اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

آموزش نصب Zabbix 4.4 در CentOS 7/8 و Red Hat 7/8

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  آموزش نصب Zabbix 4.4 در CentOS 7/8 و Red Hat 7/8

  در این مقاله ما قصد داریم آموزش نصب Zabbix 4.4 در CentOS 7/8 و Red Hat 7/8 را به همراه نصب Agent Zabbix و آموزش کار با این مانیتورینگ را به صورت فارسی آموزش دهیم. زبیکس چیست؟ مانیتورینگ زبیکس یک نرم افزاری میباشد، رایگان و تحت لایسنس GPL v2، که تعداد بی شماری پارامترهای شبکه و سلامت کارکرد سرورها را مانیتور میکند. زابیکس از یک میکانیزم اطلاع رسانی انعطاف پذیر استفاده میکند که به کاربران اجازه میدهد تنظیمات ایمیل را بر اساس پیام های هشدار و هر اتفاقی دیگری انجام دهند. تمام گزارش ها و آمارهای Zabbix مانند تنظیمات پارامترها، گراف ها، نمودارها و غیره از طریق کنسول تحت وب قابل دسترس هستند و این امر باعث میشود کاربر از وضعیت شبکه یا سلامت سرورهایشان از هر مکانی اطلاع داشته باشد. زبیکس میتواند نقش مهمی در نظارات بر زیرساخت های فناوری اطلاعات داشته باشد، این مسئله در مورد شرکت های کوچک با چند سرور و سازمان های بزرگ با تعداد زیادی سرور نیز به همین اندازه است.


  قابلیت های مانیتورینگ Zabbix

  زبیکس یک راه حل بسیار یکپارچه برای نظارت بر شبکه است که بسیاری از ویژگی ها را در یک بسته واحد ارائه می دهد. در زیر خلاصه ای از قابلت های زبیکس بیان شده که برای مشاهده کامل قابلیت های زیبکس میتوانید به این لینک مراجعه کنید.
  • Data gathering
  • Flexible threshold definitions
  • Highly configurable alerting
  • Real-time graphing
  • Web monitoring capabilities
  • Extensive visualisation options
  • Historical data storage
  • Easy configuration
  • Use of templates
  • Network discovery
  • Fast web interface
  • Zabbix API
  • Permissions system
  • Full featured and easily extensible agent
  • Binary daemons
  • Ready for complex environments


  نکته : در این مقاله من از CentOS 7 استفاده میکنم و شما در صورت داشتن CentOS 8 میتوانید از همین آموزش استفاده کنید.


  همچنین توصیه میشود مطالعه کنید :

  آموزش نصب آخرین ورژن مانیتورینگ شبکه Zabbix


  آموزش نصب Zabbix 4.4 بر روی Ubuntu 18.04 و Debian 9/10 (به زودی)

  نحوه ارسال پیام ها و خطاها در Zabbix به یک کانال تلگرام (Information, Warning, Avarage, High, Disaster)

  آموزش نصب و راه اندازی Agent زبیکس در Linux

  آموزش نصب و کانفیگ Agent زبیکس در Windows

  ارسال ایمیل های هشدار زبیکس به اکانت Gmail

  مانیتورینگ دیتابیس اوراکل در زبیکس

  آموزش مانیتور کردن Oracle Database در Zabbix با کمک Orabbix در Ubuntu  نصب LAMP سرور و پیش نیازها :

  قبل از شروع ما نیاز داریم که LAMP (مجموعه Linux, Apache, MySQL, PHP) را روی سرورمان نصب کنیم :
  کد PHP:
  # yum update
  # yum install httpd -y
  # yum install php php-cli php-common php-devel php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml -y
  ]# yum install mariadb-server -y 
  پس از نصب، سرور Apache و mysql را فعال و start میکنیم :
  کد PHP:
  # systemctl enable httpd && systemctl start  httpd
  Created symlink from  /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service to  /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
  # systemctl enable mariadb && systemctl start  mariadb  
  Created symlink from  /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service to  /usr/lib/systemd/system/mariadb.service
  دستور mysql_secure_installation برای شما امکان امن کردن MySQL تان را با انجام تنظیمات مهمی مانند تعریف پسورد root، حذف کاربران ناشناخته (anonymous users) و حذف Login یوزر root و غیره ممکن میسازد.
  کد PHP:
  #  mysql_secure_installation

  NOTERUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB      SERVERS IN
   PRODUCTION 
  USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

  In order to log into MariaDB to secure itwe'll need the currentpassword for the root user.  If you've just installed
   MariaDB
  andyou haven't set the root password yet, the password will be blank,so you should just press enter here.

  Enter current password for root (enter for none):
   OK, successfully used password, moving on...

  Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
  root user without the proper authorisation.

  Set root password? [Y/n] Y
  New password: Re-enter new password:
  Password updated successfully!
  Reloading privilege tables..
   ... Success!

  By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
  to log into MariaDB without having to have a user account created for
  them.  This is intended only for testing, and to make the installation
  go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
  production environment.

  Remove anonymous users? [Y/n] Y
   ... Success!

  Normally, root should only be allowed to connect from '
  localhost'.  This
  ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

  Disallow root login remotely? [Y/n] Y
   ... Success!

  By default, MariaDB comes with a database named '
  test' that anyone can
  access.  This is also intended only for testing, and should be removed
  before moving into a production environment.

  Remove test database and access to it? [Y/n] Y
  - Dropping test database...
  ... Success!
  - Removing privileges on test database...
  ... Success!

  Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
  will take effect immediately.

  Reload privilege tables now? [Y/n] Y
  ... Success!

  Cleaning up...

  All done!  If you'
  ve completed all of the above stepsyour MariaDB
  installation should now be secure
  .

  Thanks for using MariaDB


  نصب Zabbix Server به همراه MySQL

  قبل از شروع نصب احتیاج هست که ما ریپازیتوری زبیکس را با استفاده از دستور زیر فعال کنیم.

  برای CentOS 7 و Red Hat 7
  کد PHP:
  # rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm
  # yum clean all 

  برای CentOS 8 و Red Hat 8
  کد PHP:
  # rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/8/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el8.noarch.rpm
  # dnf clean all 
  اکنون سیستم آماده برای نصب زبیکس می باشد. از دستور زیر برای نصب Zabbix و پکیج های مورد نیاز استفاده کنید :

  برای CentOS 7 و Red Hat 7
  کد PHP:
  # yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql  zabbix-agent zabbix-get zabbix-sender zabbix-java-gateway -y 

  برای CentOS 8 و Red Hat 8
  کد PHP:
  # dnf install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql  zabbix-agent zabbix-get zabbix-sender zabbix-java-gateway -y 


  ویرایش Timezone فایل PHP

  فایل zabbix.conf را از مسیر زیر و با استفاده از ادیتور مورد علاقه خود باز کنید :
  کد PHP:
  # vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf 
  بعد از باز کردن فایل بالا قسمت "date.timezone" را uncomment کنید و بعد از آن timezone مربوط به منطقه زمانی خود را وارد کنید. (در اینجا با توجه به اینکه ما در آسیا و تهران هستیم منطقه زمانی روی Asia/Tehran تنظیم شده است)
  کد PHP:
  php_value max_execution_time 300
  php_value memory_limit 128M
  php_value post_max_size 16M
  php_value upload_max_filesize 2M
  php_value max_input_time 300
  php_value always_populate_raw_post_data 
  -1
  # php_value date.timezone Europe/Riga 
  بعد از ویرایش :
  کد PHP:
  php_value date.timezone Asia/Tehran 
  تغییرات را ذخیره کرده و فراموش نکنید که سرویس httpd را با استفاده از دستور زیر restart کنید.
  کد PHP:
  # systemctl restart httpd 


  انجام تنظیمات اولیه دیتابیس Zabbix و ایجاد دیتابیس مورد نیاز

  در ابتدا ما نیاز داریم یک دیتابیس (zabbixdb) و یک یوزر (zabbixuser) برای زبیکس ایجاد کنیم.
  کد PHP:
  shellmysql -uroot -p<root_password>
  mysqlcreate database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
  mysqlgrant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by '<password>';
  mysqlquit 
  در دستور بالا پسورد واقعی root خود را بجای <root_password> جایگزین کنید (بطور مثال : mysql -uroot -p12345678) و همچنین به جای <password> در خط آخر، پسورد جدید یوزر zabbix روی دیتابیس را جایگزین نمایید. دقت کنید پسورد را در آپوستروف '' قرار دهید :
  کد PHP:
  ....identified by '123456'
  سپس ساختار و دیتای اولیه را باید import کنیم. از وارد کردن ورژن درست در دستور زیر مطمین شوید. بمنظور بررسی کردن ورژن پکیج از دستور زیر استفاده کنید. ( در اینجا 4.4.1 میباشد)
  کد PHP:
  # rpm -q zabbix-server-mysql
  zabbix-server-mysql-4.4.1-1.el7.x86_64 
  اینجا سیستم از شما میخواهد پسوردی که جدیدا برای یوزر zabbix در بالا ایجاد کردید را وارد کنید. (در اینجا 123456 میباشد. به جای ستاره ورژن سرور زبیکس خود را که در بالا به دست آوردید وارد کنید، یا میتوانید برای کامل شدن اتوماتیک دستور از کلید TAB استفاده کنید.)
  کد PHP:
  # zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix 


  تنظیمات database در سرور zabbix

  اکنون ما نیاز داریم که تنظیمات دیتابیس را از طریق فایل zabbix_server.conf و از مسیر زیر انجام دهیم.
  کد PHP:
  # vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf 
  همانند زیرhost name ،user و password را در فایل zabbix_server.conf ویرایش کنید. دقت کنید برای <password> از پسوردی که در مرحله ی ایجاد دیتابیس ساختید استفاده کنید. (در اینجا 123456 میباشد)
  کد PHP:
  DBHost=localhost
  DBName
  =zabbix
  DBUser
  =zabbix
  DBPassword
  =<password
  نکته : دقت کنید که DBHost و DBPassword بصورت پیش فرض کامنت هستند و شما باید آنها را از کامنت خارج کنید و همانند بالا تعریف نمایید.  تنظیمات SELinux و firewall برای Zabbix

  در صورتی که به selinux و Firewall رو سیستمتان نیاز ندارید می توانید به سادگی و با استفاده از دستورات زیر آنها را غیر فعال کنید:

  غیر فعال کردن selinux :
  با استفاده از یک ادیتور متن فایل کانفیگ زیر را باز کنید.
  کد PHP:
  # vi /etc/selinux/config 
  و در فایل بالا SELINUX=enforcing را به SELINUX=disabled تغییر داده و تغییرات را ذخیره می کنیم :
  کد PHP:
  # This file controls the state of SELinux on the system.
  # SELINUX= can take one of these three values:
  #     enforcing - SELinux security policy is enforced.
  #     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
  #     disabled - No SELinux policy is loaded.
  SELINUX=disabled
  # SELINUXTYPE= can take one of three two values:
  #     targeted - Targeted processes are protected,
  #     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
  #     mls - Multi Level Security protection.
  SELINUXTYPE=targeted 
  نکته : دقت کنید بعد از غیر فعال کردن selinux برای اعمال تغییرات باید سرور را یکبار reboot کنید.


  غیر فعال کردن firewall :
  برای غیر فعال کردن فایروال از دستورات زیر استفاده کنید.
  کد PHP:
  # systemctl disable firewalld
  # systemctl stop firewalld 

  تنظیمات Firewall و SELinux در صورتی که فعال باشد :
  در غیر اینصورت باید تنظیمات زیر را به منظور امکان دسترسی به زبیکس، در فایروال و .. انجام دهید :

  برای SELinux :
  کد PHP:
  # setsebool -P httpd_can_network_connect=1
  # setsebool -P httpd_can_connect_zabbix=1
  # setsebool -P zabbix_can_network=1 
  برای Firewalld :
  کد PHP:
  # firewall-cmd --permanent --add-service=http
  success
  # firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=10051/tcp
  success
  # firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=10050/tcp
  success
  # firewall-cmd --reload
  success 
  بعد از تنظیم کردن Selinux و تنظیمات firewall ما احتیاج داریم سرویس Zabbix را فعال و Start کنیم. برای این کار از دستورات زیر استفاده کنید.
  کد PHP:
  # systemctl enable zabbix-server && systemctl start zabbix-server
  # systemctl enable zabbix-agent && systemctl start zabbix-agent 
  نکته : اگر به هنگام start کردن سرور زبیکس به Error زیر برخورد کردید، دقت کنید که تنظیمات selinux و firewall را به درستی انجام داده باشید و یا با استفاده از دستوراتی که مطرح شد selinux و فایروال را غیرفعال کنید. (فراموش نکنید بعد از غیرفعال کردن selinux سیستم را reboot کنید)
  کد PHP:
  # systemctl start zabbix-serverJob for  zabbix-server.service failed because a configured resource limit was  exceeded. See "systemctl status zabbix-server.service" and "journalctl  -xe" for details. 


  تنظیمات zabbix از طریق کنسول وب :

  در مرورگر خود آدرس http://<server_ip_or_name>/zabbix را وارد کنید. شما باید صفحه اول نصب کنسول وب زبیکس را مشاهده کنید.
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-1.png نمایش ها:	0 اندازه:	6.2 KB شناسه:	26988
  روی دکمه Next step کلیک کنید.

  در این مرحله مطمئن شوید تمام نرم افزارها و پیش نیازها OK باشد :
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-2.png نمایش ها:	0 اندازه:	7.9 KB شناسه:	26989  نمونه پیش نیاز های بالا :
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-requrement-3.png نمایش ها:	0 اندازه:	50.0 KB شناسه:	26990
  پیش نیازهای اختیاری هم ممکن است در لیست موجود باشد. اگر مشکلی در پیش نیازهای اختیاری باشد به رنگ نارنجی و به همراه یک وضعیت هشدار نمایش داده میشود. شما میتوانید ادامه نصب را بدون پیش نیازهای اختیاری هم انجام دهید.

  در مرحله ی بعد اطلاعات و توضیحات مربوط به دیتابیس را در این بخش وارد کنید. دقت کنید که دیتابیس زبیکس موجود و ساخته شده باشد :
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-4.png نمایش ها:	0 اندازه:	7.1 KB شناسه:	26991
  در بخش بعد اطلاعات و جزئیات سرور زبیکس را وارد کنید و یک نام برای سرورتان انتخاب کنید :
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-5.png نمایش ها:	0 اندازه:	6.1 KB شناسه:	26992
  خلاصه تنظیمات را در این صفحه مشاهده کنید :
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-6.png نمایش ها:	0 اندازه:	6.9 KB شناسه:	26993
  و اکنون شما کنسول وب zabbix را با موفقیت نصب کردید :
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-7.png نمایش ها:	0 اندازه:	5.6 KB شناسه:	26994
  اکنون با استفاده از یوزر و پسورد پیش فرض زبیکس به آن لاگین میکنیم :
  کد PHP:
  User Admin
  Pass 
  zabbix 
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-8.png نمایش ها:	0 اندازه:	3.7 KB شناسه:	26995
  شما با موفقیت وارد داشبورد کاربری Zabbix شدید :
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-9.png نمایش ها:	0 اندازه:	20.6 KB شناسه:	26996
  اولین کاری که باید انجام دهید فعال کردن مانیتورینگ برای خود Zabbix Server میباشد. برای این کار از منوی Configuration وارد تب Hosts شده و روی دکمه "Disabled" در هاست zabbix server کلیک کنید. بعد از تایید مشاهده می کنید که هاست enabled خواهد شد. البته در ورژن جدید هاست را به صورت اتوماتیک Enable میکند.
  برای بزرگتر شدن عکس روی آن کلیک کنید نام:	zabbix-4.4-installation-10.png نمایش ها:	1 اندازه:	36.3 KB شناسه:	26999


  همچنین توصیه میشود مطالعه بفرمایید.

  دانلود PDF آموزشی آخرین ورژن مانیتورینگ Zabbix Enterprise Network Monitoring Made Easy

  دوره آموزشی مانیتورینگ Zabbix (حرفه ای)  نصب و راه اندازی مانیتورینگ زبیکس به پایان رسید.
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 11-12-2019, 11:58 AM.
در حال انجام ...
X