سلام، من در فایل asterisk.conf که مسیر ذخیره سازی لاگ ها را تغییر میدم هیچ اتفاقی نمیفته...