چه دستوری برای delete کردن یک user از یک group در debian باید استفاده بشه؟
هنگامی که میخواهیم یک یوزر را به یک گروهی اضافه کنیم باید از دستور زیر استفاده کنیم:
کد PHP:
usermod --G group user 
من نتونستم کامند مشابهی برای delete کردن یک user از گروه در linux پیدا کنم و نزدیک ترین چیزی که پیدا کردم دستور زیر بود:
کد PHP:
usermod -G all,existing,groups,except,for,group user 
کامندی مشابه به usermod OPTION group user وجود داره که بتونیم به جای OPTION از گزینه ای برای حذف یوزر از گروه در لینوکس با دستور user mode (و یا دستوری شبیه به آن) استفاده کرد؟

و اما جواب:
شما میتوانید از دستور gpasswd استفاده کنید:
کد PHP:
gpasswd -d user group 
سپس با لاگین مجدد تنظیمات جدید گروه لحاظ خواهد شد دقت کنید اگر یوزر logout و مجددا login نکنه تاثیر دستور بالا به سرعت لحاظ نخواهد شد.