نحوه تعریف داخلی SIP در SenaPBX و Elastix و رجیستر کردن آنها در Dinstar DAG 1000 FXS

1- تنظیمات DAG 1000

2- تنظیمات SenaPBX

3- تنظیمات Elastix


1- تنظیمات DAG 1000 FXS :
ابتدا به محیط وب دستگاه وارد شوید سپس به قسمت System Parameter -> Sip config رفته و همانند شکل زیر آدرس سرور خود را وارد کنید. (توجه کنید مقدار is register برابر با yes باشد).

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	snapshot100.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	29.2 KB شناسه:	18459

سپس به قسمت System Parameter -> Port config رفته و برای هر پورت یک داخلی تعریف کنید.

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	snapshot101.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	31.0 KB شناسه:	18460

دز پایان سیستم را ریستارت کنید تا تغییرات اعمال شوند.2- تنظیمات SenaPBX :
برای تعریف داخلی SIP در SenaPBX بعد از وارد شدن به محیط وب نرم افزار در قسمت پیکربندی وارد داخلی ها شوید و همانند شکل زیر داخلی را تعریف کنید.

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	snapshot102.jpg نمایش ها:	2 اندازه:	29.1 KB شناسه:	18461


3- تنظیمات Elastix :
برای تعریف داخلی در Elastix نیز ابتدا وارد قسمت PBX -> Extensions شوید و همانند شکل زیر عمل نمائید.

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	snapshot103.jpg نمایش ها:	2 اندازه:	22.0 KB شناسه:	18462

در پایان بر روی Apply Changes کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.


نویسنده : سهیل تهرانی پور