سلام
من از طریق agi یک تماس ایجاد و برقرار میکنم.
حالا میخوام وقتی که تماس پایان...