پرسش من اینه که اگر فضای کافی برای ذخیره کردن دیتای بک آپی که تایم شیفت ایجاد میکنه...