با سلام

یک برنامه نوشتم شاید به درد همه دوستان بخوره

این برنامه یک ماشین حساب می باشد که همه جور حمله ریاضی رو از ورودی می گیره و خروجی آن را چاپ می کنه
ورودی می تواند
1- عدد اعشاری با هر تعداد اعشار باشد و عدد بدون اعشار
2- عدد با علامت و بی علامت
3- پرانتز های تو در تو
4- خطا های ورودی هم می گیره

محاسبه جملات زیر را می تواند انجام بدهد32.6+-2.6++6


7++4-3*-2/(3+(5*3+9))


- 2 * +2 * -2


+4+3+-(79 +7)*6/9


11+.10000 * 12345678.1234567


2111.9999 + -1000.22201 * (656+67) * ((1/5)-6) - (-3.3 + 1.1 +(32+ +.333) +54 )
خلاصه برنامه به درد به خوریه

لطفا نظر فراموش نشود

با سپاس
فایل های پیوست شده