پنج استفاده اشتباه در CRM

زمانی‌که از نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) به‌درستی استفاده شود،...