اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

آموزش کانفیگ سرور ایمیل یا Mail Server به کمک Postfix, Dovecot, MySQL

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  آموزش کانفیگ سرور ایمیل یا Mail Server به کمک Postfix, Dovecot, MySQL

  برای راه اندازی این Mail Server روی لینوکس اوبونتو از سرویس های Postfix Dovecot و MySQL و SpamAssassin استفاده میکنیم . در صورت کانفیگ صحیح ، ایمیل های سرور شما اسپم نخواهد شد و مستقیما به Inbox خواهند رفت .

  آموزش کانفیگ سرور ایمیل یا Mail Server به کمک Postfix, Dovecot, MySQL

  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	Email-Sequence.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	372.5 KB شناسه:	18587

  آموزش کانفیگ سرور ایمیل یا Mail Server :
  پیش نیاز ها :

  یک آدرس دامنه پارک شده روی سرور
  نصب سرویس MySQL Server
  دسترسی Root
  استفاده از Hostname ولید و معتبر

  نصب سرویس ها :
  ابتدا باید آخرین نسخه های پایدار سرویس های Postfix و Dovecot و MySQL و آنتی اسپمر SpamAssasin را روی سرور لینوکس نصب کنیم :

  کد PHP:
  apt-get install postfix postfix-mysql dovecot-core dovecot-imapd dovecot-lmtpd dovecot-mysql 
  در هنگام نصب سرویس Postfix در لینوکس اوبونتو حتما گزینه internet Site را انتخاب کنید . در ادامه نصب ، Postfix از شما مشخصات FDQN را سوال میکند که باید Hostname ولید سرور را معرفی کنید .

  ساختن دیتابیس MySQL و Virtual Domain و ساخت User :
  ابتدا یک دیتابیس MySQL میسازیم و ۳ جدول در آن ایجاد میکنیم . یکی برای یوزر ها ، یکی برای دامنه ها و دیگری برای alias ها :

  کد PHP:
  mysqladmin -p create servermail
  mysql 
  -u root -p
  mysql 
  >
  mysql GRANT SELECT ON servermail.* TO ‘usermail’@’127.0.0.1′ IDENTIFIED BY ‘mailpassword';
  mysql > FLUSH PRIVILEGES;
  mysql> USE servermail;

  CREATE TABLE virtual_domains (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  CREATE TABLE virtual_users (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  domain_id INT NOT NULL,
  password VARCHAR(106) NOT NULL,
  email VARCHAR(120) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY email (email),
  FOREIGN KEY (domain_id) REFERENCES virtual_domains(id) ON DELETE CASCADE
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  CREATE TABLE virtual_aliases (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  domain_id INT NOT NULL,
  source varchar(100) NOT NULL,
  destination varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  FOREIGN KEY (domain_id) REFERENCES virtual_domains(id) ON DELETE CASCADE
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
  کار ساخت دیتابیس و جداول مربوط به آن تمام شد . مرحله بعدی ، وارد کردن اطلاعات مورد نظر به دیتابیس است .

  ابتدا دامنه های مورد نظر خود را داخل جدول Virtual Domains مربوط به دیتابیس ساخته شده وارد میکنیم .

  کد PHP:
  INSERT INTO servermail.virtual_domains
  (id ,name)
  VALUES
  (‘1′‘example.com’),
  (
  ‘2′‘hostname.example.com’); 
  در مرحله بعدی اطلاعات مربوط به آدرس های ایمیل و کلمات عبور مربوط به هر آدرس را داخل جدول virtual_users وارد میکنیم :

  کد PHP:
  INSERT INTO servermail.virtual_users
  (iddomain_idpassword email)
  VALUES
  (‘1′‘1’ENCRYPT(‘firstpassword’CONCAT($6$’SUBSTRING(SHA(RAND()), -16))), ‘email1@example.com’),
  (
  ‘2′‘1’ENCRYPT(‘secondpassword’CONCAT($6$’SUBSTRING(SHA(RAND()), -16))), ‘email2@example.com’); 
  و سر انجام alias های مربوط به هر آدرس ایمیل که عموما برای ایجاد Email Forwarder استفاده میشوند را داخل جدول virtual_aliases وارد میکنیم :

  کد PHP:
  INSERT INTO servermail.virtual_aliases
  (iddomain_idsourcedestination)
  VALUES
  (‘1′‘1’‘alias@example.com’‘email1@example.com’); 
  و به کمک دستور زیر از MySQL خارج میشویم :

  کد PHP:
  mysql > exit 
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	1247-postfix_dovecot_mysql_incoming.jpg نمایش ها:	1 اندازه:	48.8 KB شناسه:	18588


  کانفیگ Postfix :
  در این مرحله با کانفیگ سرویس Postfix امکان هندل کردن کانکشن های SMTP و همچنین ارسال پیام و ایمیل برای تمامی یوزر های ساخته شده در دیتابیس Mail Server فراهم میگردد .

  ابتدا مسیرفایل main.cf را تغییر داده و این فایل را ویرایش میکنیم :

  کد PHP:
  cp /etc/postfix/main.cf /etc/postfix/main.cf.orig
  vi 
  /etc/postfix/main.cf 
  و مقادیر آن را به شکل زیر تغییر میدهیم :

  کد PHP:
  # TLS parameters
  #smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
  #smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
  #smtpd_use_tls=yes
  #smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
  #smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
  smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/dovecot.pem
  smtpd_tls_key_file
  =/etc/ssl/private/dovecot.pem
  smtpd_use_tls
  =yes
  smtpd_tls_auth_only 
  yes

  smtpd_sasl_type 
  dovecot
  smtpd_sasl_path 
  = private/auth
  smtpd_sasl_auth_enable 
  yes
  smtpd_recipient_restrictions 
  =
  permit_sasl_authenticated,
  permit_mynetworks,
  reject_unauth_destination

  #mydestination = example.com, hostname.example.com, localhost.example.com, localhost
  mydestination localhost

  virtual_transport 
  lmtp:unix:private/dovecot-lmtp 
  و سرو انجام این ۳ خط را به فایل اضافه کرده و فایل را ذخیره میکنیم :

  کد PHP:
  virtual_mailbox_domains mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
  virtual_mailbox_maps 
  mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
  virtual_alias_maps 
  mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf 
  در مرحله بعدی یک فایل به نام mysql-virtual-mailbox-domaincs.cf ایجاد کرده و مطابق زیر آن را ویرایش کنید :

  کد PHP:
  vi /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf

  user 
  usermail
  password 
  mailpassword
  hosts 
  127.0.0.1
  dbname 
  servermail
  query 
  SELECT 1 FROM virtual_domains WHERE name=%s’ 
  و سر انجام سرویس Postfix را ریست میکنیم :

  کد PHP:
  service postfix restart 
  حالا تست میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم سرویس Postfix دامنه مورد نظر شما را پیدا کرده و به درستی با حدول دامنه ها در دیتابیس ایمیل ها ارتباط برقرارمیکند . خروجی دستور زیر در صورت عدم وجود مشکل در کانفیگ Posftix عدد ۱ خواهد بود :

  کد PHP:
  postmap -q example.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf 
  حالا فایلی به نام mysql-virtual-mailbox-maps.cf ایجا کرده و به شکل زیر آن را ویرایش کنید :

  کد PHP:
  vi /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf

  user 
  usermail
  password 
  mailpassword
  hosts 
  127.0.0.1
  dbname 
  servermail
  query 
  SELECT 1 FROM virtual_users WHERE email=%s’ 
  و مجددا postfix را ریستارت میکنیم :

  کد PHP:
  service postfix restart 
  و مجددا جهت اطمینان از دسترسی Postfix این بار به اطلاعات مربوط به آدرس ایمیل ها در جدول مربوطه دستور زیر را وارد میکنیم :

  کد PHP:
  postmap -q email1@example.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf 
  خروجی ۱ نشان دهنده کانفیگ صحیح و عدم وجود مشکل است .

  آخرین فایل مربوط به ایجاد کانکشن بین Postfix و MySQL است :

  کد PHP:
  vi /etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf

  user 
  usermail
  password 
  mailpassword
  hosts 
  127.0.0.1
  dbname 
  servermail
  query 
  SELECT destination FROM virtual_aliases WHERE source=%s’ 
  و ریستارت کردن سرویس Postfix :

  کد PHP:
  service postfix restart 
  خروجی دستور زیر در محیط ssh درواقع forwarder های مربوط به alias مورد نظر را به شما نشان خواهد داد :

  کد PHP:
  postmap -q alias@example.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf 
  کانفیگ Dovecot :
  قبل از آغاز کانفیگ سرویس Dovecot در لینوکس و محیط ssh دستورات زیر را اجرا کنید :

  کد PHP:
  cp /etc/dovecot/dovecot.conf /etc/dovecot/dovecot.conf.orig
  cp 
  /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf.orig
  cp 
  /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf.orig
  cp 
  /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext.orig
  cp 
  /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf.orig
  cp 
  /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf.orig 
  حالا فایل کانفیگ dovecot را ویرایش میکنیم :

  کد PHP:
  vi /etc/dovecot/dovecot.conf 
  و خط زیر را اصطلاحا uncomment میکنیم :

  کد PHP:
  !include conf.d/*.conf 
  و تغییرات زیر را در فایل dovecot.conf اعمال کرده و فایل را ذخیره میکنیم :

  کد PHP:
  !include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol
  protocols = imap lmtp 
  در مرحله بعدی فایل مربوط به تنظیمات ایمیل را ویرایش میکنیم :

  کد PHP:
  nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf 
  خط mail_location را پیدا کرده ، آن را uncomment میکنیم و پارامتر های زیر را به آن اضافه میکنیم :

  کد PHP:
  mail_location maildir:/var/mail/vhosts/%d/%
  حالا به دنبال خط mail_privileged_group میگردیم و آن را به این شکل تغییر میدهیم :

  کد PHP:
  mail_privileged_group mail 

  کانفیگ Postfix و Dovecot
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	dovecot-postfix.png نمایش ها:	1 اندازه:	69.7 KB شناسه:	18589


  بررسی دسترسی ها :

  خروجی دستور زیر :

  کد PHP:
  ls -ld /var/mail 
  باید مشابه این باشد :

  کد PHP:
  drwxrwsr-x 3 root vmail 4096 Jan 24 21:23 /var/mail 
  حالا به ازای هر دامنه ای که در دیتابیس اضافه کرده ایم یک پوشه در مسیر زیر میسازیم :

  کد PHP:
  mkdir -/var/mail/vhosts/example.com 
  حالا یک گروه و یوزر جدید ساخته و مالکیت پوشه /var/mail را به آن تغییر میدهیم :

  کد PHP:
  groupadd -g 5000 vmail
  useradd 
  -g vmail -u 5000 vmail -/var/mail

  chown 
  -R vmail:vmail /var/mail 
  حالا فایل زیر را ویرایش میکنیم :

  کد PHP:
  nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf 
  و مقادیر آن را به شکل زیر تغییر میدهیم :

  کد PHP:
  disable_plaintext_auth yes
  auth_mechanisms 
  plain login
  !include auth-system.conf.ext
  !include auth-sql.conf.ext 
  در ادامه مراحل کانفیگ Mail Server یک فایل جدید ایجاد کرده و به این صورت ویرایش میکنیم :

  کد PHP:
  nano /etc/dovecot/conf.d/auth-sql.conf.ext

  passdb 
  {
  driver sql
  args 
  = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
  }
  userdb {
  driver = static
  args uid=vmail gid=vmail home=/var/mail/vhosts/%d/%n

  ویرایش این فایل و انجام تغییرات و ذخیره تغییرات :

  کد PHP:
  nano /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext

  driver 
  mysql
  connect 
  host=127.0.0.1 dbname=servermail user=usermail password=mailpassword
  default_pass_scheme 
  SHA512-CRYPT
  password_query 
  SELECT email as userpassword FROM virtual_users WHERE email=%u'; 
  حالا مالکیت های مربوط به پوشه dovecot را نیز تغییر میدهیم :

  کد PHP:
  chown -R vmail:dovecot /etc/dovecot
  chmod 
  -R o-rwx /etc/dovecot 
  در ادامه فایر /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf را باز کرده و به این صورت ویرایش میکنیم :

  کد PHP:
  nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

  ##Uncomment inet_listener_imap and modify to port 0
  service imap-login {
  inet_listener imap {
  port 0
  }

  #Create LMTP socket and this configurations
  service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
  mode 0600
  user 
  postfix
  group 
  postfix
  }
  #inet_listener lmtp {
  # Avoid making LMTP visible for the entire internet
  #address =
  #port =
  #}
  }

  service auth {

  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  mode 0666
  user 
  postfix
  group 
  postfix
  }

  unix_listener auth-userdb {
  mode 0600
  user 
  vmail
  #group =
  }

  #unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  # mode = 0666
  #}

  user dovecot
  }

  service auth-worker {
  # Auth worker process is run as root by default, so that it can access
  # /etc/shadow. If this isn’t necessary, the user should be changed to
  # $default_internal_user.
  user vmail

  سرویس dovecot را ریستارت میکنیم :

  کد PHP:
  service dovecot restart 
  در آموزش بعدی ، نحوه جلوگیری از ارسال اسپم توسط Mail Server و همچنین پیشگیری کردن از Spam شناخته شدن آی پی سرور شما به کمک سرویس SpamAssasin را آموزش خواهیم داد .


  نویسنده Babak Ajideh
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-13-2020, 03:06 AM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی
در حال انجام ...
X