سلام

آمورش کانفیگ e1 gateway sangoma

Sangoma Vega 100 E1 Config:ابتدا با برنامه hyperterminal و کابل سریال به gw وصل می شویم و با username , password ، admin وارد می شویم :
show lan.ip
set lan.use_dhcp=0
set lan.ip=192.168.3.8
set lan.subnet=255.255.255.0
set lan.gateway=192.168.3.16
savereboot system
در browser آی پی اختصاص داده شده به gw را وارد می کنیم و وارد تنظیمات می شویم :تنظیمات دستگاه عینا مثل لینک زیر است (در ایران به جای T1 باید E1 را انتخاب کنید)

فقط چون عکس داره به آدرس برید تا تصویری ببینید
با تشکر ارآقای مددی به خاطر تهیه کردن فایل