سلامن من میخوام هارد جدیدی رو در سرور اختصاصی اضافه کنم یعنی شناسایی بشه بصورت پیشفرض...