دوستان کسی فایل صوتی روزهای هفته و ماه های سال را که توی استدیو ضبظ شده باشه داره؟