سلام
من دوستی دارم که اروپا رفت و آمد داره و وقتی اونجاست نمیتونه وارد سایت بانکش...