با سلام به همگی دوستان

بنده بعد از نصب زبیکس با خطای Zabbix server is not running مواجه شدم....