سلام میخواستم بدونم چطوری میتونم به طور کلی فایل الستیکس بروی یک remote ftp یا یک samba server ذخیره بشن ممنون