گنوم ۳.۱۲ آخرین نسخه ی پایدار دسکتاپ گنوم است. اگه به دنبال ارتقاء نسخه ی فعلی Genome خود هستید مخازن نگهداری و ایفا شده توسط Richard Hughes بهترین و تقریبا پایدار ترین گزینه ی تست شده است.
طبق گفته ی سایت های انگلیسی آموزش لینوکس این Repository بدون مشکل بوده و کاملا قابل اعتماد است.
برای نصب دسکتاپ Gnome 3.12 بر روی Fedora 20 از طریق لیست مخازن مراحل زیر رو دنبال کنید :

قبل از شروع نصب چک کنید سیستم عامل فعلی شما ۳۲ بیت i386 یا ۶۴ بیت x86_64 است :

کد PHP:
uname -
1. برای اضافه کردن Repository گنوم ۳.۱۲ بر روی فدورا یکی از دستورات زیر رو وارد کنید .

سیستم عامل ۳۲ بیت :

کد PHP:
su 
کد PHP:
echo -"[rhughes-f20-gnome-3-12-i386]\nname=Copr repo for f20-gnome-3-12 owned by rhughes (i386)\nbaseurl=http://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/rhughes/f20-gnome-3-12/fedora-\$releasever-i386/\nskip_if_unavailable=True\ngpgcheck=0\ncost=900\nenabled=1" > /etc/yum.repos.d/rhughes-f20-gnome-3-12.repo 
سیستم عامل ۶۴ بیت :

کد PHP:
su 
کد PHP:
echo -"[rhughes-f20-gnome-3-12-i386]\nname=Copr repo for f20-gnome-3-12 owned by rhughes (i386)\nbaseurl=http://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/rhughes/f20-gnome-3-12/fedora-\$releasever-i386/\nskip_if_unavailable=True\ngpgcheck=0\ncost=900\nenabled=1\n\n[rhughes-f20-gnome-3-12-x86_64]\nname=Copr repo for f20-gnome-3-12 owned by rhughes (x86_64)\nbaseurl=http://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/rhughes/f20-gnome-3-12/fedora-\$releasever-x86_64/\nskip_if_unavailable=True\ngpgcheck=0\ncost=800\nenabled=1" > /etc/yum.repos.d/rhughes-f20-gnome-3-12.repo 
2. آپگرید به گنوم ۳.۱۲ در فدورا ۲۰ :

کد PHP:
yum update