این دوره به صورت کاملا عملی طبق سرفصل های دوره VCP & VCAPتدریس شده

مباحث VMWare vSphere 5 رایگان قابل دانلود می باشد


فیلم آموزش فارسی نصب ESXi 5

فیلم آموزش فارسی آشنایی و مقایسه نرم افزار های مجازی سازی


فیلم آموزش فارسی نصب ، پیاده سازی و پیکربندی ماشین های مجازی در VMWare vSphere 5

فیلم آموزش فارسی Configure نمودن و مدیریت Console vSphere