اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

مشکل قطع شدن تلفن ip ها حین مکالمه

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  مشکل قطع شدن تلفن ip ها حین مکالمه

  سلام
  ما یک سرور VOIP داریم که Elastix روش نصب هست و تنها چهار تلفن IP شرکت Polycom بهش وصل هست.

  بخش پشتیبانی ما دو تلفن داره و تماسها توی صف قرار میگیرند

  هنگام مکالمه بعد یکی دو دقیقه ناگهان تماس قطع میشه..
  تنها بعضی از مکالمات قطع میشن و اون هم در زمان های مختلفی...
  کسی میدونه مشکل از چی میتونه باشه و چه مواردی را باید بررسی کنم؟؟

  لاگ های آستریسک برای یکی از تماس هایی که قطع شده از زمان قبول تماسش تا زمان قطعش را در زیر میارم..
  شماره قطع شده 33334949  کد:
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[4672][C-00000669] sig_pri.c:   -- Accepting call from '33224949' to '9711119' on channel 0/24, span 2
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [9711119@from-pstn:1] NoOp("DAHDI/i2/33334949-649", "Catch-All DID Match - Found 9711119 - You probably want a DID for this.") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [9711119@from-pstn:2] Set("DAHDI/i2/33334949-649", "__FROM_DID=9711119") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [9711119@from-pstn:3] Goto("DAHDI/i2/33224949-649", "ext-did,s,1") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Goto (ext-did,s,1)
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:1] ExecIf("DAHDI/i2/33224949-649", "0?Set(__FROM_DID=s)") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:2] Gosub("DAHDI/i2/33224949-649", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("DAHDI/i2/33224949-649", "0?blacklisted") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("DAHDI/i2/33224949-649", "") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:3] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "CHANNEL(language)=pr") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:4] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "CDR(did)=9711119") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:5] ExecIf("DAHDI/i2/33224949-649", "1 ?Set(CALLERID(name)=33224949)") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:6] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "CHANNEL(musicclass)=default") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:7] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "__MOHCLASS=default") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:8] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "__CALLINGPRES_SV=allowed") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:9] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ext-did:10] Goto("DAHDI/i2/33224949-649", "ivr-10,s,1") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Goto (ivr-10,s,1)
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:1] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "TIMEOUT_LOOPCOUNT=0") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:2] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "INVALID_LOOPCOUNT=0") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:3] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "_IVR_CONTEXT_ivr-10=") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:4] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "_IVR_CONTEXT=ivr-10") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:5] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "__IVR_RETVM=") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:6] GotoIf("DAHDI/i2/33224949-649", "0?skip") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:7] Answer("DAHDI/i2/33224949-649", "") in new stack
  [2015-05-09 10:44:41] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:8] Wait("DAHDI/i2/33224949-649", "1") in new stack
  [2015-05-09 10:44:42] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:9] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "IVR_MSG=custom/YMainMokh") in new stack
  [2015-05-09 10:44:42] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:10] Set("DAHDI/i2/33224949-649", "TIMEOUT(digit)=3") in new stack
  [2015-05-09 10:44:42] VERBOSE[20378][C-00000669] func_timeout.c:   -- Digit timeout set to 3.000
  [2015-05-09 10:44:42] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [s@ivr-10:11] ExecIf("DAHDI/i2/33224949-649", "1?Background(custom/YMainMokh)") in new stack
  [2015-05-09 10:44:42] VERBOSE[20378][C-00000669] file.c:   -- <DAHDI/i2/33224949-649> Playing 'custom/YMainMokh.slin' (language 'pr')
  [2015-05-09 10:44:43] VERBOSE[20323][C-0000065b] res_musiconhold.c:   -- Stopped music on hold on DAHDI/i2/33228559-63e
  [2015-05-09 10:44:43] VERBOSE[20323][C-0000065b] file.c:   -- <DAHDI/i2/33228559-63e> Playing 'queue-youarenext.slin' (language 'pr')
  [2015-05-09 10:44:52] VERBOSE[20323][C-0000065b] app_queue.c:   -- Told DAHDI/i2/33228559-63e in 903 their queue position (which was 1)
  [2015-05-09 10:44:52] VERBOSE[20323][C-0000065b] file.c:   -- <DAHDI/i2/33228559-63e> Playing 'queue-thankyou.slin' (language 'pr')
  [2015-05-09 10:44:53] VERBOSE[4672][C-00000669] sig_pri.c:   -- Span 2: Channel 0/24 got hangup request, cause 16
  [2015-05-09 10:44:53] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:  == Spawn extension (ivr-10, s, 11) exited non-zero on 'DAHDI/i2/33224949-649'
  [2015-05-09 10:44:53] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:   -- Executing [h@ivr-10:1] Hangup("DAHDI/i2/33224949-649", "") in new stack
  [2015-05-09 10:44:53] VERBOSE[20378][C-00000669] pbx.c:  == Spawn extension (ivr-10, h, 1) exited non-zero on 'DAHDI/i2/33224949-649'
  [2015-05-09 10:44:53] VERBOSE[20378][C-00000669] chan_dahdi.c:   -- Hungup 'DAHDI/i2/33224949-649'

  #2
  خط ایوان دارید؟
  Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

  Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

  Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
  Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
  Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
  LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

  Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

  کامنت


   #3
   بله، خط e1 هست
   کارت تلفن سرور هم یک کارت دیجیوم هست که دو عدد e1 را پشتیبانی میکنه

   قدیم تماسها از یک سرور voip مخابرات به به خط e1 ما انتقال پیدا میکرد که حدس میزدم مشکل از طرف اونها باشه و سرور اونها تماس ها را قطع کنه، اما الان یه مدت هست که تلفن مستقیم منتقل میشه به خط e1 ما و مشکلات همچنان باقی هست..

   کامنت


    #4
    خوب ببینید کلا e1 خیلی stable نیست خصوصا تو ایران با این دستگاه هایی که تو مخابرات استفاده میشه
    اول اینکه در لحظه ای که تماس قطع میشه dahdi show status بگیرید ببینید که وضعیت کارتتون چیه . احتمال داره آلارم red یا yellow بده که این مشکل از سمت مخابراته.
    دوم اینکه شبکه تون رو هم بررسی کنید شاید packet lost دارید
    سوم اینکه الستیکستون 64 بیتی هست؟ اگر هست لاگ های dmesg رو در لحظه ی قطعی تماس ارسال کنید.
    آخرین ویرایش توسط masome vahid; در تاریخ/ساعت 05-12-2015, 09:26 PM.
    Instagram : https://www.instagram.com/iranlinuxforum

    Voip Trainer - Asterisk - Elastix - Agi Programming- NewRock

    Voip Expert :ASTERISK-ELASTIX-NewRock Certified-With Experience of Working With
    Sangoma-Digium-Openvox-Synway-Atcom-Quintum Tenor-Polycom-Yealink-Rtx-Snom
    Cisco Collaboration - CME-CUCM-CUPs-CUC-WEBEX
    LPI ( Fundamental - LPI1 and LPI2 ) - Monitoring: ZABBIX-VOIPMONITOR-NAGIOS - CCNA

    Linkedin Profile : https://www.linkedin.com/in/masuma-vahid-26b17b66/

    کامنت

    درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

    انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

    شبکه های اجتماعی
    در حال انجام ...
    X