من یک ماشین centos در esxi داشتم که یکدفعه از کار افتاد و حتی نمی شد به اون ssh کرد. وقتی کنسول ماشین رو در esxi باز کردم با خطای blk_update_request i/o...