اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

دانلود الستیکس 2.4 ورژن 32 و 64 بیتی

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  دانلود الستیکس 2.4 ورژن 32 و 64 بیتی

  دانلود الستیکس 2.4 نسخه 32 بیتی : Download Elastix 2.4 32bit Stable
  دانلود الستیکس 2.4 نسخه 64 بیتی : Download Elastix 2.4 64bit Stable

  منبع : http://sourceforge.net/projects/elas...oftware/2.4.0/

  در زیر میتوانید ریز جزییاتی که این ورژن نسبت به ورژن 2.3 داشته را مشاهده فرمایید:
  کد PHP:
  Elastix 2.4.0 STABLE VERSION 04/02/2013 Until Commit 4660
  --------------------------------------------------------------------------------


  ELASTIX FRAMEWORK

  UPDATEDframework themeselastix theme was updated
           SVN Rev
  [4650]
  FIXED:   framework elastixneo themeslogan elastixwas updated because
           there was a mistake
  .
           
  SVN Rev[4622]
  FIXED:   modulesgroup_permissionFixed columns width in grid in all themes
           SVN Rev
  [4618]
  FIXED:   modulesgroup_permissionFixed columns width in grid
           SVN Rev
  [4617]
  CHANGEDframeworkelastixneo theme fix syntax for javascript object
           rejected by IE6
  .
           
  SVN Rev[4578]
  FIXED:   Frameworkreadout of FreePBX database password incorrectly returned
           an 
  array instead of a scalarFixed.
           
  SVN Rev[4575]
  CHANGEDframeworkimprove readability on blackmin theme
           SVN Rev
  [4546]
  CHANGEDframeworkupdate internal jQueryUI to 1.8.24fixes Draggable
           incompatibilities with updated jQuery
  .
           
  SVN Rev[4531]
  CHANGEDframeworkupdate internal jQueryUI to 1.8.24fixes Draggable
           incompatibilities with updated jQuery
  .
           
  SVN Rev[4530]
  CHANGEDframework: (trivialremove extra newline in jslib/css lists.
           
  SVN Rev[4523]
  CHANGEDframeworkupdate internal jQuery to 1.8.3
           SVN Rev
  [4522]
  CHANGEDround up three duplicates of smarty creation into a single method,
           
  paves the way to moving compiled template directory off the wwwroot.
           
  SVN Rev[4488]
  CHANGEDFrameworkno module is using var/backups anymoreRemove this
           directory
  .
           
  SVN Rev[4487]
  FIXED:   framework elastixfile base.js in the function ShowModalPopUPwas
           improved usability
  .
           
  SVN Rev[4483]
  CHANGEDFrameworklimit scope of javascript keypress handler to just the input 
         boxes on the elastixneo theme grid views
  Original fix by Bruno Macias.
           
  Fixes Elastix bug #1365.
           
  SVN Rev[4431]
  FIXED:   elastix framework file base.jsfixed bug when applied enter button
           in same  modules
  the focus field is not correct, new validation was wrote
           SVN Rev
  [4429]
  CHANGEDelastix frameworkfile menu.tpl of elastixneo themelogout link was updated.
           
  SVN Rev[4426]
  FIXED:   elastix framework file base.jsfixed bug when applied enter button
           in module pin set freepbx
  it deleted a registerExtra validation
           on 
  function keyPressed was wrote.
           
  SVN Rev[4425]
  FIXED:   framework Build/elastix-framework.specPut in correct order the
           procedure of delete a group of dirs in the spec
  .
          
  SVN Rev[4367]
  FIXED:   framework Build/elastix-framework.specThe procedure of delete a
           group of dirs in the spec its now working
  .
           
  SVN Rev[4364]
  FIXED:   Frameworkfix elastix-dbprocess to remove the temporary file 1_sqlFile.sql
           whenever it is successfully committed to a database 
  or copied to firstboot.
           
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
          
  SVN Rev[4355]
  REMOVEDFramework,Modulesremove temporary file preversion_MODULE.info under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONwhich otherwise prevents
            proper cleanup of 
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONon RPM
           update
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
    
  CHANGEDFramework,Modules: switch as many files and directories as possible under
           
  /var/www/html to root.root instead of asterisk.asteriskPartial fix for
           
  Elastix bug #1399.
    
  REMOVEDFramework,Modulesclean up specfiles by removing directories under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSION/setupthat wind up empty
           
  because all of their files get moved to other places.
    
  CHANGEDEndpoint Configuratorinstall new configurator properly instead of leaving
           it at module_installer
  /MODULE/setup
           SVN Rev
  [4354]
  CHANGEDFrameworkremove the entry in /etc/sudoers for the command
           
  /usr/bin/yumSince commit 4342 the only user of sudo yum has been converted
           to 
  use a privileged script.
           
  SVN Rev[4343]
  CHANGEDFrameworkremove hardware_detector from /etc/sudoersThe hardware
           detection module now invokes it 
  as a privileged script through
           elastix
  -helper.
          
  SVN Rev[4339]
  CHANGEDFrameworkat long lastremove the entries in /etc/sudoers for the
           commands
  : /bin/touch, /bin/chmod, /bin/chown, /sbin/initWith the migration
           to privileged scripts completed
  these commands are no longer needed. (And
           
  there was much rejoicing).
           
  SVN Rev[4337]
  CHANGEDFrameworkreplace implementation of paloConfig::privado_chown with
           a version that does not invoke sudo chown
  The last user of the method
           paloConfig
  ::escribir_configuracion is search_ami_admin_pwd which runs in root
           context at RPM install time
  .
           
  SVN Rev[4335]


  ELASTIX ADDITIONALS

  UPDATEDIt was added a pair of excludes for packages handled now by Elastix.
          
  SVN Rev[4462]
  FIXED:   Frameworkfix elastix-dbprocess to remove the temporary file 1_sqlFile.sql
           whenever it is successfully committed to a database 
  or copied to firstboot.
           
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
           
  SVN Rev[4355]
  CHANGEDFrameworkremove the entry in /etc/sudoers for the command
           
  /usr/bin/yumSince commit 4342 the only user of sudo yum has been converted
           to 
  use a privileged script.
           
  SVN Rev[4343]
  CHANGEDFrameworkremove hardware_detector from /etc/sudoersThe hardware
           detection module now invokes it 
  as a privileged script through
           elastix
  -helper.
           
  SVN Rev[4339]
  CHANGEDFrameworkat long lastremove the entries in /etc/sudoers for the
           commands
  : /bin/touch, /bin/chmod, /bin/chown, /sbin/initWith the migration
           to privileged scripts completed
  these commands are no longer needed. (And
           
  there was much rejoicing).
           
  SVN Rev[4337]
  FIXED:   elastix-dbprocess scriptfixed date PHP warning.
           
  SVN Rev[4249]

  ADDONS MODULE

  CHANGEDAddon spec fileadded validation to remove postgresql repo for
           
  architectures different to i386i686 and x86_64
           SVN Rev
  [4608]
  FIXED:   Addons Build/elastix-addons.specCorrected some isues in the spec
           file about ownership of the commits
  .
          
  SVN Rev[4361]
  REMOVEDFramework,Modulesremove temporary file preversion_MODULE.info under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONwhich otherwise prevents
           proper cleanup of 
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONon RPM
           update
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
    
  CHANGEDFramework,Modules: switch as many files and directories as possible under
           
  /var/www/html to root.root instead of asterisk.asteriskPartial fix for
          
  Elastix bug #1399.
    
  REMOVEDFramework,Modulesclean up specfiles by removing directories under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSION/setupthat wind up empty
           
  because all of their files get moved to other places.
    
  FIXED:   Endpoint Configuratorinstall new configurator properly instead of leaving
           it at module_installer
  /MODULE/setup
           SVN Rev
  [4354]
  FIXED:   Addonsfix elastix-updaterd so that it writes logs at /var/log and
           
  pidfiles to /var/run instead of /opt/elastix/elastix-updaterThis should
          allow 
  /opt/elastix/elastix-updater to remain read-onlyFixes Elastix bug
          
  #1397.
           
  SVN Rev[4345]


  AGENDA MODULE

  FIXED:   modulescalendarFixed CallerId in calendar event and resize of
           calendar
  .
           
  SVN Rev[4611]
  FIXED:   Its no more necesary to resize the popups in certain windows of
           elastix environment
  Fixes Elastix BUG #1445 - item 8
           
  SVN Rev[4587]
  CHANGEDCalendar (trivial): fix javascript warnings in IE6.
           
  SVN Rev[4550]
  REMOVEDFramework,Modulesremove temporary file preversion_MODULE.info under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONwhich otherwise prevents
           proper cleanup of 
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONon RPM
           update
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
    
  CHANGEDFramework,Modules: switch as many files and directories as possible under
           
  /var/www/html to root.root instead of asterisk.asteriskPartial fix for
          
  Elastix bug #1399.
    
  REMOVEDFramework,Modulesclean up specfiles by removing directories under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSION/setupthat wind up empty
           
  because all of their files get moved to other places.
    
  CHANGEDEndpoint Configuratorinstall new configurator properly instead of leaving
           it at module_installer
  /MODULE/setup.
           
  SVN Rev[4354]


  FIRSTBOOT MODULE

  CHANGEDelastix-firstbootmake update of password in manager.conf more
           robust in the 
  case it falls out of sync with /etc/elastix.conf.
           
  SVN Rev[4658]
  CHANGEDA minor correction in the commit 4564 where the Cancel option
           appears only when command change
  -password is used.
           
  SVN Rev[4565]
  CHANGEDThe Cancel option that used to appear in the dialog_password was
           removed
  because if someone pressedit no allows to continue configuring
           passwords
  .
           
  SVN Rev[4564]
  CHANGEDelastix-firstbootRevert SVN commit 4161 and fix the proper way.
           
  Original bug was caused by forgotten blanking of password after regexp
           failed
  .
           
  SVN Rev[4526]


  CALL CENTER MODULE

  FIXED:   Do not Call List: The action Apply had no effect if there were no pending
           calls
  This scenario could happen if the DNC is loaded prior to defining the
           first outgoing call
  Fixed.
           
  SVN Rev[4614]
  FIXED:   Calls per HourGraphic Calls per Hourqueue dropdown selection has
           never worked
  FixedAlsosynchronize code between the two modulesFixes
           Elastix bug 
  #1452.
           
  SVN Rev[4606]
  FIXED:   AgentsCallback Extensionsmultiple fixesEnforce uniqueness of
           agent number across Agent 
  and Callback agents on agent creationVerify that
           agent number that is being modified actually exists
  Fix removed successful
           
  return from agent modificationAgent modification screens may not longer
           change the agent number onscreen
  , as doing so has no effect on the actual
           record
  .
          
  SVN Rev[4603]
  CHANGEDCampaign Monitoringguard against rare condition of
           $_SESSION
  [$module_namenot being setalthough it should be set by
           getCampaignDetails
  .
           
  SVN Rev[4594]
  FIXED:   Campaign Monitoringadd cancelling of long polling when switching
           campaigns in the absence of SSE 
  (Internet Explorer). Otherwise multiple
           pollings may accumulate
  Additionallyinvalidate the polling on server-side
           when the monitored campaign is changed
  Loosen up one call status comparison
           that otherwise resulted in unnecessary refreshings in non
  -SSE modeUpdate
           total counter properly when receiving incoming calls
  Remove stray debugging
           statement
  .
           
  SVN Rev[4592]
  CHANGEDDialer (ECCP): rework method dispatch to support decorators in
           method names
  This allows centralizing of authentication code in a single
           place 
  and shaves ~200 lines of code.
           
  SVN Rev[4591]
  CHANGEDCampaign Monitoringadd support for monitoring of incoming calls
           without an incoming campaign
  by selection of raw queueAdd some i18n to
           labels
  .
           
  SVN Rev[4590]
  CHANGEDDialer (ECCP): add support for new requests "getincomingqueuestatus"
           
  and "getincomingqueuelist" required for monitoring incoming calls with no
           associated campaign
  .
    
  FIXED:   Dialer (ECCP): add ECCP authentication to several requests that missed
           it
  .
           
  SVN Rev[4589]
  FIXED:   Agent Informationfix some misspellings and awkward phrasings
           SVN Rev
  [4585]
  FIXED:   Remove now obsolete "Agent Connection Time" item from Elastix menu.
           
  SVN Rev[4584]
  FIXED:   Campaign Monitoringfix javascript syntax rejected by IEAlsowork
           around IE issue that collapses JSON members that contain only 
  empty objects
           
  or arrays into nulls.
           
  SVN Rev[4580]
  FIXED:   Dialer (ECCP): getcampaignstatusfix callstatus lowercase, use
           
  camelcase.
           
  SVN Rev[4579]
  FIXED:   Dialer (ECCP): getcampaignstatusfix crashing bug when fetching
           status of a campaign with at least one logged
  -in static agent.
           
  SVN Rev[4577]
  FIXED:   Callback Extensionsfixed multiple bugs in a single function:
           
  1removed incorrect attempt to use database root user for ordinary module
           operation
  .
           
  2fixed incorrect assumption that selected database user can read both the
           
  'call_center' and the 'asterisk' databases.
           
  3added missing error reporting so that database failures are not hidden.
           
  SVN Rev[4576]
  FIXED:   Frameworkreadout of FreePBX database password incorrectly returned
           an 
  array instead of a scalarFixed.
           
  SVN Rev[4575]
  CHANGEDCallCenterremove hack that hides campaign_monitoring module.
           
  SVN Rev[4574]
  FIXED:   fix syntax error in installer
           SVN Rev
  [4573]
  FIXED:   CallCenterfix dates in spec.
           
  SVN Rev[4572]
  CHANGEDCampaign Monitoringadd highlight style for table row hover.
           
  SVN Rev[4570]
  ADDED:   Campaign Monitoringadded new moduleThis module displays a
           campaign
  -centric view of the callcenter activityThis module displays basic
           information on the campaign
  , and counters of call statesAdditionally there
           is a panel of agents that handle calls
  with current state and the phone
           number that is being handled
  Another panel shows in-progress calls that are
           being placed 
  and do not yet have an assigned agentA log view displays all
           of the call
  -related activities with timestampsAll of this information is
           updated in realtime using ECCP events
  .
           
  SVN Rev[4569]
  CHANGEDDialer (ECCP): the agentlinked event now emits trunk of linked call
           
  for outgoing calls.
           
  SVN Rev[4568]
  CHANGEDAgent Consoleadd support for new request "callprogress".
    
  CHANGEDAgent Consoleadd support for the three new fields in agentunlinked
           event
  .
           
  SVN Rev[4567]
  CHANGEDDialer (ECCP): add debug tracking to msg_QueueMemberRemoved.
    
  CHANGEDDialer (ECCP): getcampaignstatuscallstatus is now camelcased
           
  (internal representationinstead of lowercaseFix documentation to reflect
           this
  .
    
  CHANGEDDialer (ECCP): agentunlinked event was modified with three new
           
  fieldsFix documentation to reflect this.
          
  SVN Rev[4566]
  ADDED:   Dialer (ECCP): add and document new request 'campaignlog'This
           request allows to retrieve the event log 
  for a particular campaign.
    
  CHANGEDDialer (ECCP): emit queue on callprogress event.
           
  SVN Rev[4563]
  FIXED:   Dialer (ECCP): getcampaignstatuspropagate trunk for each call.
           
  Display all agentsnot just the ones handling a call.
           
  SVN Rev[4562]
  FIXED:   Dialer (ECCP): fix validation that prevented incoming calls from
           entering OnQueue state
  .
    
  FIXED:   Dialer (ECCP): fix forgotten specification of campaign type on
           implementation of getcampaignstatus request
  .
           
  SVN Rev[4561]
  CHANGEDDialer (ECCP): modify many of the ECCP example scripts to get agent
           
  and password from the command line.
           
  SVN Rev[4559]
  FIXED:   Dialer (ECCP): fix error message for hangup request when agent exists
           but is not handling a call
  .
    
  FIXED:   Dialer (ECCP): add required campaign ID when starting hold
           SVN Rev
  [4558]
  FIXED:   Dialer (ECCP): apparentlywhen doing attended transfer with a
           callback extension
  Asterisk seems to remove the last digit unconditionally.
           
  Add a trailing poundsign to counteract this.
           
  SVN Rev[4556]
  CHANGEDDialer (ECCP): atxferremove RPC call requesting agent information
           that is now unnecessary due to a previous commit
           SVN Rev
  [4555]
  FIXED:   Dialer (ECCP): fix hangup that signals acceptance of attended transfer
           by unconditionally hanging up agent channel
  .
           
  SVN Rev[4554]
  FIXED:   Agent Consolefix behavior when no callback extensions exist.
            
  SVN Rev[4553]
  FIXED:   Agent Consolefix two javascript warnings in IE6.
           
  SVN Rev[4552]
  FIXED:   Dialerfix attended transfer by unconditionally using the agent
           channel
  .
           
  SVN Rev[4551]
  CHANGEDIncoming Calls Monitoringsmall fix to improve display under
           blackmin theme
  .
           
  SVN Rev[4547]
  FIXED:   Dialerfixed handling of scheduled calls with callback extensions.
           
  SVN Rev[4545]
  FIXED:   AgentsCallback Extensions: do not modify the audit or call tables
           from the module
  Now that the dialer has exclusive responsibility over
           auditing on logoff
  modification of audit tables on forced disconnection, as
           
  allowed by these modulesis actually harmful.
           
  SVN Rev[4544]
  CHANGEDCallback Extensionsfix display of online status for callback
           extensions
  .
           
  SVN Rev[4543]
  CHANGEDCallback Extensionsremove superfluous methods that operate on
           agents
  .conf.
           
  SVN Rev[4542]
  CHANGEDCallback Extensionsfix update of callback extension information.
           
  SVN Rev[4540]
  ADDED:   Dialer (ECCP): merge in-progress support for CallbackLogin-style
           agents
  Currently the supported agents are SIP and IAX2 extensionsThe
           agents must be declared at the Callback Extensions module under Call
           Center
  -->Agent Options, and also added as Dynamic Members of the queues to
           
  use for the campaigns, as S4321 (for extension SIP/4321) or I4321 (for
           
  extension IAX2/4321). The extensions will be added with QueueAdd at login and
           
  will only ring if a call enters the corresponding queue.
           
  SVN Rev[4533]
  CHANGEDDialer (ECCP): add phone field to callprogress event
           SVN Rev
  [4521]
  ADDED:   Dialer (ECCP): add and document call progress eventsRework call
           progress logging so that the campaign ID is available
  Add a new request
           
  'callprogress' to enable call progress eventswhich are disabled by default.
           
  SVN Rev[4520]
  CHANGEDDialercentralize logging of OnQueue for incoming call on event
           handler instead of writing to log directly
  .
           
  SVN Rev[4516]
  CHANGEDDialeradd notification of Dialing event in order to log outgoing
           trunk sooner
  .
           
  SVN Rev[4513]
  FIXED:   Campaign Outfix incorrect declaration of string constants for
           
  rexexp.
           
  SVN Rev[4511]
  ADDED:   Dialeradd logging capability of events that happen to a call. For
           
  this a new database table was createdAllow campaign deletion to cope with
           the 
  new tableThis is required functionality for call progress events.
           
  SVN Rev[4510]
  ADDED:   Dialeradd new column calls.trunk to keep track of trunk used for
           
  outgoing callAdd outgoing trunk support to dialer codeThis is required
           
  for planned functionality of trunk display of in-progress calls.
           
  SVN Rev[4508]
  CHANGEDAgent Console: use the new getchanvars request to add the list of
           channel variables to the ones available in an external URL
  This allows
           variables set via custom contexts 
  or AGIs to be used to drive external URLs.
           
  SVN Rev[4507]
  ADDED:   Dialer (ECCP): add a new request 'getchanvars'This request lists the
           channel variables of the call currently handled by the agent
  .
           
  SVN Rev[4504]
  CHANGEDAgent Consoleexpose the Uniqueid of the linked call as an
           additional variable 
  for External URL.
           
  SVN Rev[4491]
  FIXED:   Login Logoutfix issue of report export displaying only a single
           page
  .
           
  SVN Rev[4451]
  CHANGEDLogin Logoutadd consistency checks on audit records to counter the
           situation where an abnormal termination of the dialer leaves unclosed audit
           records
  Inconsistent records are now displayed as CORRUPTED instead of
           adding invalid values 
  as if they were valid ONLINE records.
           
  SVN Rev[4450]
  FIXED:   Dialerfix inability to record scheduled callsNow the dialer will
           
  use a special context to enable recording if the campaign queue recorded
           calls
  .
           
  SVN Rev[4448]
  CHANGEDDialerset CALLERID(numin OriginateResponse handler in order to
           ensure the CDR has a meaningful source field value
  Fixes Elastix bug #1411.
           
  SVN Rev[4433]
  CHANGEDTrunks Used per Hourcore query method rewritten to use SQL
           parameters
  SQL was reimplemented to use more efficient groupingHTML
           formatting moved to index
  .phpTrunk filter now allows report on calls from
           all trunks
  .
          
  SVN Rev[4430]
  DELETEDAgents Connection TimeremovedThis report is now essentially
           identical to Login Logout
  .
           
  SVN Rev[4418]
  CHANGEDLogin Logoutcomplete rewriteThis rewrite takes advantage of the
           updated Elastix API 
  for paloSantoGrid available since
                elastix
  -framework-2.2-18. The custom code for calendars was replaced with
           standard date controls
  Most importantlythe SQL query was considerably
           simplified 
  for readability, and in the processfixes the calculation of
           total session time
  . Finally, the filtering by incoming queue from Agents
           Connection Time was added to this module
  Part of fix for Elastix bug #1409.
           
  SVN Rev[4417]
  CHANGEDCampaign Outreactivate a finished campaign if calls are added to it.
           
  SVN Rev[4396]
  CHANGEDCampaign OutCleanup of outgoing campaign library:
           - 
  Replace all uses of ereg with preg_match
           
  Removed some dead code
           
  Replace uses of DBCAMPO with proper SQL parameters
           
  Refactor check of queue by incoming campaigns
           
  Remove code that reveals SQL query in several error paths
           
  Rewrite loading of phone numbers in order to greatly reduce memory usage
           SVN Rev
  [4395]
  CHANGEDCampaign OutCampaign modification now allows upload of call file,
           
  which will be appended to the call list already present.
           
  SVN Rev[4394]
  CHANGEDCampaign In,Campaign Outlift restriction on removing campaigns
           with connected calls
  Users really do need to remove campaigns even after
           calls have been made
  .
           
  SVN Rev[4393]
  FIXED:   Agent Consolefix scenario in which an agent that opens several
           instances of the agent console under the same session will find that the
           pause duration increases by the pause multiplied by the number of consoles
  .
           
  SVN Rev[4392]
  CHANGED: Switch ownership of all files to rootexcept for the directory
           
  /opt/elastix/dialer where logs are written.
          
  SVN Rev[4382]
  FIXED:   Dialeradd a method to detect that the Asterisk server process has
           been restarted
  This fixes the scenario where Asterisk crashes/restarts and
           
  the dialer is stuck with stale agent/call status until restarted.
           
  SVN Rev[4381]
  FIXED:   Campaign Outfix broken campaign edit due to character encoding
           verification
  Fixes Elastix bug #1403.
           
  SVN Rev[4380]
  CHANGEDDialer (ECCP): intercept PeerStatus message to detect whether an
           extension currently in 
  use for an agent login has been unregistered.
           
  SVN Rev[4377]
  FIXED:   Dialer (ECCP): restore writing to database of transferred extension,
             
  lost when rewriting the Agent Console to use the ECCP protocolFixes Elastix
           bug 
  #1396.
           
  SVN Rev[4344]
  CHANGEDReportsfix incorrect translations in reports
           SVN Rev
  [4340]
  CHANGEDDialerfix breakage due to introduction of 'goto' as reserved word
           in PHP 5.4
  .
           
  SVN Rev[4324]
  CHANGEDAgent Consolefix bug in which a chronometer counter that starts
           from 0
  , as signaled in an event might be mistakenly interpreted as an order
           to stop the chronometer
  Might fix Elastix bug #1319. Also, set consistent
           
  behavior of stopping chronometer on idle agent case.
           
  SVN Rev[4322]
  CHANGEDAgent Console: if Elastix user matches an agent numbersuggest this
           agent number 
  as the default agent to use for initial agent loginSecond part
           of fix 
  for Elastix bug #1354.
           
  SVN Rev[4321]
  CHANGEDAgents Monitoringreplace sending of full client state with hash of
           said state
  This prevents a potential issue of hitting a maximum URL length
           limit due to unbounded size of agent 
  list.
           
  SVN Rev[4320]
  CHANGEDCalls Per Agentclean up implementation to use SQL query parameters
           
  and simplify the APIFix average calculationFixes Elastix bug #1371.
           
  SVN Rev[4319]
  CHANGEDAgents Monitoringimprove error handling when dialer process is
           shut down in the middle of monitoring
  .
           
  SVN Rev[4318]
  CHANGEDInstallerchange form_field.etiqueta and form_field.value fields to
           TEXT
  Fixes Elastix bug #1250.
           
  SVN Rev[4317]
  CHANGEDDialerput workaround for PHP bug #18556 which breaks dialerd with
           
  Turkish localesFixes Elastix bug #1381.
           
  SVN Rev[4316]
  CHANGEDCampaign Outimplement manual choosing of character set encoding
           
  for CSV file upload.
           
  SVN Rev[4315]


  EMAIL ADMIN MODULE

  FIXED:   Apps Email_AdminWas fixed in module email_account bug 1461 item 4.
           SVN Rev
  [4654]
  CHANGEDApps Email_AdminWas made changes in the module email_account in
           order to better interaction at moment to create a 
  new email account
           SVN Rev
  [4648]
  CHANGE:  modules packages festival -antispamChange grid view and add
           option to Update packages in Package module 
  Fixed bug in StickyNote
           checkbox in festival 
  and antispam modules
           SVN Rev
  [4588]
  FIXED:   Its no more necesary to resize the popups in certain windows of
           elastix environment
  Fixes Elastix BUG #1445 - item 8
           
  SVN Rev[4587]
  FIXED:   The behavior of the checkbox in the sticky-notes its now normal,
           
  showing the checkbox instead of the ON-OFF slider buttonFixes Elastix BUG
           
  #1424 - item 3
           
  SVN Rev[4582]
  FIXED:   Email Accounts: do not display the "Export Accounts" link until an
          email domain is selected
  Fixes part 7 of Elastix bug #1416.
           
  SVN Rev[4481]
  FIXED:   Email Accounts: do not attempt to erase an account in case of errors
           
  while creating or updating an accountAccount creation was affected if new
           
  account name collided with an existing one.
           
  SVN Rev[4454]
  FIXED:   Email_admin: (regressionprivileged script for domain creation would
           not add the key virtual_mailbox_domains 
  if the key was missing in main.cf.
           
  SVN Rev[4452]
  CHANGEDEmail_admincomment out statement that logs every single IMAP
             command
  inherited from the Stickgate project.
          
  SVN Rev[4420]
  REMOVEDFramework,Modulesremove temporary file preversion_MODULE.info under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONwhich otherwise prevents
           proper cleanup of 
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONon RPM
           update
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
    
  CHANGEDFramework,Modules: switch as many files and directories as possible under
           
  /var/www/html to root.root instead of asterisk.asteriskPartial fix for
           
  Elastix bug #1399.
    
  REMOVEDFramework,Modulesclean up specfiles by removing directories under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSION/setupthat wind up empty
          
  because all of their files get moved to other places.
    
  CHANGEDEndpoint Configuratorinstall new configurator properly instead of leaving
           it at module_installer
  /MODULE/setup
           SVN Rev
  [4354]
  CHANGEDEmail Relaycreate new helper script 'relayconfig' and use it to
          reimplement the modification of the email relay 
  list. This removes the last
           four sudo chown instances in the Elastix core packages
  .
           
  SVN Rev[4336]
  CHANGEDEmail List: extend helper script 'mailman_config' to add action to
           check main
  .cf, and use it to reimplement the checkThis removes one indirect
           
  use of sudo chown via escribir_configuracion.
           
  SVN Rev[4334]
  CHANGEDSMTP Relaycreate new helper script 'remotesmtp' and use it to
           reimplement administration of SMTP relay
  This removes six instances of sudo
           chown
  two uses of sudo to restart services, and one indirect use of sudo
           chown via escribir_configuracion
  .
           
  SVN Rev[4333]
  CHANGEDSMTP Relaymark some methods as private, and some cleanup.
           
  SVN Rev[4332]
  CHANGEDAntispamextend spamconfig helper to refresh spam filter on request
           
  and reimplement checkSpamFolder.php on top of thisThis unifies the
           implementation of the spam script refresh 
  and simplifies the antispam API.
           
  SVN Rev[4328]
  CHANGEDAntispamreimplement GUI operations via the spamconfig helper
           module
  This manages to remove a large amount of instances of sudo chown.
           
  SVN Rev[4327]
  CHANGEDThe spam removal interval is empty if antispam cronfile does not
           exist
  Take advantage of this to simplify display logic and remove one sudo
           chown
  .
           
  SVN Rev[4326]
  ADDED:   New helper script 'spamconfig'This script enables and disables spam
           filters 
  for the Antispam module.
           
  SVN Rev[4325]


  FAX MODULE

  FIXED:   Faxpack missing program elastix-faxevent
           SVN Rev
  [4445]
  FIXED:   Faxpack missing program elastix-faxevent
           SVN Rev
  [4445]
  DELETEDfax Build/elastix-fax.specLines in the spec file alluding to the
           
  include folder.
           
  SVN Rev[4444]
  FIXED:   Faxpick up notification email from submitted fax job in addition to
           notification email 
  for outgoing fax deviceFixes Elastix bug #1300.
           
  SVN Rev[4424]
  CHANGEDFax Viewer: use LEFT JOIN instead of simple join for fax tableThis
           prepares the report 
  for sent notifications where fax device is 'any', as
           
  placed by WinHylafax.
           
  SVN Rev[4423]
  CHANGEDFaxAdd support in notification scripts for new placeholder
           
  {JOB_STATUSwhich will be replaced with the final status of the fax job.
           
  Update default email notification to make use of {JOB STATUS}. Final part of
           fix 
  for Elastix bug #1299.
           
  SVN Rev[4422]
  CHANGEDFax Viewernow that the notification scripts populate the status
           field in the fax database
  we can show the information to the userThis
           provides a much
  -needed feedback on the final status of the fax jobPart of
           fix 
  for Elastix bug #1299.
           
  SVN Rev[4421]
  FIXED:   Send Faxcheck whether text to send as fax is entirely ASCII, and
           
  attempt to convert to ISO-8859-15 if notbefore converting to PostScript
           directly
  Fixes Elastix bug #446.
           
  SVN Rev[4419]
  FIXED:   Send Faxproperly track status of submitted fax job by ID instead of
           assuming that an idle modem means the fax was sent successfully
  Part of fix
           
  for Elastix bug #1299.
           
  SVN Rev[4416]
  CHANGEDFax Queuereimplement fax job listing on top of getFaxStatus
           SVN Rev
  [4415]
  CHANGEDFaxrework getFaxStatus method to provide more information about
           the fax queue
  in addition to the modems.
           
  SVN Rev[4414]
  ADDED:   Fax: new module Fax Queue to monitor status of outgoing faxes that
             cannot be immediately dispatched
  .
           
  SVN Rev[4413]
  CHANGEDSend Faxpartial cleanup:
           Do 
  not silently ignore failure to submit a fax job, and display error
           instead
  .
           
  Remove useless code that could potentially error out the module.
           
  Remove needless copy of temporary file followed by manual delete. Use the
           temporary uploaded file directly
  .
           
  Remove file type validation based on file extensionIt is easy to beatalso
           prevents legitimate text files from being uploaded
  , and sendfax already has
           to figure out file type in order to apply conversion
  .
           
  SVN Rev[4412]
  CHANGEDFax Queuefurther translations
           SVN Rev
  [4411]
  CHANGEDFax Queueimplement fax job cancelationFix regexp to show running
           jobs
  not just stalled onesRemove stray debugging messages.
           
  SVN Rev[4410]
  ADDED:   Fax: new module Fax Queue to monitor status of outgoing faxes that
           cannot be immediately dispatched
  .
           
  SVN Rev[4409]
  FIXED:   Faxfix regression in which mail notification placeholders were not
           replaced with the intended values
  .
           
  SVN Rev[4402]
  CHANGEDFax Viewerat check status routinesession variable might be
           invalid 
  and trigger PHP warningsInitialize local copy as array and copy
           session variable only after checking it is too an 
  array.
           
  SVN Rev[4384]
  CHANGEDFaxrewrite fax notification scriptsThis achieves the following:
           
  Improved readability and documentation of the code.
           
  Unification of notification for sent and received faxes as a single method.
           
  Removal of unnecessary uses of external commands (grepsqlite3).
           Use 
  of SQL parameters in database manipulation.
           
  Removal of some cases where the invocation of an external command could fail
           silently 
  and lead to a missing fax file.
           
  Reduction of code sizeeven after including documentation.
           
  Notification script now logs success/failure messages in preparation for GUI.
           
  Fixes Elastix bug #1387.
           
  SVN Rev[4379]
  CHANGEDFaxextend faxconfig helper script to detect a systemd environment
           
  and adapt fax tty initialization to itRequired to set up virtual faxes
           correctly in Raspberry Pi
  .
           
  SVN Rev[4375]
  CHANGEDFaxadd Requiresghostscript, /usr/bin/tiff2pdf to specfileThis
           fixes inability to display received fax in Fedora 17 
  for Raspberry Pi.
           
  SVN Rev[4369]
  REMOVEDFramework,Modulesremove temporary file preversion_MODULE.info under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONwhich otherwise prevents
           proper cleanup of 
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONon RPM
           update
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
    
  CHANGEDFramework,Modules: switch as many files and directories as possible under
           
  /var/www/html to root.root instead of asterisk.asteriskPartial fix for
           
  Elastix bug #1399.
    
  REMOVEDFramework,Modulesclean up specfiles by removing directories under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSION/setupthat wind up empty
           
  because all of their files get moved to other places.
    
  CHANGEDEndpoint Configuratorinstall new configurator properly instead of leaving
           it at module_installer
  /MODULE/setup
           SVN Rev
  [4354]


  PBX MODULE

  ADDED:   modulesendpoint_configuratorAdd support to set new Yealink model
           SIP
  -T38G and automatic provision in VP530 model
           SVN Rev
  [4659]
  REMOVEDpbx modules/index.phpIt were removed innecesary information when
           Festival is activated
  .
           
  SVN Rev[4652]
  CHANGEDApps PBXIn module Control_Planel was made changes in function
           
  showChannels in order to fix bugs in wich the call made through a sip trunk
           have not been displayed in control panel
  .
           
  SVN Rev[4615]
  CHANGE:  modules packages festival -antispamChange grid view and add
           option to Update packages in Package module 
  Fixed bug in StickyNote
           checkbox in festival 
  and antispam modules
           SVN Rev
  [4588]
  FIXED:   The behavior of the checkbox in the sticky-notes its now normal,
           
  showing the checkbox instead of the ON-OFF slider buttonFixes Elastix BUG
           
  #1424 - item 3
           
  SVN Rev[4582]
  CHANGE:  modules endpoint_configuratorAdd support to set new Vendor
           Atlinks model Alcatel Temporis IP800 
  and fix Label Select a Model and
           
  Unselected in Endpoint Configurator grid
           SVN Rev
  [4581]
  CHANGE:  modules endpoint_configurator endpoints_batchAdd support to set
           
  new Vendors and models  Damall D3310 and Elastix LXP200
           SVN Rev
  [4560]
  CHANGEDmodule extensions_batchSecret field validation must be minimum 6
           alphanumeric characters
  including upper and lowercase.
           
  SVN Rev[4532]
  FIXED:   module endpoint configurator, default DTMF mode was audionow default
            
  DTMF is RFCGrandstream model GXV280Ported to new endpoint configurator.
           
  SVN Rev[4528]
  FIXED:   Elastix Operator Panelassign dummy logger to silence logging spam on
           httpd error logfile
  Fixes Elastix bug #1426.
           
  SVN Rev[4512]
  FIXED:   Batch of Extensions: if individual extensions list a blank context,
           
  assume from-internalFixes Elastix bug #854.
           
  SVN Rev[4509]
  CHANGEDmodules file_editor sec_weak_keysFixed item 4 and 5 from bug
           1416
  keep search filter in file_editor and change Reason for Status in
           sec_weak_keys
           SVN Rev
  [4503]
  CHANGE:  modules endpoint_configuratorAdd Support to set new model Escene
           620 
  and Fixed bug in Fanvil vendor
           SVN Rev
  [4492]
  CHANGEDText to Wavchange operation mode of moduleNow the module will
           stream the output of text2wave directly without creating a downloadable file
           in a web directory
  This removes one requirement for a web directory that is
           both readable 
  and writable by the httpd user.
           
  SVN Rev[4486]
  CHANGEDFestivalfix iButton setup so that it runs directly from $.ready
           instead of 
  $.changeFixes part 1 of Elastix bug #1416.
           
  SVN Rev[4476]
  CHANGEDFestivalfix iButton setup so that it runs directly from $.ready
           instead of 
  $.changeFixes part 1 of Elastix bug #1416.
           
  SVN Rev[4475]
  FIXED:   modules extensions_batchBug 1117set disable voicemail from csv
           file
  .
           
  SVN Rev[4456]
  FIXED:   modules extensions_batchBug 1117set disable voicemail from csv file.
           
  SVN Rev[4456]
  ADDED:   modules endpoint_configuratorAdd support to set new model Fanvil C62
           
  and fix validation in vendor Atcom.cfg
           SVN Rev
  [4446]
  FIXED:   Batch of Extensionsreplace brittle regexp parsing of voicemail.conf
           
  and repeated invocation of grep with a single loadThe rewritten loading of
           voicemail
  .conf is also more robust in the face of
           missing
  /additional/reordered key/value pairs in vm_optionsFixes Elastix bug
           
  #1117.
           
  SVN Rev[4401]
  FIXED:   pbx Build/elastix-pbx.spec: For correct behavior of rmdir we have to
           erase all folders that exists inside the dir in order to erase it
  .
           
  SVN Rev[4365]
  REMOVEDFramework,Modulesremove temporary file preversion_MODULE.info under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONwhich otherwise prevents
           proper cleanup of 
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONon RPM
           update
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
    
  CHANGEDFramework,Modules: switch as many files and directories as possible under
           
  /var/www/html to root.root instead of asterisk.asteriskPartial fix for
           
  Elastix bug #1399.
    
  REMOVEDFramework,Modulesclean up specfiles by removing directories under
             
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSION/setupthat wind up empty
         
  because all of their files get moved to other places.
    
  CHANGEDEndpoint Configuratorinstall new configurator properly instead of leaving
         it at module_installer
  /MODULE/setup
         SVN Rev
  [4354]
  CHANGEDEndpoint Configuratorallow listmacip to be interrupted via a
           signal in order to implement cancellation of runaway network scans
  .
           
  SVN Rev[4341]


  SECURITY MODULE

  CHANGEDmodules file_editor sec_weak_keysFixed item 4 and 5 from bug
           1416
  keep search filter in file_editor and change Reason for Status in
           sec_weak_keys
           SVN Rev
  [4503]
  FIXED:   security Build/elastix-security.specCorrected the copy of files,
           
  now we move them in order to erase the dir container.
           
  SVN Rev[4368]
  FIXED:   security Build/elastix-security.specDirectory its not empty sowe
           cannot 
  use rmdirinstead we use rm -rf
           SVN Rev
  [4366]
  REMOVEDFramework,Modulesremove temporary file preversion_MODULE.info under
          
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONwhich otherwise prevents
           proper cleanup of 
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONon RPM
           update
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
    
  CHANGEDFramework,Modules: switch as many files and directories as possible under
           
  /var/www/html to root.root instead of asterisk.asteriskPartial fix for
           
  Elastix bug #1399.
    
  REMOVEDFramework,Modulesclean up specfiles by removing directories under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSION/setupthat wind up empty
           
  because all of their files get moved to other places.
    
  CHANGEDEndpoint Configuratorinstall new configurator properly instead of leaving
           it at module_installer
  /MODULE/setup.
           
  SVN Rev[4354]


  SYSTEM MODULE

  FIXED:   Backup/Restoresome restore operations overwrite known passwords,
           
  such as the root mysql password and the ami manager password. If passwords
           are changed between a backup 
  and a restore on the same system, or a backup is
           restored on a system with different passwords
  the freepbx interface will
           
  break due to password mismatchFix by restoring passwords from elastix.conf.
           
  Fixes Elastix bug #1462.
           
  SVN Rev[4660]
  FIXED:   Backup/RestoreDue to unintended bug-for-bug compatibility with the
           previous backup
  /restore implementationthe backupengine script restored
           fax
  .db with chmod 644which resulted in fax notifications breaking for any
           fax sent 
  or received after a restore that included fax informationFixed.
           
  This fixes part 8 of Elastix bug #1461.
           
  SVN Rev[4657]
  ADDED:   modulesdashboardAdd options to active o inactive services when
           reboot system in Process Status Applet
           SVN Rev
  [4655]
  CHANGEDApps SystemIn priviliged script backupengine was made changed to
           add validations in 
  case that no exist a file that pretend to backup.
           
  SVN Rev[4651]
  FIXED:   Apps SystemWas made changed in priviliged script backupengine in
           order to fix bug 1445 item 7. At the moment to restore mailboxs the message
           showed 
  as unread.
           
  SVN Rev[4647]
  CHANGEDsystem userlist/index.phpRegardless of the length of the
           password
  now 8 hidden characters are displayed in editing viewThis occurs
           in the fields
  passwordretype password and password webmail.
           
  SVN Rev[4619]
  CHANGEDsystem backup_restore/backup.tpl backup_restore/index.phpThe
           popup that apears when a restore of a previous backup its about to be
           performed 
  and a difference exists in the version of a packagenow follows
           the schema of unified style 
  for popups in Elastix.
           
  SVN Rev[4607]
  CHANGE:  modules packages festival -antispamChange grid view and add
           option to Update packages in Package module 
  Fixed bug in StickyNote
           checkbox in festival 
  and antispam modules
           SVN Rev
  [4588]
  UPDATEDhelp module dashboarddashboard help module was updated.
           
  SVN Rev[4557]
  FIXED:   Dashboard: new implementation introduced by SVN commit 3955 introduced
           a regression in which an 
  empty pid list confused the code into reporting a
           process was active
  FixedFixes Elastix bug #1431.
           
  SVN Rev[4524]
  FIXED:   Network Parametersallow optional quote before dhcp keyword.
           
  SVN Rev[4500]
  FIXED:   Backup/Restoremailbox quotas need to be repaired after a mailbox
           restore
  Otherwise the quotas of the restored mailboxes always appear as 0.
           Fixes part 10a of Elastix bug 
  #1416.
           
  SVN Rev[4489]
  FIXED:   Backup/Restoresince the privileged script conversionthe
           backupengine script writes an XML manifest with untranslated strings
  This
           conflicts with the 
  'not installed' case in the GUIwhich uses translated
           strings 
  for comparisonNow both are consistently using non-translated
           strings
  Fixes part 8 of Elastix bug #1416.
           
  SVN Rev[4479]
  FIXED:   Backup/Restorebackupengine restore would fail to insert the key
           virtual_mailbox_domains 
  if the key is missing prior to a restore that
           includes virtual domains
  Fixed.
           
  SVN Rev[4453]
  FIXED:   Backup/Restoreactually use root mysql password instead of hardcoded
           
  default when reading schemata. Print PDO exception message in case of failure
           to read schemata
  Pass around level tag to display on error message.
           
  SVN Rev[4378]
  CHANGEDNetwork: (trivalfix typo in DNS templateFixes Elastix bug #1400.
           
  SVN Rev[4376]
  REMOVEDFramework,Modulesremove temporary file preversion_MODULE.info under
          
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONwhich otherwise prevents
           proper cleanup of 
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSIONon RPM
           update
  Part of the fix for Elastix bug #1398.
  CHANGEDFramework,Modules: switch as many files and directories as possible under
           
  /var/www/html to root.root instead of asterisk.asteriskPartial fix for
           
  Elastix bug #1399.
  REMOVEDFramework,Modulesclean up specfiles by removing directories under
           
  /usr/share/elastix/module_installer/MODULE_VERSION/setupthat wind up empty
           
  because all of their files get moved to other places.
  CHANGEDEndpoint Configuratorinstall new configurator properly instead of leaving
           it at module_installer
  /MODULE/setup.
           
  SVN Rev[4354]
  CHANGEDimplemented new helper script 'ryum' and use it to replace
           invocations of 
  'sudo yum' with the helper script.
           
  SVN Rev[4342]
  CHANGEDHardware Detectormove hardware_detector script to the privileged
           script directory
  , and invoke it through elastix-helperThis is required to
           remove hardware_detector from 
  /etc/sudoers.
           
  SVN Rev[4338]
  CHANGEDHardware Detectorremove hardcoded default in previous commit, as
           
  well as some dead code.
           
  SVN Rev[4331]
  CHANGEDHardware Detectorimplement switching on/off of CRC4 checksum for
           
  E1 spansincluding support for modification of Wanpipe spansPartial fix
           
  for Elastix bug #1380.
           
  SVN Rev[4330]
  CHANGEDHardware DetectorElastix 3 no longer ships /usr/sbin/amportal
           which is part of FreePBX
  Check whether /usr/sbin/amportal exists in
           hardware_detector 
  and use asterisk script instead if necessary.
           
  SVN Rev[4329]
  CHANGEDBackup/Restorefix up Spanish translation.
           
  SVN Rev[4190]
  CHANGEDBackup/Restoreremove unneeded sudo chown on /var/www/backup on
           file delete
  With thisBackup/Restore is officially sudo-free.
           
  SVN Rev[4189]
  FIXED:   Backup/Restorefixed backupengine to correctly expand backup
           components only 
  for full words.
    
  CHANGEDBackup/Restoretask of granting correct ownership to backup tarball
           is now shifted to backupengine
  .
    
  FIXED:   Backup/Restorebackward-compatibility fix of encoding freePBX package
           name 
  as 'freepbx'.
    
  CHANGEDBackup/Restorereimplement pre/post operations on email databases
           to not depend on paloEmail 
  class.
    
  CHANGEDBackup/Restorereimplement GUI backup and restore operations on top
           of backupengine
  This removes four dependencies on other libraries and
           
  removes a lot of instances of sudo chown.
           
  SVN Rev[4188]
  FIXED:   DHCP Serveroption domain-name-servers should be written once with a
           comma
  -separated list of DNS serversinstead of repeating the option for
           
  multiple servers as done beforeFixes Elastix bug #1363.
           
  SVN Rev[4186]
  CHANGEDBackup/Restoreextend 'backupengine' privileged script to install a
           
  new crontab for automatic backupReimplement automatic backup administration
           using this capability
  This removes four instances of sudo chown.
           
  SVN Rev[4185]
  CHANGEDBackup/Restorereimplement automatic_backup.php as a wrapper around
           a direct call to backupengine
  This removes one duplication of the backup
           implementation
  .
           
  SVN Rev[4184]
  ADDED:   Backup/Restore: new privileged script 'backupengine' that reimplements
           backup
  /restore functionality.
           
  SVN Rev[4183
  منبع : http://www.elastix.org/index.php/en/...gelog/822.html
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 07-27-2014, 02:04 AM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X