الستیکس را با کارت atcom و 1 ماژول fxo وصل کردم به پاناسونیک همه چی خوبه وقتی 9 رو میگیرم بوق پاناسونیک میزنه و تماس میگیرم ولی مشکلی که هست اینه که صدا به شدت قطع و وصل میشه....!!!