اگر تمایل دارید از کارتهای تلفنی دیجیتال Sangoma، جهت استفاده در نرم افزارهای مرکز تلفن تحت لینوکس استفاده کنید، قبل از هر چیز نیاز دارید تا درایورهای این نوع کارت را در سیستم عامل لینوکس نصب نمایید.

نصب و تنظیم کارت های آنالوگ Sangoma مدل A101، A102، A104 و A108
پیش نیاز: آشنایی با سیستم عامل لینوکس (در حد متوسط به بالا)
برای نصب کارتها، بایستی 5 مرحله اصلی زیر را به ترتیب دنبال نمایید:

۱- نصب Dahdi
۲- نصب libpri
۳- نصب Wanpipe
۴- تنظیمات Wanpipe
۵- اطمینان از صحت عملیات نصب در نرم افزار تلفنی Asterisk


۱- نصب Dahdi :
برای نصب Dahdi باید بسته kernel-devel مناسب با kernel خود را نصب کرده باشید. با استفاده از دستورهای زیر می توانید از نصب بودن آنها مطمئن شوید.

کد PHP:
# rpm -qa | grep kernel-devel-`uname -r` 
در صورتی که بسته های زیر در سیستم شما نصب نشده است، می توانید با دستورات زیر آنها را نصب کنید.

کد PHP:
# yum install kernel-devel-`uname –r` 
پس از نصب بسته های بالا، آخرین نسخه Dahdi-complete را از آدرس زیر دریافت کرده و آن را در مسیر usr/src/ قرار دهید.
کد PHP:
http://www.asterisk.org/downloads 
سپس با استفاده از دستورات زیر، بسته فشرده شده Dahdi را باز نمایید و در شاخه جدیدی که ایجاد خواهد شد وارد شوید. (در این نمونه از نسخه Dahdi 2.4 استفاده شده است، بدیهی است شما بایستی نام فایلی که از سایت دانلود شده است را استفاده نمایید).

کد PHP:
# tar -xzvf dahdi-linux-complete-2.4.1.2+2.4.1.tar.gz 
کد PHP:
# cd dahdi-linux-complete-2.4.1.2+2.4.1 
سپس دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید.

کد PHP:
# make 
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_openvox-dahdi-make.png نمایش ها:	1 اندازه:	46.4 KB شناسه:	18120


کد PHP:
# make install 
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_openvox_dahdi-make-install.png نمایش ها:	1 اندازه:	46.2 KB شناسه:	18121


پس از پایان عملیات، پیغام موفقیت آمیز بودن نصب، مشابه شکل زیر نمایش داده می شود.
در انتها، به منظور تکمیل پروسه نصب و قراردادن ماژولهای لازم در هنگام راه اندازی مجدد، از دستور زیر استفاده کنید :

کد PHP:
# make config 
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_openvox_dahdi-make-config.png نمایش ها:	1 اندازه:	46.3 KB شناسه:	18122


۲- نصب libpri :
ابتدا آخرین نسخه libpri را از آدرس زیر دریافت کرده و آن را در مسیر /usr/src/ قرار دهید و سپس آن را از حالت فشرده خارج کنید.
کد PHP:
http://www.asterisk.org/download 

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_openvox_wget-libpri.png نمایش ها:	2 اندازه:	57.7 KB شناسه:	18123


کد PHP:
# tar -xzvf libpri-1.4.12.tar.gz 
کد PHP:
# cd libpri-1.4.12 
سپس دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید.

کد PHP:
# make 
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_openvox_make.png نمایش ها:	1 اندازه:	54.3 KB شناسه:	18124


کد PHP:
# make install 
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_openvox_make-install.png نمایش ها:	1 اندازه:	35.9 KB شناسه:	18125

۳- نصب Wanpipe :
آخرین نسخه wanpipe را از آدرس زیر دریافت کرده و همانند dahdi آن را در مسیر /usr/src/ قرار دهید و از حالت فشرده خارج کنید.


برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_wanpipe-wget-wanpipe.png نمایش ها:	1 اندازه:	41.6 KB شناسه:	18126


کد PHP:
# tar -xzvf wanpipe-3.5.20.tgz 
کد PHP:
# cd wanpipe-3.5.20 
و سپس دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید.

کد PHP:
# ./Setup install 
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_wanpipe-setup-install.png نمایش ها:	1 اندازه:	9.3 KB شناسه:	18127


برای نصب Wanpipe بایستی از نصب بودن Package های زیر مطمئن شوید :

(C development tools (gcc -
C++ development tools -
Make Utility -
ncurses library -
Perl development tools -
AWK -
FLEX -
Patch -
libtermcap-devel -
bison -
libtool -

خاطر نشان می سازد، این بسته ها، در ابتدای نصب Wanpipe مورد بررسی قرار خواهند گرفت ...

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_wanpipe-setup-install-1.png نمایش ها:	1 اندازه:	44.8 KB شناسه:	18128

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_wanpipe-setup-install-2.png نمایش ها:	1 اندازه:	34.7 KB شناسه:	18129

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_wanpipe-setup-install-3.png نمایش ها:	1 اندازه:	58.3 KB شناسه:	18130

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_wanpipe-setup-install-4.png نمایش ها:	1 اندازه:	65.1 KB شناسه:	18131

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_wanpipe-setup-install-5.png نمایش ها:	1 اندازه:	55.5 KB شناسه:	18132

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	e1_wanpipe-setup-install-6.png نمایش ها:	1 اندازه:	53.1 KB شناسه:	18133

۴- تنظیمات Wanpipe :

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	wancfg_dahdi-1.png نمایش ها:	1 اندازه:	47.8 KB شناسه:	18134

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	wancfg_dahdi-2.png نمایش ها:	1 اندازه:	61.0 KB شناسه:	18135

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	wancfg_dahdi-5.png نمایش ها:	1 اندازه:	45.5 KB شناسه:	18136

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	wancfg_dahdi-13.png نمایش ها:	1 اندازه:	50.0 KB شناسه:	18137

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	wancfg_dahdi-15.png نمایش ها:	1 اندازه:	27.6 KB شناسه:	18138

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	wancfg_dahdi-16.png نمایش ها:	1 اندازه:	54.9 KB شناسه:	18139

۵- اطمینان از صحت عملیات نصب در نرم افزار تلفنی Asterisk :
در این مرحله فرض بر این است که مراحل قبل با موفقیت به پایان رسیده است. برای اطمینان از این موضوع از دستور lsdahdi استفاده می گردد :

کد PHP:
# lsdahdi 
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	lsdahdi-19.png نمایش ها:	1 اندازه:	93.5 KB شناسه:	18140

در شکل بالا، از کارت A102 استفاده شده است و به ازای هر پورت E1 روی کارت به ما ۳۱ کانال قابل استفاده می دهد.
در صورتی که صفحه نمایش داده شده مشابه شکل باشد، کارت بر روی سیستم به درستی نصب شده است، اکنون باید از صحت نصب در نرم افزار تلفنی Asterisk مطمئن شوید.
با دستور Asterisk -r وارد محیط کنسول asterisk شوید.
دستور Dahdi show channels به شما نشان می دهد که کانال ها در asterisk بدرستی شناسایی شده اند.

برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	dahdi-show-channels.png نمایش ها:	2 اندازه:	90.1 KB شناسه:	18141

حال کارت به درستی در نرم افزار Asterisk نصب شده است ولی در کارت های E1 باید از up بودن لینک های خود نیز مطمئن شوید.

برای این منظور دستور pri show spans را در کنسول asterisk اجرا کنید و همانند شکل زیر باید Up, Active باشد.

این نصب بر روی لینوکس Red Hat Enterprise release 5.2 با مشخصات زیر بوده است :
کد PHP:

Hardware specification

Sangoma A102
saftware specification
Kernel
-2.6.18-92.el5
Kernel
-devel-2.6.18.92.el5
Kernel
-headers-2.6.18-92.el5
Dahdi
-linux-complete-2.4.0
Wanpipe
-3.5.20
libpri
-1.4.12 

نویسنده : سهیل تهرانی پور