اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

روش نصب ادوب فلش پلیر در firefox و chromium در لینوکس

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

 • masome vahid
  پاسخ داد
  ببینید پکیج های rpm مخصوص لینوکس های redhat base هستند مثل centos
  شما که ubuntu دارین باید پکیج deb رو دانلود کنین و با dpkg -i نصبش کنین و ...
  فایل زیر رو رو سرچ و دانلود کنین
  flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686.deb

  یک نظر بدهید:


 • linuxtrack
  پاسخ داد
  من اوبونتو دارم 13.4 پکیج rpm رو هم نصب کردم . بعد این کامند رو که زدم :
  rpm -Uvh flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686.rpm

  این پیغام رو نشون داد توی کامند :
  کد PHP:
  root@linuxtrack:~/Downloads
  root@linuxtrack:~/Downloads# rpm -Uvh flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686.rpm 
  rpmRPM should not be used directly install RPM packages, use Alien instead!
  rpmHowever assuming you know what you are doing...
  warningflash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686.rpmHeader V3 DSA/SHA1 Signaturekey ID 6b8d79e6NOKEY
  error
  Failed dependencies:
   /
  bin/sh is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   
  /bin/bash is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   ld
  -linux.so.2 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   ld
  -linux.so.2(GLIBC_2.3is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libX11
  .so.6 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libXcursor
  .so.1 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libXext
  .so.6 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libXrender
  .so.1 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libXt
  .so.6 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libatk
  -1.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6(GLIBC_2.0is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6(GLIBC_2.1is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6(GLIBC_2.1.3is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6(GLIBC_2.2is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6(GLIBC_2.2.4is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6(GLIBC_2.3is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6(GLIBC_2.3.2is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6(GLIBC_2.3.4is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libc
  .so.6(GLIBC_2.4is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libcairo
  .so.2 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libdl
  .so.2 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libdl
  .so.2(GLIBC_2.0is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libdl
  .so.2(GLIBC_2.1is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libfontconfig
  .so.1 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libfreetype
  .so.6 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libgdk
  -x11-2.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libgdk_pixbuf
  -2.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libglib
  -2.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libgmodule
  -2.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libgobject
  -2.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libgthread
  -2.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libgtk
  -x11-2.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libm
  .so.6 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libm
  .so.6(GLIBC_2.0is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libm
  .so.6(GLIBC_2.1is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnspr4
  .so is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so(NSS_3.10is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so(NSS_3.11is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so(NSS_3.12is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so(NSS_3.2is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so(NSS_3.3is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so(NSS_3.4is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so(NSS_3.6is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so(NSS_3.9is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnss3
  .so(NSS_3.9.2is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libnssutil3
  .so is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpango
  -1.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpangocairo
  -1.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpangoft2
  -1.0.so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libplc4
  .so is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libplds4
  .so is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpthread
  .so.0 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpthread
  .so.0(GLIBC_2.0is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpthread
  .so.0(GLIBC_2.1is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpthread
  .so.0(GLIBC_2.2is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpthread
  .so.0(GLIBC_2.2.3is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpthread
  .so.0(GLIBC_2.3.2is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libpthread
  .so.0(GLIBC_2.3.3is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   librt
  .so.1 is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   librt
  .so.1(GLIBC_2.2is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libsmime3
  .so is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libsmime3
  .so(NSS_3.2is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libsmime3
  .so(NSS_3.4is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libssl3
  .so is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
   libssl3
  .so(NSS_3.2is needed by flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686
  root
  @linuxtrack:~/Downloads

  یک نظر بدهید:


 • paatimar
  پاسخ داد
  سلام
  ممنون بابت توضیحاتتون . من نصب کردم درست شد. فقط نمیدونم چطور توی کوروم فعال کنم ولی توی فایر فاکس درست شده و مشکلی نداره.
  بازم تشکر

  یک نظر بدهید:


 • masome vahid
  پاسخ داد
  سلام
  شما باید پلاگین فلش پلیر رو به پلاگین های firefox ویا chrom اضافه کنین که فایلیه به نام :
  libflashplayer.so
  حالا اول پکیج falsh player رو دانلود و نصب کنین:
  wget http://pkgs.repoforge.org/flash-plug...l6.rf.i686.rpm

  rpm -Uvh flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686.rpm

  حالا باید دنبال فایل libflashplayer.so بگردیم به همین خاطر با دستور زیر فایل های پکیج نصب شده رو ببینید
  rpm -ql flash-plugin-11.2.202.238-0.2.el6.rf.i686.rpm

  نتیجه یه این چنین چیزی هست :
  /usr/bin/flash-player-properties
  /usr/lib/flash-plugin
  /usr/lib/flash-plugin/LICENSE
  /usr/lib/flash-plugin/README
  /usr/lib/flash-plugin/homecleanup
  /usr/lib/flash-plugin/libflashplayer.so
  /usr/lib/flash-plugin/setup
  /usr/lib/kde4/kcm_adobe_flash_player.so
  /usr/share/applications/flash-player-properties.desktop
  /usr/share/doc/flash-plugin-11.2.202.238
  /usr/share/doc/flash-plugin-11.2.202.238/LICENSE
  /usr/share/doc/flash-plugin-11.2.202.238/README
  /usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/flash-player-properties.png
  /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/flash-player-properties.png
  /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/flash-player-properties.png
  /usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/flash-player-properties.png
  /usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/flash-player-properties.png
  /usr/share/kde4/services/kcm_adobe_flash_player.desktop
  /usr/share/pixmaps/flash-player-properties.png

  حالا این فایل رو به مسیر زیر کپی میکنیم:
  /usr/lib/mozilla/plugins/

  اینجوری :
  cp /usr/lib/flash-plugin/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins

  حالا یه بار فایرفاکس رو ببندید و دوباره باز کنید.
  موفق باشید

  یک نظر بدهید:


 • paatimar
  پاسخ داد
  خود فایرفاکس به صورت اتوماتیک این پکیچ رو میگرده از اینترنت سرچ میکنه و نصب میکنه روی فایرفاکس ولی چون ایران تحریمه نصب نمیکنه فلش پلیر . من میخوام پکیچش رو دانلود کنم بعد نصبش کنم
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  یک نظر بدهید:


 • paatimar
  موضوعی را با عنوان روش نصب ادوب فلش پلیر در firefox و chromium در لینوکس ایجاد کرد.

  روش نصب ادوب فلش پلیر در firefox و chromium در لینوکس

  سلام به همه اعضای انجمن
  من میخوام adobe flash player رو روی firefox و chromium توی ubuntu , centos نصب کنم . کسی از دوستان میتونه راهنمایی بکنه ؟؟
  ممنون

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X