باسلام
بنده سرور با پورت یک گیگ داشتم .
الان پورت سرورب ه 10 گیگ تغییر دادم. برروی...