اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

قطع شدن تماس های ورودی ترانک sip پس از 5 دقیقه روی FreePBX

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  سوال قطع شدن تماس های ورودی ترانک sip پس از 5 دقیقه روی FreePBX

  باسلام و احترام

  پس از راه اندازی ترانک سیپ مخابرات با مشکل قطع شدن تماس های ورودی مواجه شدیم که مشکل به شرح زیر است :

  تماس های ورودی پس از انتقال از IVR به گروه اپراتور ها منتقل شده و بر اساس تنظیمات مربوط به ring-group یکی از کاربران پاسخ می دهد ( تا اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد )
  اما مشکل زمانی رخ می دهد که این تماس ورودی حدودا بیش از 4 دقیقه به طول می انجامد که تماس قطع میشود.( در دو حالت فعال/غیرفعال ضبط مکالمات تست شد که تاثیری نداشت)

  تماس های خروجی نیز مشکلی ندارد


  ( ورژن FreePBX بروز رسانی شده "15.0.17.43" ، ورژن استریسک 15 می باشد
  همچنین از chan_sip برای داخلی ها استفاده شده )

  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 07-31-2021, 12:21 PM.

  #2
  سلام . لاگ کنسول استریسک رو بررسی کردین ببینید تماس از کدوم سمت قطع میشه ؟!
  یک مورد دیگه اینکه تماس خروجی با تاخیر وصل نمیشه ؟
  Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

  Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

  Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
  Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
  Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
  LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

  Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

  کامنت


   #3
   سلام ،
   لاگ مربوط به یکی از تماس های قطع شده به شرح زیر است:


   کد:
   1162879 [2021-07-31 10:01:02] NOTICE[1122] chan_sip.c: Peer '3309' is now Reachable. (8ms / 2000ms)
   1162880 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [3309@ivr-1:1] GotoIf("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "0?i,1") in new stack
   1162881 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [3309@ivr-1:2] Macro("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "blkvm-clr,") in new stack
   1162882 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [3309@ivr-1:3] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "__NODEST=") in new stack
   1162883 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [3309@ivr-1:4] Goto("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "from-did-direct,3309,1") in new stack
   1162884 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx_builtins.c: Goto (from-did-direct,3309,1)
   1162885 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [3309@from-did-direct:1] GotoIf("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "1?ext-local,3309,1:followme-check,3309,1") in new stack
   1162886 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx_builtins.c: Goto (ext-local,3309,1)
   1162887 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [3309@ext-local:1] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "__RINGTIMER=15") in new stack
   1162888 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [3309@ext-local:2] ExecIf("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "0?Set(__CWIGNORE=)") in new stack
   1162889 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [3309@ext-local:3] Macro("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "exten-vm,novm,3309,0,0,0") in new stack
   1162890 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "__EXTTOCALL=3309") in new stack
   1162891 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "__PICKUPMARK=3309") in new stack
   1162892 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:6] Gosub("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "sub-record-check,s,1(exten,3309,dontcare)") in new stack
   1162893 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "Exten Recording Check between 9121160143 and 3309") in new stack
   1162894 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "recordcheck,1(force,external,3309)") in new stack
   1162895 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "Starting recording: external, 3309") in new stack
   1162896 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "__CALLFILENAME=external-3309-9121160143-20210731-100120-1627709480.4570") in new stack
   1162897 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:18] MixMonitor("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "2021/07/31/external-3309-9121160143-20210731-100120-1627709480.4570.wav,abi(LOCAL_MIXMON_ID),") in new stack
   1162898 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "CDR(recordingfile)=external-3309-9121160143-20210731-100120-1627709480.4570.wav") in new stack
   1162899 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:14] Macro("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "dial-one,,HhTtr,3309") in new stack
   1162900 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "DEXTEN=3309") in new stack
   1162901 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:2] ExecIf("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "0?Set(__EXTTOCALL=3309)") in new stack
   1162902 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "DEVICES=3309") in new stack
   1162903 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "THISDIAL=SIP/3309") in new stack
   1162904 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "DSTRING=SIP/3309&") in new stack
   1162905 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "DSTRING=SIP/3309") in new stack
   1162906 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "DB(CALLTRACE/3309)=9121160143") in new stack
   1162907 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:55] Dial("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "SIP/3309,,HhtrIb(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
   1162908 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] app_stack.c: SIP/3309-0000090c Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
   1162909 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/3309-0000090c", "Applying SIP Headers to channel SIP/3309-0000090c") in new stack
   1162910 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/3309-0000090c", "TECH=SIP") in new stack
   1162911 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] Set("SIP/3309-0000090c", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
   1162912 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:4] While("SIP/3309-0000090c", "0") in new stack
   1162913 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:13] Return("SIP/3309-0000090c", "") in new stack
   1162914 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] app_stack.c: Spawn extension (from-internal, 3309, 1) exited non-zero on 'SIP/3309-0000090c'
   1162915 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] app_stack.c: SIP/3309-0000090c Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
   1162916 [2021-07-31 10:01:30] VERBOSE[2305][C-00000521] app_dial.c: Called SIP/3309
   1162917 [2021-07-31 10:01:31] VERBOSE[2305][C-00000521] app_dial.c: SIP/3309-0000090c is ringing
   1162918 [2021-07-31 10:01:34] VERBOSE[2305][C-00000521] app_dial.c: SIP/3309-0000090c answered SIP/sip-mokhaberat-0000090b
   1162919 [2021-07-31 10:01:34] VERBOSE[2383][C-00000521] bridge_channel.c: Channel SIP/3309-0000090c joined 'simple_bridge' basic-bridge <5b46c9f5-b233-4fca-a7d8-b29b096c7a1d>
   1162920 [2021-07-31 10:05:26] VERBOSE[2383][C-00000521] bridge_channel.c: Channel SIP/3309-0000090c left 'simple_bridge' basic-bridge <5b46c9f5-b233-4fca-a7d8-b29b096c7a1d>
   1162921 [2021-07-31 10:05:26] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Spawn extension (ext-local, 3309, 3) exited non-zero on 'SIP/sip-mokhaberat-0000090b'
   1162922 [2021-07-31 10:05:26] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] NoOp("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "SIP/3309-0000090c montior file= /var/spool/asterisk/monitor/2021/07/31/external-3309-9121160143-20210731-100120-1627709480.4570.wav") in new stack
   1162923 [2021-07-31 10:05:26] VERBOSE[2305][C-00000521] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:6] AGI("SIP/sip-mokhaberat-0000090b", "agi://127.0.0.1/attendedtransfer-rec-restart.php,SIP/3309-0000090c,/var/spool/asterisk/monitor/2021/07/31/external-3309-9121160143-20210731-100120-1627709480.4570.wav") in new stack

   کامنت


    #4
    لازم به ذکر است تماس های خروجی سریع و بدون مشکل برقرار میشه

    کامنت


     #5
     لاگ joined و left مربوط به چنل SIP/sip-mokhaberat در لاگ وجود نداره که بشه از لاگ فهمید کی ابتدا قطع کرده. دیباگ سیپ رو فعال کنید ببینید کدوم سمت اول درخواست قطع ارتباط میده. احتمال داره تماس ها داره از سمت سیپ ترانک قطع میشه. احتمالش هم هست که از تنظیمات استریسک باشه و یا حتی از سافت فونی که استقاده میکنید.(اگر از سافت فون استفاده میکنید). این قبیل مشکلات نیاز به دیباگ های زیادی داره.
     Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

     Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

     Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
     Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
     Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
     LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

     Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

     کامنت


      #6
      ممنون از راهنمایی تون حتما مواردی که فرمودید بررسی می کنم.

      کامنت

      درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

      انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

      شبکه های اجتماعی
      در حال انجام ...
      X