اگر فایروال CSF را روی سرور خود نصب کنید با ۲ هشدار امنیتی در مورد ایمن نبودو ضعف /var/tmp و /dev/shm در لینوکس مواجه میشوید .

کد PHP:
/var/tmp is not mounted with the noexec,nosuid options (currentlynone). You should modify the mountpoint in /etc/fstab for /var/tmp with those options and remount 
برای ایمن سازی پوشه /var/tmp در لینوکس مطابق آموزش زیر عمل کنید :

انجام این کار بسیار ساده است . در واقع بهترین روش استفاده /tmp به عنوان /var/tmp می باشد .

کد PHP:
mv /var/tmp /var/vartmp
ln 
-/tmp /var/tmp
cp 
/var/vartmp/* /tmp/ 
اگر با پیام خطایی به شرح زیر مواجه شدید به منزله خالی بودن پوشه میباشد و جای نگرانی نیست :

کد PHP:
cpcannot stat `/var/vartmp/*’: No such file or directory 
همانطور که در ابتدا نیز اشاره کردیم ، ایمن سازی /var/tmp بسیار ساده است . با اجرای همین چند خط در محیط SSH پوشه /var/tmp شما ایمن شد .

امنیت پارتیشن var/tmp و /dev/shm در سرور های لینوکس
برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید  نام:	server-security1.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	10.3 KB شناسه:	18647

آموزش امن سازی و ایمن کردن /dev/shm در سرور لینوکس :
اگر در صفحه بررسی سطح امنیت سرور خود در CSF با پیام اخطار زیر مواجه شدید بدان معنیست که پارتیشن /dev/shm شما از امنیت مناسبی برخوردار نیست :

اگر فایروال CSF را روی سرور خود نصب کنید با ۲ هشدار امنیتی در مورد ایمن نبودو ضعف /var/tmp و /dev/shm در لینوکس مواجه میشوید .

کد PHP:
/var/tmp is not mounted with the noexec,nosuid options (currentlynone). You should modify the mountpoint in /etc/fstab for /var/tmp with those options and remount 
برای برقراری امنیت در /dev/shm در سرور های لینوکس آموزش زیر را مو به مو اجرا کنید :

ابتدا فایل fstab رو با دستور nano یا vi ویرایش میکنیم :

کد PHP:
nano -/etc/fstab 
یا

کد PHP:
vi /etc/fstab 
خط زیر را در فایل fstab پیدا کنید :

کد PHP:
none /dev/shm tmpfs defaults,rw 0 0 
و به صورت زیر تغییر دهید :

کد PHP:
none /dev/shm tmpfs defaults,nosuid,noexec,rw 0 0 
پس از ذخیره فایل fstab پارتیشن /dev/shm را یک بار umount و مجددا mount میکنیم :

کد PHP:
mount -o remount /dev/shm 
با اجرای دستورات فوق در SSH پارتیشن /dev/shm با موقیت سکیور و امن شد .
نویسنده Babak Ajideh