سلام ببخشید من تمام کارهایی ک تو اینرتنت برای ساخت برنامه ای ک اجازه دسترسی ب گوشی میده...