اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

راه اندازی کارت ایوان (e1) سنگوما در استریسک

بستن
این موضوع بسته شده است.
X
این موضوع "مهم" میباشد.
X
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  راه اندازی کارت ایوان (e1) سنگوما در استریسک

  سلام
  به دوستان
  برای راه اندازی کارت e1 سنگوما ابتدا باید از طریق detect hrdware و از گزینه advanced باید detect sangoma hardware رو انتخاب کنید دقت کنید که در این کانالهای E1 نشون داده و به حساب DETECT هم میشه ولی NO SERVICE ه در حالی که کابل خروجی مودم E1 بهش وصله
  سپس با زدن کامند های زیر می تونید اون رو آپ کنید
  wancfg_dahdi

  [
  کد PHP:
  root@khavaran ~]# wancfg_dahdi

  ########################################################################
  #                          Sangoma Wanpipe                             #
  #        Dahdi/Zaptel/SMG/TDMAPI/BOOT Configuration Script             #
  #                             v2.39                                  #
  #                     Sangoma Technologies Inc.                        #
  #                        Copyright(c) 2009.                            #
  ########################################################################

  FATALError inserting wanpipe (/lib/modules/2.6.18-348.1.1.el5/weak-updates/wanpipe.ko): No such device
  Would you like to generate 
  /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
   1. YES
   2. NO 
  دراین قسمت میگه فایل chan_dahdi رو عوض کنم بگید
  yes
  در قسمت بعدی نوع کارت رو که e1 هستش انتخاب کنید

  Configuring T1/E1 cards [A101/A102/A104/A108/A116]


  select media type for AFT-A101 on port 1 [slot:4 bus:4 span:1]
  1-T1
  2-E1
  3-UNUSED
  4-EXIT

  در قسمت بعدی
  CONFIGURING PORT 1 ON 101 AS E1, LINE CODING HDB3,FRAMING CRC4

  1:KEEP THESE SETTINGS
  2:CONFIGURE LINECODING AND FRAMING
  که ما دو رو برای انتخاب دقیقتر میزنیم
  سپس در سوال اولی نوع LINE CODING رو HDB3 و نوع فریمینگ رو NCRC انتخاب می کنیم و به مرحله بعد میریم

  در مرحله بعد باید CLOCK رو نرمال یعنی گزینه 1 انتخاب کنیم
  و در مرحله بعد PRI CPE رو انتخاب می کنیم
  در ناتخاب بعدی استاندارد اروپا یعنی 5 رو انتخاب می کنیم
  به بعد اگر اکو کنسلر دارید می تونید DTMF رو هم استارت کنید بقیه رو پیش فرض برید جلو FROM PSTN رو هم انتخاب کنید
  و SAVE کنید حالا اگر توی الستیکس نیگا کنید هم سبز هم دتکت شده توسط استریسک
  خوش باشین
  آخرین ویرایش توسط سید مجتبی نجفی مقدم; در تاریخ/ساعت 08-14-2013, 11:54 AM.

  #2
  سلام
  کدم یکی از دوستان کارت openvox رو همراه e1 snagoma داره؟
  من کانفیگ سه تا فایل
  system.conf
  chan_dahdi.conf
  dahdi_channels.conf
  رو میخوام

  کامنت


   #3
   با تشکر از آقای پاپی که این فایل ها در اختیار من قرار دادن
   4 تا فایل زیر رو اینجوری تغییر بدین می تونین open voxو sangoma رو کنار هم داشته باشین
   /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
   کد PHP:
   [trunkgroups]

   [
   channels]
   context=from-pstn
   signalling
   =fxs_ks
   rxwink
   =300        Atlas seems to use long (250mswinks
   usecallerid
   =yes
   hidecallerid
   =no
   callwaiting
   =yes
   usecallingpres
   =yes
   callwaitingcallerid
   =yes
   threewaycalling
   =yes
   transfer
   =yes
   canpark
   =yes
   cancallforward
   =yes
   callreturn
   =yes
   echocancel
   =yes
   echocancelwhenbridged
   =no
   faxdetect
   =incoming
   echotraining
   =800
   rxgain
   =2.0
   txgain
   =2.0
   callgroup
   =1
   pickupgroup
   =1
   language
   =pr

   ;Uncomment these lines if you have problems with the disconection of your analog lines
   busydetect
   =yes
   busycount
   =3


   immediate
   =no

   #include dahdi-channels.conf
   #include chan_dahdi_additional.conf 
   /etc/asterisk/dahdi_channels.conf
   کد PHP:
   Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Tue Aug 13 13:58:53 2013
   ; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
   your manual changes will be LOST.
   Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
   ;
   This is not intended to be a complete chan_dahdi.confRatherit is intended
   to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
   ;

   Span 1WPT1/"wanpipe1 card 0" B8ZS/ESF RED 
   group
   =11
   context
   =from-pstn
   switchtype 
   national
   signalling 
   pri_cpe
   channel 
   => 1-16,17-31
   context 
   = default
   group 63

   Span 2OPVXA1200/12 "OpenVox A1200P/A800P Board 13" (MASTER
   ;;; 
   line="25 OPVXA1200/12/0 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
   signalling=fxs_ks
   callerid
   =asreceived
   group
   =0
   context
   =from-pstn
   channel 
   =>32 
   callerid
   =
   group=
   context=default

   ;;; 
   line="26 OPVXA1200/12/1 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - ACTIVE)"
   signalling=fxs_ks
   callerid
   =asreceived
   group
   =0
   context
   =from-pstn
   channel 
   => 33
   callerid
   =
   group=
   context=default

   ;;; 
   line="27 OPVXA1200/12/2 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
   signalling=fxs_ks
   callerid
   =asreceived
   group
   =0
   context
   =from-pstn
   channel 
   => 34
   callerid
   =
   group=
   context=default

   ;;; 
   line="28 OPVXA1200/12/3 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - ACTIVE)"
   signalling=fxs_ks
   callerid
   =asreceived
   group
   =0
   context
   =from-pstn
   channel 
   => 35
   callerid
   =
   group=
   context=default

   ;;; 
   line="29 OPVXA1200/12/4 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
   signalling=fxs_ks
   callerid
   =asreceived
   group
   =0
   context
   =from-pstn
   channel 
   => 36
   callerid
   =
   group=
   context=default

   ;;; 
   line="30 OPVXA1200/12/5 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
   signalling=fxs_ks
   callerid
   =asreceived
   group
   =0
   context
   =from-pstn
   channel 
   => 37
   callerid
   =
   group=
   context=default

   ;;; 
   line="31 OPVXA1200/12/6 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
   signalling=fxs_ks
   callerid
   =asreceived
   group
   =0
   context
   =from-pstn
   channel 
   => 38
   callerid
   =
   group=
   context=default

   ;;; 
   line="32 OPVXA1200/12/7 FXSKS  (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)"
   signalling=fxs_ks
   callerid
   =asreceived
   group
   =0
   context
   =from-pstn
   channel 
   => 39
   callerid
   =
   group=
   context=default 
   /etc/wanpip/wanpipe1.conf

   کد PHP:
   #================================================
   # WANPIPE1 Configuration File
   #================================================
   #
   # Date: Wed Dec  6 20:29:03 UTC 2006
   #
   # Note: This file was generated automatically
   #       by /usr/local/sbin/setup-sangoma program.
   #
   #       If you want to edit this file, it is
   #       recommended that you use wancfg program
   #       to do so.
   #================================================
   # Sangoma Technologies Inc.
   #================================================

   [devices]
   wanpipe1 WAN_AFT_TE1Comment

   [interfaces]
   w1g1 wanpipe1, , TDM_VOICEComment

   [wanpipe1]
   CARD_TYPE     AFT
   S514CPU     
   A
   CommPort     
   PRI
   AUTO_PCISLOT     
   NO
   PCISLOT     
   4
   PCIBUS      
   2
   FE_MEDIA    
   E1
   FE_LCODE    
   HDB3
   FE_FRAME    
   NCRC4
   FE_LINE        
   1
   TE_CLOCK     
   NORMAL
   TE_REF_CLOCK    
   0
   TE_SIG_MODE     
   CCS
   TE_HIGHIMPEDANCE    
   NO
   TE_RX_SLEVEL    
   430
   HW_RJ45_PORT_MAP 
   = DEFAULT
   LBO         120OH
   FE_TXTRISTATE    
   NO
   MTU         
   1500
   UDPPORT        
   9000
   TTL        
   255
   IGNORE_FRONT_END    
   NO
   TDMV_SPAN        
   1
   TDMV_DCHAN        
   16
   TE_AIS_MAINTENANCE 
   NO         #NO: defualt  YES: Start port in AIS Blue Alarm and keep line down
                                   #wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_off to disable AIS maintenance mode
                                   #wanpipemon -i w1g1 -c Ttx_ais_on to enable AIS maintenance mode  
   TDMV_HW_DTMF        NO        # YES: receive dtmf events from hardware
   TDMV_HW_FAX_DETECT        NO        # YES: receive fax 1100hz events from hardware
   HWEC_OPERATION_MODE     OCT_NORMAL    # OCT_NORMAL: echo cancelation enabled with nlp (default) 
                                           # OCT_SPEECH: improves software tone detection by disabling NLP (echo possible)
                                           # OCT_NO_ECHO:disables echo cancelation but allows VQE/tone functions. 
   HWEC_DTMF_REMOVAL       NO    # NO: default  YES: remove dtmf out of incoming media (must have hwdtmf enabled)
   HWEC_NOISE_REDUCTION    NO    # NO: default  YES: reduces noise on the line - could break fax
   HWEC_ACUSTIC_ECHO       NO    # NO: default  YES: enables acustic echo cancelation
   HWEC_NLP_DISABLE        NO    # NO: default  YES: guarantees software tone detection (possible echo)   
   HWEC_TX_AUTO_GAIN       0     # 0: disable   -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)
   HWEC_RX_AUTO_GAIN       0     # 0: disable   -40-0: default tx audio level to be maintained (-20 default)  
   HWEC_TX_GAIN            0        # 0: disable   -24-24: db values to be applied to tx signal
   HWEC_RX_GAIN            0        # 0: disable   -24-24: db values to be applied to tx signal

   [w1g1]
   ACTIVE_CH    ALL
   TDMV_HWEC    
   YES
   MTU         

   /etc/dahdi/system.conf

   کد PHP:
   #autogenerated by /usr/sbin/wancfg_dahdi do not hand edit
   #autogenrated on 2013-08-13
   #Dahdi Channels Configurations 
   #For detailed Dahdi options, view /etc/dahdi/system.conf.bak
   loadzone=us
   defaultzone
   =us

   #Sangoma A101 port 1 [slot:4 bus:2 span:1] <wanpipe1>
   span=1,1,0,ccs,hdb3
   bchan
   =1-15,17-31
   echocanceller
   =oslec,1-15,17-31
   hardhdlc
   =16   fxsks
   =32-39
   echocanceller
   =oslec,32-39 
   آخرین ویرایش توسط سید مجتبی نجفی مقدم; در تاریخ/ساعت 08-14-2013, 11:50 AM.

   کامنت


    #4
    ممنون از شما و آقای پاپی
    ولی در این چنین مواقعی اول کارت آنالوگ رو دیتکت میکنیم و 3 فایلی که شما گفتید رو کپی میکنیم
    بعد سنگما رو دیتکت میکنیم و محتوای مربوط به کارت آنالوگ در اون 3 فایل رو اضافه میکنیم
    Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

    Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

    Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
    Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
    Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
    LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

    Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

    کامنت

    درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

    انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

    شبکه های اجتماعی
    در حال انجام ...
    X