سلام ، من یه تحقیق دارم که زمان تحویلش گذشته و باید هرچه زودتر بفرستم ممنون میشم کمک...