گر موس لینوکس شبیه همان اشاره گر سیاه یا سفید مزخرفی است که هیچ شکل یا انیمیشن خاصی ندارد. اما ما به شما می گوییم که اشتباه می کنید. "oneko" پکیجی است که یک "Jerry" به اشاره گر موس شما متصل می کند و همراه با اشاره گر به هرجا که برود حرکت می کند.

  نصب Oneko
  کد:
  
  
  کد:
  root@tecmint:~# apt-get install oneko
  root@tecmint:~# yum install oneko
  


  خروجی
  کد:
  root@tecmint:~# oneko
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	oneko.png
نمایش ها:	1
اندازه:	29.1 KB
شناسه:	19974

  توجه: هنگامی که ترمینال را می بندید در حالی که oneko در حال اجراست ، jerry ناپدید می شود و در start-up هم شروع نمی شود. شما می توانید نرم افزار start-up آن را اضافه کنید و از ادامه حضور jerry لذت ببرید.  12. دستور Fork Bomb
  این یک قطعه کد مخرب است. با اجرای آن خودتان را به خطر می اندازید. این درواقع یک بمب سه خوشه است که به صورت تصاعدی خود را تکثیر می کند تا تمام منابع را به کار بگیرد و سیستم هنگ کند. (برای بررسی قدرت کد زیر، فقط باید یک بار آن را امتحان کنید، اما همه چیز شما به خطر می افتد، پس قبل از اجرای fork bomb تمام برنامه ها و فایل هایتان را ذخیره کنید و ببندید.)
  کد:
  root@tecmint:~# :(){ :|:& }:


  13. دستور: while
  دستور " while" اسکریپتی است که تاریخ و ساعت را به صورت رنگی به شما نشان می دهد تا با زدن دکمه های ctrl + c آن را قطع کنید. کافی است کد زیر را در ترمینال کپی کنید.
  کد:
  root@tecmint:~# while true; do echo "$(date '+%D %T' | toilet -f term -F border --gay)"; sleep 1; done
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	while.png
نمایش ها:	1
اندازه:	51.4 KB
شناسه:	19975

  توجه: اسکریپت بالا وقتی به شکل دستور زیر اصلاح می شود، خروجی مشابه با کمی تغییر به شما می دهد که می توانید آن را در ترمینال خود بررسی کنید.
  کد:
  root@tecmint:~# while true; do clear; echo "$(date '+%D %T' | toilet -f term -F border --gay)"; sleep 1; done


  14. دستور espeak
  قبل از اجرای این دستور در ترمینال خود، صدای اسپیکر خود را کامل بلند کنید و بگویید چه احساسی از شنیدن این صدا پیدا کردید!

  نصب espeak
  کد:
  root@tecmint:~# apt-get install espeak
  root@tecmint:~# yum install espeak
  خروجی
  کد:
  root@tecmint:~# espeak "Linuxzone is a very good website dedicated to Foss Community"


  15. دستور aafire
  نظرتان راجع به آتش در ترمینال خود چیست. کافیست " aafire" را در ترمینال تایپ کنید، بدون هیچ نقل قول و دیدن جادوگری! برای پایا ن دادن به آن می توانید هر کلیدی را فشار دهید.

  نصب aafire
  کد:
  root@tecmint:~# apt-get install libaa-bin
  خروجی
  کد:
  root@tecmint:~# aafire
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	aafire.png
نمایش ها:	1
اندازه:	227.3 KB
شناسه:	19976  16. دستور bb
  ابتدا " apt-get insatll bb" را نصب کنید و سپس، " bb" را در ترمینال تایپ کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
  کد:
  root@tecmint:~# bb
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	bb.png
نمایش ها:	1
اندازه:	57.6 KB
شناسه:	19977  17. دستور url
  قطعا احساسی عالی خواهید داشت اگر بتوانید استاتوس تویتر خود را از طریق خط فرمان در مقابل دوستان خود آپدیت کنید و آنها را تحت تاثیر قرار دهید. کافی است به جای username، password و your status message موارد مربوط به خود را وارد کنید.
  کد:
  root@tecmint:~# url -u YourUsername:YourPassword -d status="Your status message" http://twitter.com/statuses/update.xml

  18. ASCIIquarium
  با این دستور، یک آکواریوم در ترمینال خود خواهید داشت.

  کد:
  root@tecmint:~# apt-get install libcurses-perl
  root@tecmint:~# cd /tmp 
  root@tecmint:~# wget http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/K/KB/KBAUCOM/Term-Animation-2.4.tar.gz
  root@tecmint:~# tar -zxvf Term-Animation-2.4.tar.gz
  root@tecmint:~# cd Term-Animation-2.4/
  root@tecmint:~# perl Makefile.PL && make &&  make test
  root@tecmint:~# make install
  نصب ASCIIquarium

  اکنون ASCIIquarium را دانلود و سپس نصب نمائید.
  کد:
  root@tecmint:~# cd /tmp
  root@tecmint:~# wget http://www.robobunny.com/projects/asciiquarium/asciiquarium.tar.gz
  root@tecmint:~# tar -zxvf asciiquarium.tar.gz
  root@tecmint:~# cd asciiquarium_1.1/
  root@tecmint:~# cp asciiquarium /usr/local/bin
  root@tecmint:~# chmod 0755 /usr/local/bin/asciiquarium
  و در پایان " asciiquarium" یا " /usr/local/bin/asciiquarium" را اجرا کنید، بدون اینکه سحر و جادویی در کار باشد، در مقابل چشمان شما رخ خواهد داد.
  کد:
  root@tecmint:~# asciiquarium
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	ascliquarium.png
نمایش ها:	1
اندازه:	80.0 KB
شناسه:	19978  19. دستور funny manpages
  ابتدا " apt-get install funny-manpages" را اجرا کنید و سپس man pageها را برای دستورات زیر اجرا کنید. همه آنها خیلی خنده دار هستند.
  کد:
  baby
  celibacy
  date
  echo
  flame
  flog
  gong
  grope, egrope, fgrope 
  party 
  rescrog 
  rm
  rtfm
  tm
  uubp
  xkill 
  xlart 
  strfry
  بطور مثال :
  کد:
  root@tecmint:~# man baby


  20. ترفندهای Linux
  وقت آن رسیده تا کمی مزاح و ترفند را با هم ترکیب کنیم و این هم یکسری سوال از لینوکس و پاسخ های بامزه و جالب لینوکس:

  کد:
  root@tecmint:~# world
  bash: world: not found
  کد:
  root@tecmint:~# touch girls\ boo** 
  touch: cannot touch `girls boo**': Permission denied
  کد:
  root@tecmint:~# nice man woman
  No manual entry for woman
  کد:
  root@tecmint:~# ^How did the sex change operation go?^ 
  bash: :s^How did the sex change operation go?^ : substitution failed
  کد:
  root@tecmint:~# %blow 
  bash: fg: %blow: no such job
  کد:
  root@tecmint:~# make love 
  make: *** No rule to make target `love'. Stop.
  کد:
  $ [ whereis my brain?          
  sh: 2: [: missing ]
  کد:
  % man: why did you get a divorce? 
  man:: Too many arguments.
  کد:
  % !:say, what is saccharine? 
  Bad substitute.
  کد:
  server@localhost:/srv$ \(- 
  bash: (-: command not found

  لحظاتتون سرشار از شادی و خنده
  آخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 12-15-2015, 08:04 AM.
  Telegram : https://telegram.me/linuxzone

  voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

  Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
  Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
  Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
  LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

  Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی

ایمیل مدیریت

Habili@linux-zone.org

در حال انجام ...
X