اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

شیوه تماس خودکار الستیکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  #16
  لینکی که براتون قراردادم را به دقت نخوندید، در اونجا در پست 5 توضیح داده که در الستیکس کانتکس های که میخواهید دستی اضافه کنید را باید در extensions_custom بنویسید.

  کامنت


   #17
   الان در extensions_custom.conf اخرین خط اینو اضافه کردم
   کد PHP:
   [rol]
   exten => 222,1,Answer()
   exten => 222,n,Wait(1)
   exten => 2220,n,Playback(3)
   exten => 222,n,Wait(1)
   exten => 222,n,Hangup() 
   کال فایلم هم که مثل پست قبله متاسفانه ناموفق هست

   کامنت


    #18
    دوستان اگر ممکنه لطفا یک اکستیشن که زنگ بزنه وقتی برداشت فایل 3 رو بخونه و سپس قطع کنه رو بدید ممنون میشوم کال فایلشم بدید لطفا

    کامنت


     #19
     سلام من متوجه نشدم الان به شماره خارجی زنگ میزنید مشکل داره یا نه !
     این لاگی که فرستادید هم فایده نداره . لاگ رو به صورت کامل بذارید
     Telegram : https://telegram.me/linuxzone

     voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

     Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
     Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
     Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
     LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

     Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

     کامنت


      #20
      ببینید در ابتدا مشکل این بود که وقتی دستور زیر رو در کال فایل میزاشتیم زنگ میخورد
      Channel: SIP/trunkname/18882223333
      Application: Playback
      Data: hello-world
      اما صدایی که گذاشته بودیم زمانش کم بود و دو بوق میخورد و قطع میشد صدایی دیگری که طولش زیاد بود رو قرار دادیم و مشکل حل شد اما یک مشکل دیگر رخ داد که اینطور که مشخصه از وقتی فایل کال فایل ایجاد میشه فایل در حال پخش است و وقتی گوشی برداشته میشود وسط پخش است!
      تحقیق کردیم دیدیم باید اکستیشن ایجاد میشه اما اینجا مشکل داریم لطفا یک کال فایل+اکستیشن که وقتی گوشی برداشته شد فایل پخش بشه و بعد قطع کنه رو لطفا بدید+اکستیشن دقیقا در کجای extensions.conf قرار بگیره ممنونم

      کامنت


       #21
       الان من دقیقا کارهای زیر رو کردم
       1- اضافه کردن کانتکست در extensions_custom.conf عکس زیر:
       http://8pic.ir/images/tp710gp3pwf9h55bbxgu.png
       2- اخر همین فایل عکس زیر:
       http://8pic.ir/images/4o2i3d590e2bs71tho0b.png
       3- کال فایل هم محتویاتش اینه:
       Channel: SIP/newrock/09180000
       MaxRetries: 10
       RetryTime: 5
       WaitTime: 20
       Context: rol
       Extension: 222

       ضمنا 222 داخلی خودم است
       بعد کال فایل رو با نام mm.call میریزم در مسیر
       /var/spool/asterisk/outgoing

       این هم ارور الستیکس:
       [May 13 14:17:29] WARNING[3137] pbx_spool.c: Unable to set utime on /var/spool/asterisk/outgoing/mm.call: Operation not permitted
       [May 13 14:17:29] VERBOSE[18676] pbx_spool.c: -- Attempting call on SIP/newrock/09180000000 for 222@rol:1 (Retry 1)
       [May 13 14:17:29] VERBOSE[18676] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
       [May 13 14:17:29] VERBOSE[18676] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: == Starting SIP/newrock-000000ec at rol,222,1 failed so falling back to exten 's'
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: == Starting SIP/newrock-000000ec at rol,s,1 still failed so falling back to context 'default'
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@default:1] Playback("SIP/newrock-000000ec", "vm-goodbye") in new stack
       [May 13 14:17:32] WARNING[18676] file.c: File vm-goodbye does not exist in any format
       [May 13 14:17:32] WARNING[18676] file.c: Unable to open vm-goodbye (format 0x4 (ulaw)): No such file or directory
       [May 13 14:17:32] WARNING[18676] app_playback.c: ast_streamfile failed on SIP/newrock-000000ec for vm-goodbye
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@default:2] Macro("SIP/newrock-000000ec", "hangupcall") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?endmixmoncheck") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/newrock-000000ec", "End of MIXMON check") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?nomeetmemon") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("SIP/newrock-000000ec", "End of MEETME check") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?noautomon") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("SIP/newrock-000000ec", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?noautomon2") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/newrock-000000ec", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?skiprg") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?skipblkvm") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?theend") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/newrock-000000ec", "hangup.agi") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] res_agi.c: -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] res_agi.c: -- <SIP/newrock-000000ec>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/newrock-000000ec", "") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] app_macro.c: == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/newrock-000000ec' in macro 'hangupcall'
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: == Spawn extension (default, s, 2) exited non-zero on 'SIP/newrock-000000ec'
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [h@default:1] Macro("SIP/newrock-000000ec", "hangupcall,") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?endmixmoncheck") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/newrock-000000ec", "End of MIXMON check") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?nomeetmemon") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("SIP/newrock-000000ec", "End of MEETME check") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?noautomon") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("SIP/newrock-000000ec", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?noautomon2") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/newrock-000000ec", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?skiprg") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?skipblkvm") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/newrock-000000ec", "1?theend") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/newrock-000000ec", "hangup.agi") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] res_agi.c: -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] res_agi.c: -- <SIP/newrock-000000ec>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/newrock-000000ec", "") in new stack
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] app_macro.c: == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/newrock-000000ec' in macro 'hangupcall'
       [May 13 14:17:32] VERBOSE[18676] pbx.c: == Spawn extension (default, h, 1) exited non-zero on 'SIP/newrock-000000ec'
       [May 13 14:17:32] NOTICE[18676] pbx_spool.c: Call completed to SIP/newrock/09180000000
       آخرین ویرایش توسط worldnet; در تاریخ/ساعت 05-13-2015, 02:35 PM.

       کامنت


        #22
        با سلام

        دوستان کی نبود راهنمایی کنه

        کامنت


         #23
         up.............

         کامنت


          #24
          دوستان واقعا کسی نمیدونه!

          کامنت


           #25
           سلام.البته که تماس خودکار رو اکثر دوستان کار کردن ولی خوب بعضی مواقع ترابلشوت مشکل از این شیوه کمی سخت میشه.
           شما یوزر و گروه فایلتون چیه؟ باید استریسک باشه.

           کامنت


            #26
            متاسفانه متوجه سوالتون نشدم ببینید هم برای بنده هم اینده لطفا شما لطف کنید بزرگواری کنید اموزشش رو کامل اینجا قرار بدید بنده الان تا اینجا رسیدم که اکستیشین نباید با داخلی خودم یکی باشه یک داخلی الان ساختم برای اینکار و کال فایلم هم اینطور میزارم
            Channel: SIP/newrock/09180000
            Context: from-internal-additional
            Extension: 500

            گوشی زنگ میخوره و بر میدارم صدای بوق بوق(اشغالی خط) الستیک شنیده میشه(صدا مربوط به الستیکس نه مخابرات) و کلا چه جواب بدم اشغالی بزنه چه ندم 10S طول میکشه کجای کارم غلطه

            کامنت


             #27
             up..............................

             کامنت


              #28
              سلام دوستان یه سوالی داشتم راجع به همین موضوع
              من میخوام بجای واژه hello world یه فایل صوتی برای مشتری پخش بشه.
              این فایل رو کجا باید بزارم چجوری باید آدرس بدم که بتونه بخونه و کامل پخشش بکنه؟

              کامنت


               #29
               سلام . ببینید چند مورد
               اول اینکه کال فایل اولی که برای پخش فایل گذاشتید درسته و مشکلش ربطی به تعریف اکستنشن نداره ، کار دومی که دارید انجام میدید بابت ارسال تماس به کانتکس RAHOL مشکلتون رو حل نمیکنه و اصلا نیازی به این کار نیست.
               دوم اینکه مشکل شما به خاطر استفاده از خط آنالوگه. خطوط آنالوگ برای تماس های خودکار مناسب نیستن چون ANSWER رو دیتکت نمیکنن و به محض ارسال ، تماس رو پاسخ میدن و اینطور میشه که فایل پخش میشه در حالیکه مخاطب هنوز تماس رو جواب نداده. برای این تماس ها از خط ایوان استفاده کنید.
               مورد سوم در مورد سوالی که پرسیدید شما فایل رو هر جای سیستم که خواستید بزارید فقط آدرس کامل فایل رو تو کال فایل بدید:
               کد:
               Application: Playback
               Data: /var/lib/asterisk/mysound/myFile
               البته اگر فایل رو در مسیر زیر بزارزید دیگه نیازی به مسیر کامل نیست و فقط نام فایل کفایت میکنه:
               کد:
               var/lib/asterisk/sounds
               موفق باشید.
               آخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 02-23-2020, 03:14 AM.
               Telegram : https://telegram.me/linuxzone

               voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

               Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
               Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
               Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
               LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

               Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

               کامنت


                #30
                نوشته شده توسط Iman97 مشاهده پست
                سلام دوستان یه سوالی داشتم راجع به همین موضوع
                من میخوام بجای واژه hello world یه فایل صوتی برای مشتری پخش بشه.
                این فایل رو کجا باید بزارم چجوری باید آدرس بدم که بتونه بخونه و کامل پخشش بکنه؟
                فایل صوتی تون رو در مسیر /var/lib/asterisk/sounds قرار بدید
                بعد هم یه کال فایل ایجاد کن با پارامترهای زیر و کپی کن تو پوشه outgoing (/var/spool/asterisk/outgoing)
                Channel: SIP/out/091211111
                MaxRetries: 0
                WaitTime: 35
                Application: Playback
                Data: hello
                Telegram : https://telegram.me/linuxzone

                voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

                Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
                Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
                Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
                LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

                Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

                کامنت

                درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

                انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

                شبکه های اجتماعی

                ایمیل مدیریت

                Habili@linux-zone.org

                در حال انجام ...
                X