اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

شنیدن صداهای نا مفهوم بعد از زنگ خوردن گوشیها

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  شنیدن صداهای نا مفهوم بعد از زنگ خوردن گوشیها

  سلام دوستان
  ما یه سرور elastixو یک خط e1داریم خیلی وقتا گوشیا زنگ میخوره و صداهای نامفهوم میاد .جوری هست که تشخیص داده نمیشه اونور خط ادم هستش یا خود سیستم این تماسو برقرار کرده.بعد چند وقتم کلا سرور میخوابه

  #2
  سلام. میشه یه کم بیشتر توضیح بدین. راستی لاگ سرور رو زمانی که این تماس برقرار میشه بفرستین
  :93:
  Telegram : https://telegram.me/linuxzone

  voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

  Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
  Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
  Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
  LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

  Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

  کامنت


   #3
   == Spawn extension (ext-queues, 600, 9) exited non-zero on 'DAHDI/i1/989174964208-50'
   -- Hungup 'DAHDI/i1/989174964208-50'
   -- Span 1: Channel 0/2 got hangup request, cause 18
   == Spawn extension (from-internal, 112, 8) exited non-zero on 'DAHDI/i1/989177715542-52'
   -- Executing [h@from-internal:1] Macro("DAHDI/i1/989177715542-52", "hangupcall") in new stack
   -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("DAHDI/i1/989177715542-52", "1?endmixmoncheck") in new stack
   -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
   -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("DAHDI/i1/989177715542-52", "End of MIXMON check") in new stack
   -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("DAHDI/i1/989177715542-52", "1?nomeetmemon") in new stack
   -- Goto (macro-hangupcall,s,15)
   -- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("DAHDI/i1/989177715542-52", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
   -- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("DAHDI/i1/989177715542-52", "1?noautomon") in new stack
   -- Goto (macro-hangupcall,s,18)
   -- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("DAHDI/i1/989177715542-52", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
   -- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("DAHDI/i1/989177715542-52", "1?noautomon2") in new stack
   -- Goto (macro-hangupcall,s,25)
   -- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("DAHDI/i1/989177715542-52", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
   -- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("DAHDI/i1/989177715542-52", "1?skiprg") in new stack
   -- Goto (macro-hangupcall,s,29)
   -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("DAHDI/i1/989177715542-52", "1?skipblkvm") in new stack
   -- Goto (macro-hangupcall,s,32)
   -- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("DAHDI/i1/989177715542-52", "1?theend") in new stack
   -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
   -- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("DAHDI/i1/989177715542-52", "") in new stack
   == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'DAHDI/i1/989177715542-52' in macro 'hangupcall'
   == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'DAHDI/i1/989177715542-52'
   -- Hungup 'DAHDI/i1/989177715542-52'
   -- Accepting call from '7733450286' to '112' on channel 0/3, span 1
   -- Executing [112@from-pstn:1] NoOp("DAHDI/i1/7733450286-53", "Catch-All DID Match - Found 112 - You probably want a DID for this.") in new stack
   -- Executing [112@from-pstn:2] Goto("DAHDI/i1/7733450286-53", "ext-did,s,1") in new stack
   -- Goto (ext-did,s,1)
   -- Executing [s@ext-did:1] Set("DAHDI/i1/7733450286-53", "__FROM_DID=s") in new stack
   -- Executing [s@ext-did:2] Gosub("DAHDI/i1/7733450286-53", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
   -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("DAHDI/i1/7733450286-53", "0?check-b") in new stack
   -- Executing [s@app-blacklist-check:2] GotoIf("DAHDI/i1/7733450286-53", "0?check-b") in new stack
   -- Executing [s@app-blacklist-check:3] GotoIf("DAHDI/i1/7733450286-53", "0?check-b:check") in new stack
   -- Goto (app-blacklist-check,s,5)
   -- Executing [s@app-blacklist-check:5] GotoIf("DAHDI/i1/7733450286-53", "0?blacklisted") in new stack
   -- Executing [s@app-blacklist-check:6] Set("DAHDI/i1/7733450286-53", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
   -- Executing [s@app-blacklist-check:7] Return("DAHDI/i1/7733450286-53", "") in new stack
   -- Executing [s@ext-did:3] ExecIf("DAHDI/i1/7733450286-53", "1 ?Set(CALLERID(name)=7733450286)") in new stack
   -- Executing [s@ext-did:4] Set("DAHDI/i1/7733450286-53", "__CALLINGPRES_SV=allowed") in new stack
   -- Executing [s@ext-did:5] Set("DAHDI/i1/7733450286-53", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
   -- Executing [s@ext-did:6] Goto("DAHDI/i1/7733450286-53", "ivr-3,s,1") in new stack
   -- Goto (ivr-3,s,1)
   -- Executing [s@ivr-3:1] Set("DAHDI/i1/7733450286-53", "MSG=custom/welcome112") in new stack
   -- Executing [s@ivr-3:2] Set("DAHDI/i1/7733450286-53", "LOOPCOUNT=0") in new stack
   -- Executing [s@ivr-3:3] Set("DAHDI/i1/7733450286-53", "__DIR-CONTEXT=") in new stack
   -- Executing [s@ivr-3:4] Set("DAHDI/i1/7733450286-53", "_IVR_CONTEXT_ivr-3=") in new stack
   -- Executing [s@ivr-3:5] Set("DAHDI/i1/7733450286-53", "_IVR_CONTEXT=ivr-3") in new stack
   -- Executing [s@ivr-3:6] GotoIf("DAHDI/i1/7733450286-53", "0?begin") in new stack
   -- Executing [s@ivr-3:7] Answer("DAHDI/i1/7733450286-53", "") in new stack
   -- Executing [s@ivr-3:8] Wait("DAHDI/i1/7733450286-53", "1") in new stack
   -- Span 1: Channel 0/3 got hangup request, cause 16
   == Spawn extension (ivr-3, s, 8) exited non-zero on 'DAHDI/i1/7733450286-53'
   -- Executing [h@ivr-3:1] Hangup("DAHDI/i1/7733450286-53", "") in new stack
   == Spawn extension (ivr-3, h, 1) exited non-zero on 'DAHDI/i1/7733450286-53'
   -- Hungup 'DAHDI/i1/7733450286-53'

   این یه تیکه از لاگاشه تو حالت معمولیش بعد یه چند ساعت دوباره سرور میخوابه

   با restertکردن سرور یا سرویس dahdiدوباره موقتا درست میشه

   کامنت


    #4
    سرور راه دوره به نمیدونم چه زمانی اینجوری میشه ک لاگاشوبفرستم

    کامنت


     #5
     خوب این لاگ که فایده نداره
     شما وقتی این مشکل پیش میاد تو کنسول استریسک بزن:
     کد PHP:
     dahdi show status 
     و ببین همچنان ok هست و یا اگه احیانا red آلارم داده باشه ؟!!
     کارت سالمه؟!!
     Telegram : https://telegram.me/linuxzone

     voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

     Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
     Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
     Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
     LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

     Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

     کامنت


      #6
      اره کارت سالمه من احتمال میدم که شاید نویز داره خط e1
      باشه لاگاشو زمانی که این مشکل پیش میاد میفرستم

      کامنت


       #7
       crc رو غیر فعال کردین ؟

       کامنت


        #8
        البته احتمال داره که در محیط نویز موجود باشه باید بررسی کنید
        Telegram : https://telegram.me/linuxzone

        voip trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

        Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
        Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
        Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
        LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

        Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

        کامنت


         #9
         البته قبلش مشکلcrc رو داشته که غیر فعال کردمش

         کامنت


          #10
          کارت تون مدلش چیه ؟ اکو کنسلر نصب کردین روی کارت تلفنی تون؟

          کامنت


           #11
           کارت e1 مدل te133درایورشو نسب کردم.

           کامنت


            #12
            هر چند ساعت سرور مشغول میشه باید ریاستارت بشه.
            میخوام یه فایل crontabبسازم چجوری بسازم که هر چند ساعت سرویس dahdiرو ریاستارت کنه.

            کامنت


             #13
             خوب این مدل کارت دیجیوم که اکو کنسلر هم رو خودش داره !!!

             کامنت

             درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

             انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

             شبکه های اجتماعی

             ایمیل مدیریت

             Habili@linux-zone.org

             در حال انجام ...
             X