تفاوت فایل متنی لینوکس با ویندوز؟
مثلا فایل متنی لینوکس رو در ویندوز باز کنیم چه فرقی دارند