قبل از اتصال هارد دیسک و پارتیشن بندی هارد در لینوکس توجه به نکات زیر الزامی است .

1-هارد دیسک هایی که به صورت IDE به سرور متصل هستند و به عنوان Master می باشد .به صورت /dev/hda نامگذاری می شود و اگر Slave باشد به صورت /dev/hdb نامگذاری می شود.

2- هارد دیسک هایی که به صورت Sata به سرور متصل هستند و به عنوان Master می باشد . به صورت /dev/sda نامگذاری می شود و اگر Slave باشده به صورت /dev/sdb نامگذاری می شود.

جهت اتصال و پارتیشن بندی هارد دیسک ها در لینوکس بعد از اتصال هارد به سرور توسط کاربر ریشه ( root ) دستور زیر را وارد نمایید.

1- با دستور زیر عملیات fdisk انجام می شود.
کد PHP:
fdisk /dev/hdb
Command 
(for help): n
Command actione
extended
p primary partition 
(1-4) :p
Partition number 
(1-4): 1
Command 
(for help): p
Command 
(for help): (Write and save partition table
هنگامی که دستور بالا را وارد می کنیم . در مرحله باید سویئچ n جهت ایجاد پارتیشن جدید و سویئچ p جهت primary بودن پارتیشن جدید را وارد می کنیم. سپس در مرحله بعد تعداد پارتیشن مورد نظر را وارد می کنیم که بین عدد ۱ تا ۴ می باشد . که تعداد آن را باید مشخص نمایید که در این مثال ۱ را انتخاب می نماییم.

سپس سوئیچ p جهت نمایش پارتیشن ها را وارد می کنیم و در انتها نیز جهت نوشتن و ذخیره partition table های موجود سویئچ w را وارد می کنیم.

2- با دستور زیر filesystem مربوطه را ایجاد نمایید.
کد PHP:
mkfs -t ext3 /dev/hdb1 
3- سپس دستور زیر را وارد نمایید که پارتیشنی با نام opt2/ ایجاد می نماید.
کد PHP:
mkdir /opt2 
4- در مرحله آخر نیز باید پارتیشن مربوطه را به هارد جدید mount نمایید. که با دستور زیر می توانید این کار را انجام دهید.
کد PHP:
mount -t ext3 /dev/hdb1 /opt2