اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

مشکل در ایجاد روت های ورودی و خروجی در الستیکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  مشکل در ایجاد روت های ورودی و خروجی در الستیکس

  دوستان عزیز سلام

  سناریو به شرح زیر هست

  1- از سيستم تلفني واك مبتني بر استريسك و محيط گرافيكي الستيكس استفاده میکنم
  2-کارت آنالوگ sangoma A101 و کارت دیجیتال Sangoma A200
  3-یک خط ایوان (incoming و outgoing)

  نیاز هایی که دارم
  1-تمام تماس های بیرون (خطوط شهری و خط e1)به یک IVR ختم بشه.(چه شماره خطوط شهری چه شماره 5 رقمی ایوان)
  2-تماس های داخل با سرشماره 8 از کارتهای آنالوگ بیرون بره و با سر شماره 9 از کارت دیجیتال(خط ایوان)

  ممنون میشم اگر دوستان لطف کنید درمورد آیتم های درون این فایل ها توضیحاتی بدید

  system.conf -- wanpipe1.conf -- dahdi-channels

  ; Auto-generated by /usr/sbin/hardware_detector
  [trunkgroups]

  [channels]
  context=from-pstn
  signalling=fxs_ks
  rxwink=300 ; Atlas seems to use long (250ms) winks
  usecallerid=yes
  hidecallerid=no
  callwaiting=yes
  usecallingpres=yes
  callwaitingcallerid=yes
  threewaycalling=yes
  transfer=yes
  canpark=yes
  cancallforward=yes
  callreturn=yes
  echocancel=yes
  echocancelwhenbridged=no
  faxdetect=incoming
  echotraining=800
  rxgain=0.0
  txgain=0.0
  callgroup=1
  pickupgroup=1
  relaxdtmf=yes
  busydetect=yes
  busycount=3

  ;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines  immediate=no

  #include dahdi-channels.conf
  #include chan_dahdi_additional.conf
  ; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Mon Aug 11 12:02:59 2014
  ; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
  ; your manual changes will be LOST.
  ; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
  ;
  ; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
  ; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
  ;

  ; Span 1: WPE1/0 "wanpipe1 card 0" (MASTER) HDB3/CCS/CRC4 RED
  group=0,11
  context=from-pstn
  switchtype = euroisdn
  signalling = pri_cpe
  channel => 1-15,17-31
  context = default
  group = 63

  ; Span 2: WRTDM/0 "wrtdm Board 1"
  ;;; line="32 WRTDM/0/0 FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)"
  signalling=fxs_ks
  callerid=asreceived
  group=0
  context=from-pstn
  channel => 32
  callerid=
  group=
  context=default

  ;;; line="33 WRTDM/0/1 FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)"
  signalling=fxs_ks
  callerid=asreceived
  group=0
  context=from-pstn
  channel => 33
  callerid=
  group=
  context=default
  .
  .
  .
  [devices]
  wanpipe1 = WAN_AFT_TE1, Comment

  [interfaces]
  w1g1 = wanpipe1, , TDM_VOICE, Comment

  [wanpipe1]
  CARD_TYPE = AFT
  S514CPU = A
  CommPort = PRI
  AUTO_PCISLOT = NO
  PCISLOT = 4
  PCIBUS = 14
  FE_MEDIA = E1
  FE_LCODE = HDB3
  FE_FRAME = CRC4
  FE_LINE = 1
  TE_CLOCK = NORMAL
  TE_REF_CLOCK = 0

  TE_HIGHIMPEDANCE = NO
  TE_SIG_MODE = CCS
  TE_RX_SLEVEL = 430
  HW_RJ45_PORT_MAP = DEFAULT
  LBO = 120OH
  FE_TXTRISTATE = NO
  MTU = 1500
  UDPPORT = 9000
  TTL = 255
  IGNORE_FRONT_END = NO
  TDMV_SPAN = 1
  TDMV_DCHAN = 16
  TE_AIS_MAINTENANCE = NO #NO: defualt YES: Start port in AIS Blue Alarm and keep line down
  #wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_off to disable AIS maintenance mode
  #wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_on to enable AIS maintenance mode
  TDMV_HW_DTMF = YES # YES: receive dtmf events from hardware
  TDMV_HW_FAX_DETECT = NO # YES: receive fax 1100hz events from hardware
  HWEC_OPERATION_MODE = OCT_NORMAL # OCT_NORMAL: echo cancelation enabled with nlp (default)
  # OCT_SPEECH: improves software tone detection by disabling NLP (echo possible)
  # OCT_NO_ECHO:disables echo cancelation but allows VQE/tone functions.
  HWEC_DTMF_REMOVAL = NO # NO: default YES: remove dtmf out of incoming media (must have hwdtmf enabled)
  HWEC_NOISE_REDUCTION = NO # NO: default YES: reduces noise on the line - could break fax
  HWEC_ACUSTIC_ECHO = NO # NO: default YES: enables acustic echo cancelation
  HWEC_NLP_DISABLE = NO # NO: default YES: guarantees software tone detection (possible echo)
  HWEC_TX_AUTO_GAIN = 0 # 0: disable -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)
  HWEC_RX_AUTO_GAIN = 0 # 0: disable -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)
  HWEC_TX_GAIN = 0 # 0: disable -24-24: db values to be applied to tx signal
  HWEC_RX_GAIN = 0 # 0: disable -24-24: db values to be applied to tx signal

  [w1g1]
  ACTIVE_CH = ALL
  TDMV_HWEC = YES
  MTU = 8

  #2
  اولین کار شناسایی سخت افزار هست که از طریق تب system در elastix و زیر تب detect hardware گزینه های مربوط به dahdi و sangoma را تیک زده و نهایتا کارت های شما شناسایی میشوند. در مرحله بعدی اختصاص دادن گروه به هر کدام از این کارت هاست . همانطور که میدانید ترانک های dahdi به گروه کارت هدایت میشود شما گروه را از طریق فایل زیر میتوانید تغییر دهید:

  کد PHP:
  vi /etc/asterisk/chan_dahdi.conf 
  که محتوای فایل chan_dahdi.conf شما به شرح زیر میباشد:
  کد PHP:

  Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Mon Aug 11 12:02:59 2014
  ; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
  your manual changes will be LOST.
  Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
  ;
  This is not intended to be a complete chan_dahdi.confRatherit is intended
  to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
  ;

  Span 1WPE1/"wanpipe1 card 0" (MASTERHDB3/CCS/CRC4 RED

  group
  =0,11 شماره گروه توسط این گزینه قابل تغییر است.
  context=from-pstn
  switchtype 
  euroisdn
  signalling 
  pri_cpe
  channel 
  => 1-15,17-31
  context 
  = default
  group 63

  Span 2WRTDM/"wrtdm Board 1" 
  ;;; line="32 WRTDM/0/0 FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)"
  signalling=fxs_ks
  callerid
  =asreceived
  group
  =0
  context
  =from-pstn
  channel 
  => 32
  callerid
  =
  group=
  context=default

  ;;; 
  line="33 WRTDM/0/1 FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)"
  signalling=fxs_ks
  callerid
  =asreceived
  group
  =0
  context
  =from-pstn
  channel 
  => 33
  callerid
  =
  group=
  context=default
  .

  span1 همانطور که پیداست مربوط به کارت ایوان شما میباشد و مابقی گزینه ها که با line مشخص شده مربوط به کارت آنالوگ شما میباشد. گروپ مروبوط به قسمت تنظیمات کارت E1 را به عددی غیر از صفر تغییر دهید مثلا ۱ و گروه مربوط به پورت های کارت آنالوگ را تغییر ندهید :

  کد PHP:

  Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Mon Aug 11 12:02:59 2014
  ; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
  your manual changes will be LOST.
  Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
  ;
  This is not intended to be a complete chan_dahdi.confRatherit is intended
  to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
  ;

  Span 1WPE1/"wanpipe1 card 0" (MASTERHDB3/CCS/CRC4 RED

  group
  =1 شماره گروه در اینجا به 1 تغییر داده شده است.
  context=from-pstn
  switchtype 
  euroisdn
  signalling 
  pri_cpe
  channel 
  => 1-15,17-31
  context 
  = default
  group 63

  Span 2WRTDM/"wrtdm Board 1" 
  ;;; line="32 WRTDM/0/0 FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)"
  signalling=fxs_ks
  callerid
  =asreceived
  group
  =0
  context
  =from-pstn
  channel 
  => 32
  callerid
  =
  group=
  context=default

  ;;; 
  line="33 WRTDM/0/1 FXSKS (In use) (SWEC: OSLEC)"
  signalling=fxs_ks
  callerid
  =asreceived
  group
  =0
  context
  =from-pstn
  channel 
  => 33
  callerid
  =
  group=
  context=default
  .

  حالا به پنل الستیکس برمیگردیم و تنظیمات مربوط به ترانک و روت های خروجی را انجام میدهیم.
  اول از PBX زیر منوی ترانک یک ترانک dahdi ایجاد میکنیم با نام E1 و در پایان تنظیمات مقابل گزینه zap identifier شماره گروه همان g1 را مینویسیم .
  یک ترانک دیگر ایجاد میکنیم و نام آن را analog قرار میدهیم و در قسمت پایین g0 مینویسیم.
  حالا روت های خروجی را اضافه میکنیم باید دو روت خروجی اضافه کنیم طبق تصاویر زیر :
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	Selection_079.png
نمایش ها:	1
اندازه:	78.5 KB
شناسه:	17035

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	Selection_080.png
نمایش ها:	1
اندازه:	77.7 KB
شناسه:	17036

  با این تنظیمات داخلی های سرور شما با سرشماره ۹ و سپس بقیه شماره از خط ایوان بیرون میروند و با سرشماره ۸ از خطهای آنالوگ.
  برای تماس های ورودی کافیست فقط یک inbound route تعریف کنید و مقصد روت را به IVR هدایت کنید.
  تمامی تماس های ورودی شما چه از طریق کارت ایوان و چه از طریق کارت آنالوگ به سمت ivr خواهند آمد.
  طبق تصویر زیر :
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید

نام:	Selection_082.png
نمایش ها:	1
اندازه:	51.9 KB
شناسه:	17037

  موفق باشید :83:

  کامنت


   #3
   با تشکر از آموزش مفید مهندس هابیلی
   شایان ذکر است که اضافه کنم در بعضی از مدلهای کارت سنگوما شما تنها از طریق پنل الستیکس قادر به دیتکت کارت نخواهید بود که اکثرا در مورد کارت های ایوان اتفاق میوفتد و یا اصلا کارت دیتکت نمیشه و یا 24 کانال رو از 31 کانال ایوان شناسایی میکند که در این موارد کافیست طبق آموزشی که مهندس نجفی مقدم تهیه کردند پیش برید خلی از لطف نیست که لینکش رو هم در این پست قرار بدم :

   آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 07-18-2021, 06:42 PM.
   Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

   Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

   Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
   Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
   Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
   LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

   Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

   کامنت


    #4
    دوستان ممنون

    در فایل chan_dahdi.conf دو group وجود دارد ، group=63 مربوط به چی هست؟

    زمانی که فایل chan_dahdi.conf را تغییر میدهیم با ریستارت کردن سرویس dahdi آیا تغییرات انجام میشود؟ یا باید سرویس دیگری هم ریستارت شود؟

    لطفا در مورد فایل wanpipe1 و system.conf هم توضیح بدید.

    مچکرم

    کامنت


     #5
     گروپ پایین رو نیازی نیست دستکاری کنید و طبق آموزشی که گفتم تغییرات رو اعمال کنید . بعد از تغییر در این فایل شما نباید dahdi رو ریست کنید و فقط کافیست یک reload به سرویس استریسک بدهید. کافیست از طریق کامند زیر وارد کنسول استریسک شوید
     کد PHP:
     asterisk -rvvvvv 
     و دستور reload رو در کنسول اجرا کنید. میتوانید به جای این کار از کامند service asterisk restart استفاده کنید. برای تنظیماتی که شما نیاز داشتین هیچ نیازی به کانفیگ wanpipe.conf ندارید.

     کامنت

     درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

     انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

     شبکه های اجتماعی
     در حال انجام ...
     X