سلام من این نرم افزار رو برای کارتو شبکه نصب کردم و داریم باهاش کارمی کنیم ولی نمیدونم چرا زمانی که فارسی نایپ می کنیم برعکس میشه مثلا زمانی که تایپ می کنم سلام چطوری بعد ارسال برای طرف میشه
چطوری سلام می خواستم ببینم راهی داره تا این مشکل رو برطرف کنم با تشکر