اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

آموزش کانفیگ لایت اسپید

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  آموزش کانفیگ لایت اسپید

  وب سرور لایت اسپید علاوه بر سازگاری کامل با easyapache در سی پنل ، امکان انجام کانفیگ حرفه ای و کامپایل php از طریق پنل ادمین خود را نیز داراست . کانفیگ لایت اسپید از طریق ادمین پنل مبتنی بر وب این وب سرپر سریع و قدرتمند و به خصوص کامپایل php بدون نیاز به easyapache و از داخل پنل ادمین لایست اسپید سبب پایدار تر شدن php و افزایش سرعت لود صفحات وب و بالا رفتن کیفیت کانفیگ لایت اسپید میشود .

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	admin.png نمایش ها:	1 اندازه:	40.4 KB شناسه:	18644

  اصلی ترین امکان این پنل حرفه ای در کانفیگ لایت اسپید ، امکان کامپایل php از طریق همین پنل ادمین است . کامپایل php از این طریق سریع تر و بسیار پایدار تر خواهد بود و احتمال مواجه به ارور های احتمالی در وب سرور Litespeed را به حد اقل ممکن خواهد رساند . برای کامپایل php* از طریق پنل ادمین لایت اسپید روی منوی Actions کلیک کرده و سپس زیر منوی Compile PHP را باز کنید :

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	compile.png نمایش ها:	1 اندازه:	70.5 KB شناسه:	18645

  قبل از آغاز کامپایل php باید از نصب بودن patch ، gcc ، glibc ، libstdc++ ، gcc-c++ ، binutils ، libtool ، autoconf ، make روی سرور لینوکس اطمینان حاصل کنید . برای نصب این پکیج ها به روش زیر عمل کنید :

  کد PHP:
  CentOS:  yum install patch gcc glibc libstdc++ gcc-c++ binutils libtool autoconf make
  CentOS 
  (64bit):  yum install patch.x86_64 gcc.x86_64 glibc.x86_64 libstdc++.x86_64 gcc-c++.x86_64 \
         
  binutils.x86_64 libtool.x86_64 autoconf.x86_64 make.x86_64
  Ubuntu 
  (32bit or 64bit): apt-get install patch gcc glibc libstdc++ gcc-c++ binutils libtool autoconf make 
  بعد از انتخاب ورژن PHP مورد نظر ، با صفحه ای مشابه عکس فوق مواجه میشوید . توجه داشته باشید که پارامتر های پیش فرض در قسمت Configure Parameters برای کامپایل بسیار محدود بوده و اغلب کتابخانه ها و توابع ضروری php برای راه اندازی یک سرور اشتراکی را شامل نمیشوند . بنا بر این باید به صورت دستی آن ها را اضافه کرده و سپس کامپایل کنیم :

  ابتدا باید پیش نیاز های این توابع و کتابخانه های php را با کمک دستور yum روی سرور های centos نصب کنیم .
  CentOS 5 32BIT

  کد PHP:
  yum install libxml2-devel openssl-devel bzip2-devel curl-devel  db4-devel  libjpeg-devel libpng-devel libXpm-devel \
  freetype-devel  gmp-devel  libc-client-devel openldap-devel libmcrypt-devel libmhash-devel freetds-devel \
  libz-devel mysql-devel ncurses-devel pcre-devel unixODBC-devel postgresql-devel sqlite-devel aspell-devel \
  readline-devel recode-devel net-snmp-devel libtidy-devel libxslt-devel t1lib-devel 
  CentOS 5 64BIT


  کد PHP:
  yum install libxml2-devel.x86_64 openssl-devel.x86_64 bzip2-devel.x86_64 curl-devel.x86_64  db4-devel.x86_64 \
  libjpeg-devel.x86_64 libpng-devel.x86_64 libXpm-devel.x86_64   freetype-devel.x86_64  gmp-devel.x86_64  \
  libc-client-devel.x86_64 openldap-devel.x86_64 libmcrypt-devel.x86_64 libmhash-devel.x86_64 freetds-devel.x86_64 \
  libz-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 ncurses-devel.x86_64 pcre-devel.x86_64 unixODBC-devel.x86_64 postgresql-devel.x86_64 \
  sqlite-devel.x86_64 aspell-devel.x86_64 readline-devel.x86_64 recode-devel.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 \
  libtidy-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 t1lib-devel.x86_64 
  CentOS 6 32BIT

  کد PHP:
  yum install libxml2-devel openssl-devel bzip2-devel libcurl-devel  db4-devel  libjpeg-devel libpng-devel libXpm-devel \
  freetype-devel  gmp-devel  libc-client-devel openldap-devel libmcrypt-devel mhash-devel freetds-devel \
  zlib-devel mysql-devel ncurses-devel pcre-devel unixODBC-devel postgresql-devel sqlite-devel aspell-devel \
  readline-devel recode-devel net-snmp-devel libtidy-devel libxslt-devel t1lib-devel 
  CentOS 6 64BIT


  کد PHP:
  yum install libxml2-devel.x86_64 openssl-devel.x86_64 bzip2-devel.x86_64 libcurl-devel.x86_64  db4-devel.x86_64 \
  libjpeg-devel.x86_64 libpng-devel.x86_64 libXpm-devel.x86_64   freetype-devel.x86_64  gmp-devel.x86_64  \
  libc-client-devel.x86_64 openldap-devel.x86_64 libmcrypt-devel.x86_64 mhash-devel.x86_64 freetds-devel.x86_64 \
  zlib-devel.x86_64 mysql-devel.x86_64 ncurses-devel.x86_64 pcre-devel.x86_64 unixODBC-devel.x86_64 postgresql-devel.x86_64 \
  sqlite-devel.x86_64 aspell-devel.x86_64 readline-devel.x86_64 recode-devel.x86_64 net-snmp-devel.x86_64 \
  libtidy-devel.x86_64 libxslt-devel.x86_64 t1lib-devel.x86_64 
  Ubuntu

  کد PHP:
  apt-get install libxml2-dev libssl-dev libbz2-dev libcurl3-dev libdb4.4-dev libjpeg-dev libpng-dev libXpm-dev \
  libfreetype6-dev libt1-dev libgmp3-dev libc-client-dev libldap2-dev libmcrypt-dev libmhash-dev freetds-dev libz-dev \
  libmysqlclient15-dev ncurses-dev libpcre3-dev unixODBC-dev postgresql-server-dev-8.3 libsqlite-dev libaspell-dev \
  libreadline5-dev librecode-dev libsnmp-dev libtidy-dev libxslt-dev libt1-dev 

  حالا سرور شما آماده قبول کامپایل php توسط ادمین پنل وب سرور لایت اسپید است . توجه داشته باشید در صورت عدم نصب هر یک از موارد فوق در سرور لینوکس ، کانفیگ لایت اسپید شما با مشکل مواجه خواهد شد . بنا بر این نصب تمامی موارد فوق در لینوکس و قبل از کانفیگ لایت اسپید و کامپایل php ضروری است .

  کامپایل php برای لایت اسپید LSAPI – LSPHP :
  از منوی Compile PHP و در قسمت Configure Parameters پارامتر های زیر را وارد میکنیم :

  کد PHP:
  './configure'  '--prefix=/lsphp5' '--with-litespeed' '--with-libdir=lib64' \
  '--disable-debug' '--with-pic' '--disable-rpath' '--without-pear' '--with-bz2' '--with-exec-dir=/usr/bin' \
  '--with-freetype-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--with-xpm-dir=/usr' '--enable-gd-native-ttf' '--without-gdbm' '--with-t1lib=/usr' \
  '--with-gettext' '--with-gmp' '--with-iconv' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-openssl' '--with-pcre-regex=shared,/usr' \
  '--with-zlib' '--with-layout=GNU' '--enable-exif' '--enable-ftp' '--enable-magic-quotes' '--enable-sockets' \
  '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-sysvmsg' '--with-kerberos' '--enable-ucd-snmp-hack' '--enable-shmop' \
  '--enable-calendar' '--without-mime-magic' '--without-sqlite' '--with-libxml-dir=/usr' '--enable-xml' \
  '--with-system-tzdata' '--enable-force-cgi-redirect' '--enable-pcntl' '--with-imap=shared' '--with-imap-ssl' \
  '--enable-mbstring=shared' '--enable-mbregex' '--with-ncurses=shared' '--with-gd=shared' '--enable-bcmath=shared' \
  '--enable-dba=shared' '--with-db4=/usr' '--with-xmlrpc=shared' '--with-ldap=shared' '--with-ldap-sasl' \
  '--with-mysql=shared,/usr' '--with-mysqli=shared,/usr/bin/mysql_config' '--enable-dom=shared' '--with-pgsql=shared' \
  '--enable-wddx=shared' '--with-snmp=shared,/usr' '--enable-soap=shared' '--with-xsl=shared,/usr' '--enable-xmlreader=shared' \
  '--enable-xmlwriter=shared' '--with-curl=shared,/usr' '--enable-fastcgi' '--enable-pdo=shared' '--with-pdo-odbc=shared,unixODBC,/usr' \
  '--with-pdo-mysql=shared,/usr' '--with-pdo-pgsql=shared,/usr' '--with-pdo-sqlite=shared,/usr' '--with-pdo-dblib=shared,/usr' \
  '--enable-json=shared' '--enable-zip=shared' '--with-readline' '--with-ssh2' '--enable-dbase=shared' '--with-pspell=shared' \
  '--with-mcrypt=shared,/usr' '--with-mhash=shared,/usr' '--with-tidy=shared,/usr' '--with-mssql=shared,/usr' '--enable-sysvmsg=shared' \
  '--enable-sysvshm=shared' '--enable-sysvsem=shared' '--enable-posix=shared' '--with-unixODBC=shared,/usr' 
  از قسمت پایین صفحه امکان انتخاب Opcode Cache های APC , EAccelerator و همچنین Xcache را دارید . نصب همزمان این کشینگ های php به هیچ عنوان توصیه نمیشود . اگر هدف شما از کانفیگ لایت اسپید مدیریت سرور های اشتراکی لینوکس است به شما کش EAccelerator را پیشنهاد میکنیم . اگر بالا ترین سازگاری و پایداری سرور برای شما مهم ترین فاکتور ممکن است ، سیستم کش APC بهترین انتخاب ممکن است . اگر فقط یک یا چند سایت شخصی دارید و بیشترین سرعت ممکن مد نظر شماست احتمالا XCache انتخاب بهتری خواهد بود . در کنار یکی از Opcode Cache های فوق میتوانید از Memcache نیز استفاده کنید . به شما توصیه میکنیم حتما در همین مرحله تصمیم نهایی خود را بگیرید و بعد از کامپایل شدن php تا حد امکان تغییری در سیستم کش ایجاد نکنید . کامپایل های دستی ممکن است پایداری وب سرور شما را کم کند .

  سر انجام روی Build PHP x.xx کلیک کنید و وارد مرحله کامپایل PHP شوید.

  کانفیگ لایت اسپید :
  ادمین پنل لایت اسپید امکانات فراوانی را برای مدیر سرور فراهم کرده است و دست ادمین لینوکس برای کانفیگ لایت اسپید از طریق این پنل بسیار باز است . وب بیس بودن پنل ادمین خود سبب ساده تر شدن کار میگردد . در تصویر زیر نمایی از قسمت Tune کردن وب سرور لایت اسپید در پنل ادمین را مشاهده میکنید :

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	tune.png نمایش ها:	1 اندازه:	60.9 KB شناسه:	18646

  تقریبا مهم ترین عوامل مربوط به سرعت و کارایی وب سرور لایت اسپید در تب Tuning وجود دارند . به دلیل ارتباط مستقیم مقادیر تنظیم شده در این بخش با نوع کاربری و فعالیت سرور شما ، برای راه اندازی اولیه به مقادیر قسمت Tuning در ادمین لایت اسپید دست نزنید و اجازه دهید لایت اسپید حد اقل ۲۴ ساعت با کانفیگ پیش فرض کار کند . پس از آن و با توجه به لاگ های سیستم و لایت اسپید اقدام به تیون کردن این مقادیر کنید . توجه داشته باشید هیچ وقت نباید این مقادیر را به صورت ناگهانی کم یا زیاد کنید … تغییرات باید آهسته صورت بگیرد و بین هر تیون سازی لایت اسپید حد اقل ۲۴ ساعت زمان سپری شده باشد .
  نویسنده Babak Ajideh
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-11-2020, 11:22 PM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X